kWh pris

Det sammanlagda kWh priset som du betalar för din el baseras på ett antal faktorer varav vissa är rörliga och andra är fasta. På den här sidan går vi igenom samtliga delar i vad du betalar för.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
enkla-elbolaget
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Statistik på vad en kWh kostar

Det sammanlagda kWh priset som du betalar för din el baseras på ett antal faktorer varav vissa är rörliga och andra är fasta. Kostnaderna som du har för din el grundas på två delar, dels så betalar du för nätet som du är ansluten till och dels betalar du för elhandelsfakturan. Det är kWh priset till elhandlaren som går att påverka och som de flesta jämför när de ska byta elavtal. Är du endast intresserad av att endast veta spotpriset, läs mer på sidan spotpris el.

 1. Elnätsfakturan: I denna ingår samtliga kostnader som är relaterade till att transportera elen hem till dig och skatt.
 2. Elhandelsfakturan: Här ingår inköpskostnaderna för din el samt marginalen som ditt elbolag tar ut och skatt.

Statistiken på kWh priset nedanför baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) sammanställningar och visar vad en genomsnittlig hushållskund i Sverige betalar i totalkostnad för sin el under 2019 till 2021 inkl. skatter. Datan var tyvärr den senast uppdaterade i april 2022 som SCB har släppt när det kommer till totalpriset för elkunder. Många tänker inte på att en stor del av kWh-priset är elnätsfakturan och inte till elhandlaren. 

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 2 mån
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

80 kr

Vid 2 000 kWh/år

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: Utan
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 9 mån

Fri avgift

& påslag

miljo-ikoner

81 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Enkla Elbolaget

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabatt: Relaxa elfond

Bind 12 mån

1000 kr rabatt

miljo-ikoner

94 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Cheap Energy

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 0 mån
Månadskostnad: 0 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift &

Elrabatt

miljo-ikoner

97 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 39 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

114 kr

Vid 2 000 kWh/år

6. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

119 kr

Vid 2 000 kWh/år

7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 50 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

132 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel rörliga avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juli 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för rörliga elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats.  Priserna är exklusive nätkostnader. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Fortum

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 2 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

166 kr

Vid 2 000 kWh/år

Cheap-energy
2. Cheap Energy
Avtalsform: Fast Pris Uppsägning: 0 mån Bindningstid: 12 mån Månadskostnad: 0 kr
Inga fasta

avgifter

miljo-ikoner

191 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: Utan Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 49 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

198 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Bixia

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 14 dagar
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

205 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

207 kr

Vid 2 000 kWh/år

Stockholms-elbolag
6. Stockholms Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 15 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

214 kr

Vid 2 000 kWh/år

svealands-elbolag
7. Svealands Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 75 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

241 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel fast avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juli 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för fasta elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats. Eftersom vissa elleverantörer uppdaterar sina fasta elavtalspriser flera gånger inom en månad, kan det förekomma tillfällen då den angivna referenspriset inte är aktuellt. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Greenely
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 14 dagar Bindningstid: Utan Månadskostnad: 69 kr
Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner
2. Tibber

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 49 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner
3. Fortum
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 2 mån Bindningstid: Utan Månadskostnad: 39 kr
Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner
4. Skellefteå Kraft
Avtalsform: Timpris Uppsägning: Utan Bindningstid: Utan Månadskostnad: 49 kr

Fri avgift & påslag 9 mån

miljo-ikoner
5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 39 kr

100 %

Kärnkraft

miljo-ikoner

*Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis elcertifikat och avgifter till Nord Pool

1 000 - 2 500 kWh om året (mindre lägenhet)

Man brukar säga att 2 000 kWh per år motsvarar en genomsnittlig lägenhet i förbrukning. Mellan juli-dec 2021 var genomsnittskostnaden för 1 kWh el totalt 292 öre (avrundat) i denna kategori. Av detta var 100 öre/kWh elhandelskostnad respektive 134 öre/kWh nätkostnad inkl. skatt och 58 öre/kWh moms. 

Genomsnittligt totalpris enligt SCB 2021 juli – 2021 dec

 1. Handelspris: 100 öre/kWh
 2. Nätpris inkl. skatt: 134 öre/kWh
 3. Moms: 58 öre/kWh
 4. Totalpris: 292 öre/kWh

2 500 - 5 000 kWh om året (större bostad)

Cirka 5 000 kWh per år är vad en genomsnittlig större lägenhet eller en villa som inte har eluppvärmning förbrukar. Mellan juli-dec 2021 var genomsnittskostnaden för 1 kWh el totalt 265 öre/kWh (avrundat). Av detta var 93 öre/kWh elhandelskostnad respektive 118/kWh öre nätkostnad inkl. skatt och 53 öre/kWh moms. Om man fördelar detta på ett år så blir totalkostnaden 9 350 kr per år.

Genomsnittligt totalpris enligt SCB 2021 juli – 2021 dec

 1. Handelspris: 93 öre/kWh
 2. Nätpris inkl. skatt: 118 öre/kWh
 3. Moms: 53 öre/kWh
 4. Totalpris: 265 öre/kWh

15 000 kWh eller mer (villa med eluppvärmning)

En villa med eluppvärmning brukar förbruka runt 20 000 kWh per år. Mellan juli-dec 2021 var genomsnittskostnaden för 1 kWh el totalt 198 öre/kWh. Av detta var 83 öre elhandelskostnad respektive 76 öre/kWh nätkostnad inkl. skatt och 40 öre/kWh moms. Om man fördelar detta på ett år så blir totalkostnaden 26 600 kr per år.

Genomsnittligt totalpris enligt SCB 2021 juli – 2021 dec

 1. Handelspris: 83 öre/kWh
 2. Nätpris inkl. skatt: 76 öre/kWh
 3. Moms: 40 öre/kWh
 4. Totalpris: 198 öre/kWh

Hur beräknas priset för en kWh

I Sverige får du som elkonsument i regel två olika fakturor hemskickade till dig, en elnätsfaktura och en elhandelsfaktura. Vi har valt att göra en något förenklad sammanställning nedan.

Elnätsfakturan

I elnätsfakturan betalar du kostnaderna som är relaterade till att elen transporteras till dig till via nätägaren. Nätägaren har ett naturligt monopol och går inte att byta. Elnätsfakturan är vanligtvis specificerad som en fast abonnemangsavgift för att du har tillgång till elnätet. Denna i sin tur beror på kapaciteten av din huvudsäkring. I elnätsfakturan finns också en rörlig del där du betalar för mängden el som transporteras till din bostad och kallas överföringsavgift. Det finns också vissa mindre övriga avgifter som ingår tillsammans med skatt. 

 • Överföringsavgift 
 • Abonnemangsavgift 
 • Övriga avgifter
 • Punktskatt & moms

Beroende på var i landet du bor kan fördelningen och storleken av kostnaderna till elnätet se olika ut. Det finns vissa generella regler som elnätsägaren måste förhålla sig till, bland annat hur hög vinstmarginal de får ha. Exempelfakturan nedan utgår från elnätet i Göteborg som ägs av Göteborgs Energi och baseras på en genomsnittlig lägenhet med en årsförbrukning om ca 2 400 kWh (genomsnitt 200 kWh/mån).

Exempel elnätsfaktura Lägenhet Göteborgs Energi (september 2022):

 1. Abonnemangsavgift: 97,5 kr/mån (1 170 kr/år för lägenheter) om man slår ut detta på 200 kWh per mån: 48,75 öre/kWh 
 2. Överföringskostnad: 30 öre/kWh (60 kr för 200 kWh)
 3. Energiskatt och moms på skatten: 45 öre/kWh (90 kr för 200 kWh)


Totalkostnad elnät

48,75 + 30 = 78,75 öre/kWh (exkl. punktskatt och moms)

48,75 + 30 + 45 = 123,75 öre/kWh (inkl. punktskatt och moms)

Elhandelsfakturan ("ditt elbolag")

I elhandelsfakturan ingår alla kostnader som inte har med elnätet att göra och denna betalar du till din elhandlare som går att byta. I denna kostnad ingår elen som elhandlaren köper in för inköpspris från elbörsen tillsammans med elcertifikat, påslag och andra avgifter. Sist kommer även skatten.

 • Elpriset
 • Elcertifikat
 • Påslag och avgifter 
 • Moms

Exempel elhandelsfaktura Lägenhet Fortum (september 2022, historiskt dyr månad):

 1. Genomsnittliga spotpriset som elhandlaren köper in el augusti: 244,5 öre/kWh
 2. Påslag och elcertifikat: 8,1 öre/kWh
 3. Avgift 35 kr/mån: 17,5 kr öre/kWh
 4. Moms 25%: 67,5 öre/kW


Totalkostnad elhandlare

Totalpris: 270,1 öre/kWh (exkl. moms)

Totalpris: 337,6 öre/kWh (inkl. moms)

Total elkostnad kWh

I vårt räkneexempel är nätavgifter relativt låga eftersom Göteborgs Energi har en lägre nätavgift än genomsnittet i landet. Vi har inte heller räknat med rabatter som vissa elleverantörer erbjuder. 

Exempel totalpris

Elnät 123,8 öre/kWh inkl. skatt och moms

Elhandlare 337,6 öre/kWh inkl. moms

Totalt 118,7 + 150,0= 461,4 öre/kWh

Frågor & Svar

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var kostnaderna för en kWh el totalt, inklusive moms:

 • En kWh kostade i 2021 juli – dec i genomsnitt 292 öre/kWh för en lägenhet
 • En kWh kostade i 2021 juli – dec i genomsnitt 265 öre/kWh för en villa
 • En kWh kostade i 2021 juli – dec i genomsnitt 198 öre/kWh för en villa med eluppvärmning

 

Inköpspriserna från Nord Pool, det vill säga vad elhandlarna betalade för elen var i genomsnitt under 2021:

 • SE 1: 43.2 öre/kWh
 • SE 2: 43.3 öre/kWh
 • SE 3: 67.0 öre/kWh
 • SE 4: 81.7 öre/kWh
 • En genomsnittlig elförbrukning för en liten lägenhet i Sverige är ungefär 2 000 kWh el om året.
 • En genomsnittlig stor lägenhet i Sverige förbrukar ungefär 5 000 kWh el om året.
 • En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar ungefär 5 000 kWh el om året om den inte har eluppvärmning.
 • En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar ungefär 20 000 kWh el om året om den har eluppvärmning.

Det enklaste sättet att räkna ut hur många kWh el per år som du förbrukar är att titta på din faktura från elbolaget

 • Ett genomsnittligt kylskåp drar runt 250 kWh el per år. 

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: