Billig el

Genom att jämföra olika elhandlares priser går det att hitta den billigaste elen för just dig. Beroende på hur hög din elförbrukning är finns olika faktorer som avgör vad som är den billigaste elen. 

vindkraftverk
Fortum
Göta-Energi
Telge-Energi
Greenly
Vattenfall
E-on

Elbolag med billiga elpriser

Enligt Energimarknadsinspektionen kan en villaägare i genomsnitt spara 1 400 kr på att byta elhandlare. Nedan har vi samlat billiga elbolag i Sverige med bra villkor och som erbjuder rabatter. Jämförelsen av billiga elpriser utgår från tre olika förbrukningsalternativ som är en branschstandard i Sverige: 2 000 kWh motsvarar en liten lägenhet, 5 000 kWh motsvarar en stor lägenhet eller villa utan eluppvärmning och 20 000 kWh motsvarar en villa med eluppvärmning.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

139 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

140 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

145 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

500 kr

miljo-ikoner

159 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E-on

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

181 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt
500 kr
miljo-ikoner

185 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt​

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

296 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

360 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

363 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall
Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

500 kr

miljo-ikoner

365 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E-on
E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

387 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Rabatt
588 kr
miljo-ikoner

390 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

1079 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall
Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

500 kr

miljo-ikoner

1391 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E-on
E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

1413 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Mat för
500 kr
miljo-ikoner

1433 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

1447 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

1450 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Vägen till den billigaste elen

Det finns idag ett stort antal elhandlare där många påstår sig erbjuda billig el eller el till inköpspris. Problemet är att el till inköpspris inte alltid betyder samma sak och att många elhandlare som i grunden påstår sig ha billig el, efter påslag och andra avgifter är dyrare än genomsnittet.

Genom att välja ett elavtal med ett rörligt pris samt låga påslag och avgifter går det att öka chanserna att få ett billigt elpris som är lägre än majoriteten av hushållen i samma situation.

 1. Rörligt pris: Har genomsnittligt varit billigare om man tittar på lång sikt men ett fast elpris kan vara billigare under perioder. 
 2. Låga påslag: Ett lågt påslag innebär en lägre elkostnad. I synnerhet för den som förbrukar mycket el. 
 3. Låga avgifter: Låga avgifter är särskilt bra för den som har en låg elförbrukning eftersom att detta är en stor del av kostnaden. 
 4. Rabatt: För den som tecknar ett nytt elavtal innebär en rabatt vanligtvis ett väsentlig prisavdrag. 
 5. Timpris för den ambitiösa: Den som har timpris på elavtalet kan få billigare el under vissa timmar på dygnet. 

1. Rörligt elpris det billigaste i längden

En viktig del i vägen till den billigaste elen är att välja mellan ett fast och rörligt elavtal. Detta beror nämligen på att denna kostnad står för en stor del av möjligheten att påverka elpriset. För den som fäster stor vikt vid att inte ha oväntade utgifter så kan ett fast elpris vara mer förmånligt. Då binder upp elpriset på en bestämd period kan du enkelt budgetera för hur mycket detta kommer att kosta varje månad.

 • Fast Elavtal: För den som vill slippa oväntade utgifter och ha samma kostnader per kWh.
 • Rörligt Elavtal: Följer marknadspriset och har historiskt varit något billigare.

Historiskt har däremot ett rörligt elpris varit mer förmånligt. Detta beror till viss del på att när du har ett fast elpris så tar elhandlaren risken för upp och nedgångar behöver lägga på en säkerhetsmarginal. I grafen så kan du se hur ofta det har lönat sig att teckna ett fast avtal på ett års sikt i förhållande till att ha ett rörligt elavtal. Vid ungefär två tredjedelar av tillfällena har det varit billigare att teckna ett rörligt elavtal framför ett fast elavtal.

2. Ett lågt påslag är billigt för dig med hög elförbrukning

För den som vill ha billig el är det viktigt att titta på påslaget på elen. Detta gäller i synnerhet den som har en hög elförbrukning, exempelvis villaägare med eluppvärmning. Påslaget är en kostnad som adderas på spotpriset vanligtvis i öre per kWh. Detta innebär att den som förbrukar mer el också får betala en större kostnad för påslaget även om det blir samma påslag i öre per kWh.

Elhandlarens påslag är till för att täcka olika kostnader som elhandlaren har samt ge en vinstmarginal. Kostnaderna är exempelvis miljöpåslag, elhandlarens kostnad för elcertifikat, administrativa kostnader vid hantering av certifikaten och avgifter till Svenska kraftnät samt Nord Pool avgifter tillsammans med balanskostnader.

 • Miljöpåslag: Exempelvis extra kostnader för bra miljöval.
 • Elcertifikat: En avgift som alla elhandlare betalar för den förnyelsebara energi de köper in.
 • Administrativa kostnader: Exempelvis administrativa kostnader för elcertifikat och marginaler.
 • Nord Pool: Avgifter till Nord Pool.
 • Balanskostnader: Balanskostnader till den ansvariga.

Det finns elhandlare som marknadsför el till inköpspris. I många fall kan det handla om ett kortare erbjudande där sedan ytterligare påslag adderas efter erbjudandets tid är över. Det finns emellertid en del nyare elhandlare som specialiserat sig på ett lågt påslag med en fast månadsavgift som är lite högre. Denna typ av avtal är i synnerhet fördelaktigt till den som förbrukar mycket el.

3. En låg avgift är extra billigt för dig med låg elförbrukning

När det kommer till fasta avgifter så skiljer det sig mycket mellan olika elhandlare. En normal månadsavgift brukar variera mellan 40 – 80 kr men den kan vara både lägre och högre. För den som har en låg elförbrukning är månadsavgiften extra viktig eftersom den blir en större del av totalkostnaden som du betalar för din el.

 • Månadsavgift på elavtalet: För den med låg elförbrukning blir månadsavgiften en större del av den totala kostanden.

Om du exempelvis förbrukar 5 000 kWh el per år vilket är genomsnittet för en större lägenhet kommer en fast avgift som är 40 kr i månaden att innebära en elprishöjning med 9.6 öre/kWh om man slår ut den fasta kostnaden på alla kWh. Om du istället bor i en liten lägenhet där du förbrukar endast 2 000 kWh per år med samma månadskostnad innebär det en elprishöjning med 24 öre/kWh. Det är därför viktigare att lägga fokus på en låg avgift när du har en mindre förbrukning eftersom denna blir en större del av den totala kostnaden.

4. Rabatt gör elen billigare

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) bytte endast 10 % av de svenska hushållen el under det föregående året. Detta innebär att många missar chansen att få ett betydligt billigare elpris men också rabatten som många elhandlare erbjuder om du tecknar om din el eller blir ny kund hos ett elbolag.

Både Telge Energi och Fortum erbjuder bra rabatter om du blir ny kund hos något av bolagen. Telge Energi erbjuder 12 månader avgiftsfritt vilket motsvarar 588 kr i rabatt. För en kund som bor i en liten lägenhet och förbrukar 2 000 kWh per år motsvarar detta en prissänkning på mer än 29 öre/kWh. Fortum erbjuder 500 kr för den som tecknar ett nytt elavtal.

En viktig del att tänka på när det kommer till rabatter är att dessa vanligtvis endast gäller under en tidsbegränsad period. I och med att många kunder låter avtalet vara efter att denna period är över innebär detta att kunderna blir kvar med onödigt dyra avtal. Därför är det bra att se till att påslaget och avgiften är låg från första början, alternativt vara beredd att se över elpriserna när avtalet går ut.

Rabatter - september 2021

Telge-energi

Telge Energi

Webbrabatt: 12 mån fri månadsavgift värde 588 kr

Fortum

Fortum

Just nu 500 kr rabatt när du tecknar elavtal online

Gota-energi

Göta Energi

500 kr att handla mat för om du tecknar online.

5. Billigaste elpriset på dygnet (för den ambitiösa)

För den som vill gå steget längre för att få billigare el går det också att ändra sina konsumtionsvanor. Detta gäller endast för den som väljer ett rörligt elpris som följer timpriserna på dygnet.

 • Timpris: Baseras inte på genomsnittspriset föregående månad som de flesta rörliga avtalen utan ditt pris följer elpriset varje timme på dygnet.

Genom att fördela konsumtionen under rätt timmar på dygnet går det att dra ned elkostnaderna. Detta beror på att elpriset styrs av utbud och efterfrågan timvis på elbörsen. Under natten går elpriset vanligtvis ned och detsamma gäller vissa timmar på dagen. Detta innebär att du borde välja vilka timmar du laddar din elbil för att få det lägsta elpriset.

 • Förbruka elen på rätt timmar: Genom att koppla uppvärmningen av hus och laddning av bil till de billigaste timmarna på dygnet går det att spara tusenlappar varje år.
Dygnspriser-el-sverige

Källa data: Nord Pool (lägsta pris ca 21 öre/kWh, högsta pris ca 75 öre/kWh) Spotpriser dygn 23-mars-2021.

 • Exempel på elbolag med timpris: Greenly är ett exempel på elbolag som erbjuder timpris och där det går att följa elpriset samt din förbrukning i en app. Baserat på detta kan du fatta en mängd smarta beslut för att få en lägre elkostnad.

Frågor & Svar

Hur mycket billig el kostar varierar mellan årstider och hur stort utbudet och efterfrågan är. I januari 2021 var medelpriset för typkunden enligt SCB 55,4 öre/kWh för en lägenhet med en förbrukning om 2 000 kWh per år. För en villa utan eluppvärmning var medelpriset 46,3 öre/kWh med en förbrukning om 5 000 kWh per år.

Det finns många elbolag som ger bra rabatter på sina avtal. På den här sidan har vi samlat ett antal bolag som har bra rabatter och det vanligaste är att man får rabatt på årsavgiften men det finns också elhandlare som ger presentkort till olika butiker.

Den billigaste elen får du genom att:

 1. Välja ett rörligt påslag då det i genomsnitt har lägre pris
 2. Teckna ett elavtal med lågt påslag
 3. Ha en låg månadskostnad
 4. Välja ett bolag med en rabatt för nya kunder
 5. Anpassa elkonsumtionen till de billigaste timmarna på dygnet (om du har rörligt timpris).

Det går inte att säga säkert om rörligt eller fast elavtal kommer att vara det billigaste de närmaste åren. Det går däremot att dra slutsatser historiskt där ett rörligt elavtal i genomsnitt har varit billigare än ett fast elavtal.

I januari 2021 har enligt SCB:

 • 48 % av kunderna ett rörligt pris
 • 10 % fast 1 år
 • 3 % fast 2 år
 • 22 % fast 3 år
 • 10 % övriga avtalsformer