Energikällor

På den här sidan hittar du information om olika energikällor som används i Sverige. Om du vill läsa mer om en specifik energikälla kan du enkelt klicka vidare.

Vindkraftverk
Fortum
Göta-Energi
telge-energi-logotype
Greenly
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Energikällor i Sverige

En energikälla är en naturligt förekommande resurs som kan omvandlas till användbar energi i form av el eller värme. Exempel på energikällor inkluderar uran, kol, olja, vindkraft, vattenkraft, solenergi samt ved och biomassa. Våra energikällor delas vanligtvis in i två kategorier: förnybara och icke-förnybara energikällor.

Förnybara energikällor tillförs kontinuerligt ny energi från solen och är därför förutsägbara och oändliga. Icke-förnybara energikällor finns i en begränsad mängd på jorden och återskapas långsamt eller inte alls. Dessa källor kan därför ta slut och ju mer de används, desto mindre finns kvar för framtida generationer. Vill du också veta mer om elmarknaden i Sverige kan du enkelt gå vidare här.

Vattenkraft

Vattenkraft är en av våra vanligaste energikällor i Sverige eftersom vi har goda förutsättningar, särkilt i norra delarna av landet. Vattenkraften bidrar inte till några utsläpp av koldioxid direkt i produktionen men kan påverka djurlivet i där kraftverken byggs. Exempelvis kan det handla om att fiskar inte kan ta sig förbi kraftverken för att fortplanta sig eller att åar och bäckar blir torrlagda. Vattenkraft innebär planerbar energiproduktion vilket hjälper till att stabilisera elnätet i Sverige.

Kärnkraft

Kärnkraften står för en stor del av elproduktionen i Sverige och de första kärnkraftverken byggdes redan på 1950- talet. Idag finns det 6 aktiva reaktorer i Sverige som producerar el men för inte så länge sedan vara antalet uppe i 12 stycken. Kärnkraften har fördelarna att det är stabil och planerbar produktion som kan ligga som en grund utöver förnyelsebara energikällor som påverkas av vädret. Nackdelen med kärnkraft är dock att den är relativt dyr i förhållande till andra energislag, samt att frågan om slutförvaring inte är löst än.

Vindkraft

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som blir allt vanligare i Sverige i takt med omställningen till grön energi. Vindkraftens fördelar ligger i att det går relativt snabbt att öka produktionen genom nya kraftverk. Vindkraft bidrar också till billig el när det blåser mycket. Samtidigt har det visat sig svårt att få tillstånd för nya vindkraftparker på grund av att de påverkar naturen. En annan nackdel är att vindkraften påverkas av väder och vind vilket betyder att produktionen kan variera mycket. 

Biobränsle

Med biobränslen innebär förbränning av organiska material som exempelvis kan vara biprodukter av skogsindustrin. Bioproduktion räknas ändå som en förnyelsebar energikälla eftersom att den koldioxid som släpps ut vid förbränning har försvunnit ur atmosfären när biomaterialen vuxit. De flesta kraftvärmeverken drivs idag med biobränslen i Sverige, men det har fått kritik eftersom biobränslen i många länder direkt konkurrerar med livsmedelsproduktionen. 

Fossila Energikällor

Här ingår främst kol, olja och naturgas men det finns även andra fossila energikällor. När det kommer till den totala energiproduktionen i världen står dessa källorna för en absolut majoritet av all el som produceras. Fossila energikällor är både ändliga vilket betyder att de kommer ta slut, men bidrar även till den globala uppvärmningen genom utsläpp av bland annat koldioxid.

Läs mer om energikällor

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: