Elpriser

Att jämföra elpriset kan för många vara ett enkelt sätt att sänka årskostnaden med mellan 400 – 1 400 kr enligt Energimarknadsinspektionen (Ei). Här kan du läsa allt du behöver veta om elpriser april 2024. 

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Statistik från Ei visar också att 16 procent av svenskarna har ett tillsvidarepris även kallat normalpris vilket betyder att de inte själv valt ett elavtal utan blivit tilldelad ett. Detta innebär ofta att du betalar betydligt mer än vad du borde. Välj vilken årsförbrukning du har och få de bästa elpriserna av elavtalen på sidan listade i tur och ordning. Vi går också igenom alla delar av hur det slutgiltiga elpriset på din faktura har tagits fram.

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 2 mån
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

151 kr

Vid 2 000 kWh/år

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: Utan
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 9 mån

Fri avgift

& påslag

miljo-ikoner

153 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Cheap Energy

Avtalsform: Rörligt Pris Uppsägning: 0 mån Månadskostnad: 0 kr Rabattperiod: 12 mån
Fri avgift &

Elrabatt

miljo-ikoner

154 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 59 kr
Rabattkod: PLUS24

Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner

154 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 39 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

185 kr

Vid 2 000 kWh/år

6. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

194 kr

Vid 2 000 kWh/år

7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 50 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

200 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel rörliga avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i april 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för rörliga elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats.  Priserna är exklusive nätkostnader. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Fortum

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 2 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

162 kr

Vid 2 000 kWh/år

Cheap-energy
2. Cheap Energy
Avtalsform: Fast Pris Uppsägning: 0 mån Bindningstid: 12 mån Månadskostnad: 0 kr
Inga fasta

avgifter

miljo-ikoner

182 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: Utan Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 49 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

212 kr

Vid 2 000 kWh/år

Stockholms-elbolag
4. Stockholms Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 15 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

216 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

218 kr

Vid 2 000 kWh/år

svealands-elbolag
6. Svealands Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 75 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

241 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel fast avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i april 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för fasta elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats. Eftersom vissa elleverantörer uppdaterar sina fasta elavtalspriser flera gånger inom en månad, kan det förekomma tillfällen då den angivna referenspriset inte är aktuellt. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Greenely
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 14 dagar Bindningstid: Utan Månadskostnad: 69 kr
Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner
2. Tibber

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 49 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner
3. Fortum
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 2 mån Bindningstid: Utan Månadskostnad: 39 kr
Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner
4. Skellefteå Kraft
Avtalsform: Timpris Uppsägning: Utan Bindningstid: Utan Månadskostnad: 49 kr

Fri avgift & påslag 9 mån

miljo-ikoner
5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 39 kr

100 %

Kärnkraft

miljo-ikoner
6. Telge Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 59 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner

*Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis elcertifikat och avgifter till Nord Pool

Att hitta det bästa elpriset

Hur hittar du det bästa elpriset? Nedanför går vi igenom ett antal olika faktorer som är bra att tänka på när du väljer elbolag för att få ett bra elpris. Det finns olika prioriteringar beroende på hur din elförbrukning ser ut och nedanför går vi igenom påslag, avgifter och rabatter samt fast eller rörligt pris. 

Påslag, avgifter och rabatt - det viktigaste när du jämför elpriser

När du vet vilka delar av elpriset som du kan påverka och vilka som du inte kan påverka kan du hitta det bästa elbolaget och priset. Eftersom spotpriset inte går att påverka så är det påslag, avgifter och rabatter som du bör fokusera på. Dessa kan skilja sig mycket mellan olika elbolag i Sverige och det är inte nödvändigtvis de största aktörerna som har det bästa elpriset. 

 • Påslag
  Påslaget är en kostnad som läggs på varje kWh el du förbrukar som är till för att täcka bland annat elhandlarens kostnader. Vissa elhandlare erbjuder el till inköpspris, utan påslag. Då brukar handlaren istället ta ut lite högre fasta avgifter. Det är lagstadgat att den som köper in förnyelsebar el måste köpa elcertifikat motsvarande mängden el. Inköpspriset är samma för alla elhandlare men vissa tar ut ett påslag även här.

 • Fasta avgifter 
  De brukar vara från 29 kr och uppåt. Desto lägre påslag en elhandlare har desto högre brukar avgiften vara. Den fasta avgiften är likt påslaget till för att täcka elhandlarens kostnader. 

 • Brytpunkten mellan fasta avgifter och påslag
  Den som förbrukar mycket el tjänar ofta i längden på att ha ett avtal som har en lite högre månadskostnad men ett lägre påslag. Eftersom påslaget läggs på varje kWh el som du använder så kommer denna kostnad att bli hög om du förbrukar mycket el. Om du istället förbrukar lite el kan ett avtal med en lägre fast avgift och ett högre påslag istället vara att föredra. 

 • Rabatter
  Rabatter är något som elbolag överlag är generösa med när det kommer till nya kunder. Detta beror antagligen på att vi är obenägna att byta elbolag när vi väl har tecknat ett elavtal. För den som förbrukar mycket el är en rabatt på elpriset att föredra men för den som förbrukar lite mindre el kan istället rabatt på månadsavgiften vara att föredra. Om du får 500 kr rabatt om året och endast förbrukar 2 000 kWh motsvarande en liten lägenhet kommer detta att motsvara en sänkning av priset med 20 öre per kWh.

Att tänka på när du jämför elpriser

För att kunna jämföra elpriser är det inledningsvis viktigt att förstå vad det är du som konsument betalar för. Ofta kan det bli lite krångligt eftersom det finns olika aktörer med varierande uppgifter som levererar el till dig. I många fall kan alla dessa vara ett och samma företag som utför alla tjänster.

 1. Elproducent: Elproducenten är den som äger kraftverket och producerar elen.
 2. Elnätsägare: Nätägaren är den som tar hand om infrastrukturen för att leverera el till dig.
 3. Elhandlare:  Elhandlaren är det du sannolikt tänker på när du jämför avtal med elpriser. 

Som elkonsument har du alltid två avtal att tänka på, ett nätavtal (med nätägaren) och ett elhandelsavtal (med elhandlaren). Det är det sistnämnda du ska tänka på när du jämför elpriset.

Nätavtalet

Detta kan du inte påverka eftersom nätägaren har hand om ledningarna till dig. Därför går det inte heller att byta ut nätavtalet mot en annan aktör. Det går däremot att byta huvudsäkring till en lägre kapacitet från exempelvis 20A till 16A om du inte använder hela kapaciteten. Då minskar kostnaden något men detta förutsätter att du inte överskrider den nya kapaciteten för då går säkringen. 

Elhandelsavtalet

Detta avtal är det du antagligen tänker på när du vill jämföra elpriser, exempelvis Fortum eller Vattenfall. Du kan välja mellan ett stort antal elhandlare och det finns ett antal saker som skiljer dem åt. 

 • Spotpris: Vanligtvis från Nord Pool (elbörsen) går ej att påverka förutom att du kan välja mellan rörligt och fast pris. Alla elhandlare som köper från Nord Pool har samma pris.
 • Påslag: Marginalen som elhandlaren tar ut för sin egen drift och som läggs på elpriset. I denna kan det också ingå avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät (SVK) samt inköp av ursprungsgarantier.
 • Elcertifikat: Om elen är förnyelsebar betalar du en certifikatavgift som går till producenten.
 • Fasta avgifter: En fast månadskostnad för ditt elavtal som ska täcka bolagets fasta kostnader.
 • Rabatt: De flesta elhandlarna har rabatter för nya kunder eller kunder som binder sig en ytterligare period.
 • Elcertifikat & Bra miljöval: Är två av de vanligaste certifieringarna.

Svenska spotpriset baseras på Nord Pool

Spotpriset är marknadspriset för el i Sverige och baseras på det timpris som den nordiska elmarknadsbörsen Nord Pool sätter på elen. Det är detta pris som sedan elleverantören köper in elen för och är grunden i ditt elpris. Det är ingen idé att jämföra spotpriset eftersom det utgår från utbud och efterfrågan, det bättre att fokusera på påslag och andra avgifter som elhandlaren sedan adderar på priset. 

Det finns även andra inköpsalternativ men Nord Pool har historiskt visat sig vara den billigaste marknaden och är i Sverige den i särklass största. För den som har en elbil kan det vara extra intressant att jämföra elpriserna timme för timme så att du kan ladda bilen de timmarna som elen är billigast. Detta förutsätter att du har ett rörligt elavtal som inte har ett genomsnitt för exempelvis en dag eller en månad utan ändras timme för timme

Rabatter för april 2024

Rörligt Elavtal

Fortum
Rabatt värde 468 kr

Rörligt Elavtal

Cheap-energy
Inga fasta avgifter

Rörligt Elavtal

Skelleftea-kraft
Rabatt värde 441 kr

Det bästa elpriset får du med ett rörligt elavtal

Som elkonsument har du ett antal val att fatta, ett av dessa är om du ska välja ett rörligt eller fast avtal. Båda avtalstyperna har för- och nackdelar men det går ändå att dra vissa slutsatser om man tittar historiskt samt förstår hur dessa avtal fungerar. 

För den som är priskänslig kan det vara en fördel att välja ett fast avtal eftersom du slipper oroa dig för att elpriserna ska gå uppåt eller nedåt. Under kortare perioder har det historiskt varit möjligt att få ett lägre elpris om du har ett fast avtal eftersom elpriserna att utbudet har varit mycket lägre än efterfrågan. Under dessa perioder har ett fast avtal varit bättre. På lång sikt kan man dock säga att det är fördelaktigt att ha en rörlig elkostnad eftersom det har varit billigare detta beror bland annat på att elhandlaren har en marginal i sina fasta elpriser så att handlaren inte riskerar att gå back på de fasta avtalen.  

Vad påverkar elpriset

Det finns många olika faktorer som påverkar elpriset i Sverige både på kort sikt och på lite längre sikt dessa har bland annat att göra med tiden på dygnet, vädret industri och politk. 

Kort sikt:

 • Tid på dygnet: På kort sikt påverkar tiden på dygnet hur högt elpriset är. Det bästa elpriset får du mitt i natten, nattpriserna är betydligt billigare än på dagen eftersom efterfrågan är lägre.
 • Väder: Vädret påverkar både efterfrågan och utbud. Efterfrågan påverkas eftersom det under kallare dagar krävs mer energi för att värma upp byggnader. Utbudet påverkas då det under blåsigare dagar produceras mer vindkraft och efter regn finns det tillgång till mer vattenkraft.
 • Industrins användning: Industrier står för en stor del av elanvändningen och om industrin minskar produktionen går också elavnändningen ned.

Lång sikt:

 • Politik: På längre sikt har politikers beslut en större effekt. Överlag påverkas elpriset positivt av långsiktiga politiska beslut där inriktningen står fast. Även skatter och andra politiska styrmedel påverkar elpriset.

Frågor & Svar

Det är svårt att definiera ett bra elpris eftersom det varierar från år till år och beroende på vilken del i landet du bor och vilken typ av avtal som du använder. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) har en medellägenhet i elområde 3 betalat 51.8 öre/kWh under 2020 exklusive skatt. Ett elpris under detta belopp på ett års sikt bör kvalificeras som ett bra elpris. 

Enligt SCB är ett normalt elpris för en lägenhet i elområde 3 51.8 öre/kWh med fast elpris ett år. För den som istället har haft ett rörligt avtal så har elpriset varit i snitt 31.25 öre/kWh. Elpriserna varierar hela tiden och därför kan det vara svårt att jämföra dessa över tid. 

Vilket bolag som har bäst elpris beror på vilken förbrukning du som konsument har och hur villig du är att byta elavtal. För den som använder mycket el har antagligen elhandlaren med lägst påslag på spotpriset det bästa elpriset. För den som använder mindre elförbrukning är det månadsavgiften och rabatten som antagligen spelar störst roll för vilket som är det bästa elpriset. I topplistan på sidan hittar du de elhandlarna på sidan som har det bästa elpriset beroende på vilken elförbrukning du har. Du kan också läsa mer om billigaste elbolaget här.

Ett bra elpris får du när du tar hänsyn till de delar som påverkar ditt elpris mest. För den som bor i en villa med eluppvärmning handlar det antagligen om ett lågt påslag och för den som bor i lägenhet en låg avgift samt en hög rabatt. 

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: