Elprisstöd

På denna sida går vi igenom Svenska Kraftnät och regeringens förslag om retroaktiv kompensation (elprisbidrag) för höga priser i elprisområde 3 och 4. Uppdaterades 2023-01-30.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
Greenly
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Högkostnadsskydd för höga elpriser 2022

Torsdagen den 27 oktober 2022 presenterade regeringen tillsammans med Svenska Kraftnät detaljer kring elprisstöd (3) som är till för att hjälpa hushåll och företag som drabbats av höga elpriser under perioden oktober 2021 till september 2022.. I förslaget som presenterades ingår endast stöd till elkunder i södra Sverige, norra delarna av landet kommer inte kunna att ansöka om elpriskompensation. Ersättningsnivåerna elprisbidraget skiljer sig åt beroende på elområde som illustreras i bilden nedan.

Ersättningsnivåer för de olika elprisområdena

elrpisstöd 2022-2023

Hur mycket pengar får du i elprisstöd?

Hur mycket pengar du får i elprisstöd är beror på två olika delar. Den första delen gäller elförbrukning, hur hög var din förbrukning i din nuvarande bostad under perioden oktober 2021 till september 2022. Den andra delen gäller vilket elområde din bostad tillhör; elområde 1 (SE1) och 2 (SE2) är inte berättigat till elprisstöd medan elområde 3 (SE3) och 4 (SE4) är inkluderat.

Kalkylera ditt elprisstöd

Räkna ut hur mycket pengar du får i bidrag

Elområde:

SE1 – Stöd utgår ej

SE 2 – Stöd utgår ej

SE 3 0,5 kronor x [din elförbrukning i kWh under okt  2021-sep 2022.] 

SE 4 0,79 kronor x [din elförbrukning i kWh under okt  2021-sep 2022.] 

SE3

Elförbrukning i kWh okt 2021 – sep 2022Antal kronor i stöd
(SE3) 2 000 kWh1 000 kr
(SE3) 5 000 kWh2 500 kr
(SE3) 20 000 kWh10 000 kr

SE4

Elförbrukning kWh okt 2021 – sep 2022Antal kronor i stöd
(SE4) 2 000 kWh1 580 kr
(SE4) 5 000 kWh3 950 kr
(SE4) 20 000 kWh15 800 kr

När betalas elprisstödet ut?

Enligt den nytillträdda regeringen skulle elprisstödet vara på plats till 1 november, men den tidsplanen har spruckit. Enligt enhetschefen på Svenska Kraftnät, Malin Stridh, är det oklart när utbetalningen kommer ske men de regeringen har kommunicerat är att det ska ske från och med 20de februari.

  • Från och med 20de februari ska utbetalningarna starta.

Var kan jag läsa mer om elprisbidraget?

Om du vill ha aktuell information och löpande uppdateringar rekommenderar vi dig att klicka in på regeringens hemsida. Här finns även presentationsbilder för högkostnadsskyddet att ladda ner.

Så här ser de olika statliga energistöden ut

Elprisstöd 1 - (utbetalt)

Det första elprisstödet avser perioden december 2021 till februari 2022. Denna ersättning avsåg hushåll med elnätsavtal som förbrukat minst 700 kWh någon av de aktuella månaderna. Ersättningen krediterades på din elnätsfaktura och bestod av minst 100 kr och som högst 2 000 kr per månad och beroende på förbrukning.

  •  Elprisstöd 1 har betalats ut genom avdrag på din elnätsfaktura under 2022

Elprisstöd 2 - (utbetalt)

Det andra elprisstödet avser perioden mars 2022. Detta stöd gällde alla hushåll i elområde 3 och 4 med ett elnätsavtal som förbrukat minst 400 kWh el. Även här krediterades ersättningen på elnätsfakturan och innefattade minst 100 kr upp till 1 000 kr. Kammarkollegiet stod för utbetalningarna till elnätsföretagen.

  • Elprisstöd 2 har betalats ut genom avdrag på din elnätsfaktura under 2022

Elprisstöd 3 - (beskrivs i denna artikel, utbetalning startar 20de februari 2023)

Det tredje elprisstödet är beräknat på perioden oktober 2021 till september 2022. Elprisstödet är riktat till både hushåll och företag i elprisområde 3 och 4. Elprisstödet går att kalkylera ovan, men är kortfattat 50 öre per kWh för elområde 3 och 79 öre per kWh för elområde 4. Denna ersättning utbetalas av Försäkringskassan och beräknad start är februari 2023 (regeringens hemsida).

  • Elprisstöd 3 betalas ut f.r.o.m. den 20de februari

Elprisstöd 4 - (under utformning)

Det fjärde elprisstödet avser perioden november och december 2022. Detta stöd är fortfarande under utformning men sägs baseras på tidigare modell med elpris som överstigit 75 öre per kWh. Detta stöd kommer troligtvis även att inkludera elprisområde 1 och 2.

  • Elprisstöd 4 är för närvarande under utformning.

Rabatter för maj 2024

Rörligt Elavtal

Fortum
Rabatt värde 468 kr

Rörligt Elavtal

Cheap-energy
Inga fasta avgifter

Rörligt Elavtal

Skelleftea-kraft
Rabatt värde 441 kr

Frågor & Svar om elstödet

I skrivande stund har Svenska Kraftnät skickat in en ansökan med detaljer kring stödmodellen till Energimarknadsinspektionen (Ei). Det är sedan upp till Ei att bestämma om den ska godkännas eller inte. Regeringen hjälper sedan med utbetalningar. På grund av rådande EU-regler är det tidigaste datumet för stödet 1 december. Mer information kommer.

Elstödet gäller alla elkunder i elområde SE3 och SE4. Det innefattar både företag, privatpersoner och organisationer i södra Sverige.

Hur mycket pengar du får i elstöd beror på vilket elområde som elförbrukningen skett. I SE3 där Stockholm och Göteborg inkluderar är det 50 öre/kWh. I elområde SE4 är stödet 79 öre/kWh. Totalt avsätts 55 miljarder kr.

Utbetalningarna ska börja ske från och med den 20de februari enligt regeringens hemsida.

Stödet är taget från kapacitetsavgifter, vilket är en avgift som varje elnätsbolag betalar till det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Stödet är budgeterat till cirka 55 miljarder kr.

Nej, som det ser ut idag kommer utbetalningen ske automatiskt. Det spelar heller ingen roll om du har fast eller rörligt elavtal.

Ja, även företag är berättigad till högkostnadsskyddet.

Det beror på vem som innehar elnätsavtalet den dagen Ei godkänner ansökan. Vid en flytt under perioden behöver köpare och säljare av bostaden själva hantera hur elprisstödet ska fördelas.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: