kWh pris

Det sammanlagda kWh priset som du betalar för din el baseras på ett antal faktorer varav vissa är rörliga och andra är fasta. På den här sidan går vi igenom samtliga delar i vad du betalar för.

vindkraftverk
Fortum
Göta-Energi
Telge-Energi
Greenly
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Statistik på vad en kWh kostar

Det sammanlagda kWh priset som du betalar för din el baseras på ett antal faktorer varav vissa är rörliga och andra är fasta. Kostnaderna som du har för din el grundas på två delar, dels så betalar du för nätet som du är ansluten till och dels betalar du för elhandelsfakturan. Det är kWh priset till elhandlaren som går att påverka och som de flesta jämför när de ska byta elavtal. 

 1. Elnätsfakturan: I denna ingår samtliga kostnader som är relaterade till att transportera elen hem till dig och skatt.
 2. Elhandelsfakturan: Här ingår inköpskostnaderna för din el samt marginalen som ditt elbolag tar ut och skatt.

Statistiken på kWh priset nedanför baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) sammanställningar och visar vad en genomsnittlig hushållskund i Sverige betalar i totalkostnad för sin el under 2019 till 2020 inkl. skatter. Datan var tyvärr den senast uppdaterade i januari 2022 som SCB har släppt när det kommer till totalpriset för elkunder. Många tänker inte på att en stor del av kWh-priset är elnätsfakturan och inte till elhandlaren. 

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Kampanj

värde 420 kr

miljo-ikoner

205 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

206 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 405 kr

miljo-ikoner

207 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

208 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 90 dagar
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

208 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt​

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

219 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

245 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i april och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

489 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 405 kr

miljo-ikoner

500 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

508 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

521 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Kampanj

värde 540 kr

miljo-ikoner

528 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

481 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

546 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i april och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

1949 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 405 kr

miljo-ikoner

1967 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

2030 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 540 kr

miljo-ikoner

2030 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

1882 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

2083 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

2091 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i april och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Fortum

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 12 mån
Uppsägningstid: 14 dagar

Kampanj

värde 420 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

272 kr

5 000 kWh

680 kr

20 000 kWh

2 695 kr

12 mån

Fast avtal

Fortum

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 36 mån
Uppsägningstid: 14 dagar

Kampanj

värde 420 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

208 kr

5 000 kWh

520 kr

20 000 kWh

2 055 kr

36 mån

Fast avtal

Vattenfall

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 12 mån
Uppsägningstid: 1 mån

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

300 kr

5 000 kWh

691 kr

20 000 kWh

2 702 kr

12 mån

Fast avtal

Vattenfall

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 36 mån
Uppsägningstid: 1 mån

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

240 kr

5 000 kWh

551 kr

20 000 kWh

2 144 kr

36 mån

Fast avtal

E.ON

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 12 mån
Uppsägningstid: 30 dagar

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

358 kr

5 000 kWh

821 kr

20 000 kWh

3 137 kr

12 mån

Fast avtal

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i april och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

1 000 - 2 500 kWh om året (mindre lägenhet)

Man brukar säga att 2 000 kWh per år motsvarar en genomsnittlig lägenhet i förbrukning. Mellan januari-juni 2020 var genomsnittskostnaden för 1 kWh el totalt 218 öre (avrundat) i denna kategori. Av detta var 69 öre/kWh elhandelskostnad respektive 150 öre/kWh nätkostnad. Om man fördelar detta på ett år så blir totalkostnaden 4 360 kr per år.

Genomsnittligt totalpris enligt SCB 2020 jan – 2020 juni

 1. Handelspris: 69 öre/kWh
 2. Nätpris: 150 öre/kWh
 3. Totalpris: 218 öre/kWh

2 500 - 5 000 kWh om året (större bostad)

Cirka 5 000 kWh per år är vad en genomsnittlig större lägenhet eller en villa som inte har eluppvärmning förbrukar. Mellan januari-juni 2020 var genomsnittskostnaden för 1 kWh el totalt 187 öre/kWh (avrundat). Av detta var 63 öre/kWh elhandelskostnad respektive 125/kWh öre nätkostnad. Om man fördelar detta på ett år så blir totalkostnaden 9 350 kr per år.

Genomsnittligt totalpris enligt SCB 2020 jan – 2020 juni

 1. Handelspris: 63 öre/kWh
 2. Nätpris: 125 öre/kWh
 3. Totalpris: 187 öre/kWh

15 000 kWh eller mer (villa med eluppvärmning)

En villa med eluppvärmning brukar förbruka runt 20 000 kWh per år. Mellan januari-juni 2020 var genomsnittskostnaden för 1 kWh el totalt 144 öre/kWh. Av detta var 58 öre elhandelskostnad respektive 87 öre/kWh nätkostnad. Om man fördelar detta på ett år så blir totalkostnaden 26 600 kr per år.

Genomsnittligt totalpris enligt SCB 2020 jan – 2020 juni

 1. Handelspris: 58 öre/kWh
 2. Nätpris: 87 öre/kWh
 3. Totalpris: 144 öre/kWh

Hur beräknas priset för en kWh

I Sverige får du som elkonsument i regel två olika fakturor hemskickade till dig, en elnätsfaktura och en elhandelsfaktura. Vi har valt att göra en något förenklad sammanställning nedan.

Elnätsfakturan

I elnätsfakturan betalar du kostnaderna som är relaterade till att elen transporteras till dig till via nätägaren. Nätägaren har ett naturligt monopol och går inte att byta. Elnätsfakturan är vanligtvis specificerad som en fast abonnemangsavgift för att du har tillgång till elnätet. Denna i sin tur beror på kapaciteten av din huvudsäkring. I elnätsfakturan finns också en rörlig del där du betalar för mängden el som transporteras till din bostad och kallas överföringsavgift. Det finns också vissa mindre övriga avgifter som ingår tillsammans med skatt. 

 • Överföringsavgift 
 • Abonnemangsavgift 
 • Övriga avgifter
 • Punktskatt & moms

Beroende på var i landet du bor kan fördelningen och storleken av kostnaderna till elnätet se olika ut. Det finns vissa generella regler som elnätsägaren måste förhålla sig till, bland annat hur hög vinstmarginal de får ha. Exempelfakturan nedan utgår från elnätet i Göteborg som ägs av Göteborgs Energi och baseras på en genomsnittlig lägenhet med en årsförbrukning om ca 2 400 kWh (genomsnitt 200 kWh/mån).

Exempel elnätsfaktura Lägenhet Göteborgs Energi (November 2021):

 1. Abonnemangsavgift: 92,46 kr/mån (1 125 kr/år för lägenheter) om man slår ut detta på 200 kWh per mån: 46,23 öre/kWh 
 2. Överföringskostnad: 28 öre/kWh (56 kr för 200 kWh)
 3. Energiskatt och moms på skatten: 44,5 öre/kWh (89 kr för 200 kWh)


Totalkostnad elnät

46,2 + 28 = 74,2 öre/kWh (exkl. punktskatt och moms)

46,2 + 28 + 44,5 = 118,7 öre/kWh (inkl. punktskatt och moms)

Elhandelsfakturan ("ditt elbolag")

I elhandelsfakturan ingår alla kostnader som inte har med elnätet att göra och denna betalar du till din elhandlare som går att byta. I denna kostnad ingår elen som elhandlaren köper in för inköpspris från elbörsen tillsammans med elcertifikat, påslag och andra avgifter. Sist kommer även skatten.

 • Elpriset
 • Elcertifikat
 • Påslag och avgifter 
 • Moms

Exempel elhandelsfaktura Lägenhet Fortum (November 2021 Historiskt dyr månad):

 1. Genomsnittliga spotpriset som elhandlaren köper in el november: 97,9 öre/kWh
 2. Påslag och elcertifikat: 8,1 öre/kWh
 3. Avgift 35 kr/mån: 17,5 kr öre/kWh
 4. Moms 25%: 26,5 öre/kW


Totalkostnad elhandlare

Totalpris: 123,5 öre/kWh (exkl. moms)

Totalpris: 150,0 öre/kWh (inkl. moms)

Total elkostnad kWh

I vårt räkneexempel är nätavgifter relativt låga eftersom Göteborgs Energi har en lägre nätavgift än genomsnittet i landet. Vi har inte heller räknat med rabatter som vissa elleverantörer erbjuder. 

Exempel totalpris

Elnät 118,7 öre/kWh inkl.

Elhandlare 150,0 öre/kWh inkl. moms

Totalt 118,7 + 150,0= 268,7 öre/kWh

Frågor & Svar

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var kostnaderna för en kWh el totalt, inklusive moms:

 • En kWh kostade i 2020 januari – juni i genomsnitt 218 öre/kWh för en lägenhet
 • En kWh kostade i 2020 januari – juni i genomsnitt 187 öre/kWh för en villa
 • En kWh kostade i 2020 januari – juni i genomsnitt 133 öre/kWh för en villa med eluppvärmning


Inköpspriserna från Nord Pool, det vill säga vad elhandlarna betalade för elen var i genomsnitt under 2021:

 • SE 1: 43.2 öre/kWh
 • SE 2: 43.3 öre/kWh
 • SE 3: 67.0 öre/kWh
 • SE 4: 81.7 öre/kWh
 • En genomsnittlig elförbrukning för en liten lägenhet i Sverige är ungefär 2 000 kWh el om året.
 • En genomsnittlig stor lägenhet i Sverige förbrukar ungefär 5 000 kWh el om året.
 • En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar ungefär 5 000 kWh el om året om den inte har eluppvärmning.
 • En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar ungefär 20 000 kWh el om året om den har eluppvärmning.

Det enklaste sättet att räkna ut hur många kWh el per år som du förbrukar är att titta på din faktura från elbolaget

 • Ett genomsnittligt kylskåp drar runt 250 kWh el per år.