Rörligt elpris

Letar du efter ett rörligt elavtal med lågt pris? På den här sidan har vi samlat information om allt du kan behöva veta om rörliga elpriser, vem det passar och hur priset räknas ut juni 2024.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Rörligt elavtal juni 2024

Att välja ett elavtal med ett rörligt elpris är det populäraste alternativet  i Sverige och en majoritet av alla elkunder väljer det. Ett rörligt elavtal varierar månadsvis och följer spotpriset på den nordiska elbörsen NordPool. Historiskt har även ett rörligt elpris varit billigare vilket du som besökare kan läsa om längre ned på sidan. I listan nedanför har vi samlat elavtal med lågt pris och kampanjer hos några av de vanligaste elbolagen i Sverige.

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 2 mån
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

77 kr

Vid 2 000 kWh/år

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: Utan
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 9 mån

Fri avgift

& påslag

miljo-ikoner

79 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Cheap Energy

Avtalsform: Rörligt Pris Uppsägning: 0 mån Månadskostnad: 0 kr Rabattperiod: 12 mån
Fri avgift &

Elrabatt

miljo-ikoner

86 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 59 kr
Rabattkod: PLUS24

Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner

89 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 39 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

110 kr

Vid 2 000 kWh/år

6. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

116 kr

Vid 2 000 kWh/år

7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 50 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

130 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel rörliga avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juni 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för rörliga elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats.  Priserna är exklusive nätkostnader. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Fortum

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 2 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

168 kr

Vid 2 000 kWh/år

Cheap-energy
2. Cheap Energy
Avtalsform: Fast Pris Uppsägning: 0 mån Bindningstid: 12 mån Månadskostnad: 0 kr
Inga fasta

avgifter

miljo-ikoner

195 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: Utan Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 49 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

200 kr

Vid 2 000 kWh/år

Stockholms-elbolag
4. Stockholms Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 15 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

221 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

221 kr

Vid 2 000 kWh/år

svealands-elbolag
6. Svealands Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 75 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

251 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel fast avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juni 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för fasta elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats. Eftersom vissa elleverantörer uppdaterar sina fasta elavtalspriser flera gånger inom en månad, kan det förekomma tillfällen då den angivna referenspriset inte är aktuellt. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Greenely
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 14 dagar Bindningstid: Utan Månadskostnad: 69 kr
Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner
2. Tibber

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 49 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner
3. Fortum
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 2 mån Bindningstid: Utan Månadskostnad: 39 kr
Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner
4. Skellefteå Kraft
Avtalsform: Timpris Uppsägning: Utan Bindningstid: Utan Månadskostnad: 49 kr

Fri avgift & påslag 9 mån

miljo-ikoner
5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 39 kr

100 %

Kärnkraft

miljo-ikoner
6. Telge Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 59 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner

*Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis elcertifikat och avgifter till Nord Pool

Vad innebär ett rörligt elpris?

I ett rörligt elavtal varierar priserna från månad till månad och alternativet passar till den som kan tänka sig ett skiftande elpris med toppar och dalar under olika perioder. I gengäld har ett rörligt elpris historiskt visat sig vara det billigaste alternativet om man ser över en längre tidsperiod. Därför passar ett rörligt elavtal särkilt bra för den som har marginaler i sin budget eller en lägre elförbrukning där totalkostnaden inte varierar allt för mycket oavsett elpris.

Många elkunder förväxlar ett rörligt elavtal med timpris. Därmed tror att de kan påverka sin elkostnad genom att förbruka mer el på billigare timmar av dygnet. Det fungerar inte och även om det går att säga att timpris är en typ av rörligt elavtal, så benämns dessa i stort sett alltid som rörligt elavtal eller timavtal.

Hur många väljer ett rörligt elpris?

Ett rörligt elavtal är den vanligaste avtalsformen bland elkunderna i Sverige och i augusti 2022 hade 55,6 % valt denna avtalsform i hela riket. I elområde 4 som är det sydligaste elområdet var siffran högre och där hade 67,2 % valt ett rörligt elavtal. Att så många valt rörligt elpris i södra Sverige beror bland annat på att utbudet av fasta elavtal var lågt och riskpremien hög på grund av osäkerheterna kring energipriserna.

Vilka är fördelarna med ett rörligt elavtal?

När du väljer ett rörligt elavtal säkerställer du att ditt elpris alltid följer marknaden. Det innebär att du aldrig betalar ett dyrare pris än vad marknadspriset är. Under vissa perioder har ett fast elavtal varit billigare, men över lång sikt tenderar det rörliga att ett lägre pris eftersom du inte betalar en riskpremie för den risk att elpriset blir dyrare för elhandlaren än det du bundit ditt pris på.

I ett rörligt elavtal slipper du dessutom i de flesta fallen långa bindnings- och uppsägningstider vilket innebär att du kan byta elavtal om du är missnöjd med din elleverantör. Det innebär också att du kan byta elavtal om du hittar ett bättre erbjudande hos något annat bolag.

Alltid marknadspris

Du betalar aldrig ett högre spotpris än marknadspriset.

Billigare över tid

Över tid har ett rörligt elavtal varit billigare än ett fast.

Kort uppsägning- och bindningstid

Rörliga elavtal har vanligtvis kort uppsägnings- och bindningstid.

Hur beräknas det rörliga elpriset?

Det rörliga priset baseras på Nord Pool som är elmarknaden i Norden. Här säljer elproducenter sin el och elhandlarna köper in sin el som de sedan säljer till privatpersoner eller företag. Priset, eller spotpriset som det kallas på Nord Pool, varierar från timme till timme och tenderar att vara högre på morgonen och kvällen när efterfrågan är hög. 

Rörligt elpris är ett genomsnitt av spotpriset

Elhandlare räknar inte ut ett individuellt elpris för varje kund under månaden baserat på när kunden förbrukar sin el. I stället räknar man ut ett genomsnitt på alla elhandlarens kunders inköpspriser i samma elområde. Det är detta genomsnittspris som sedan används även för din faktura om du har ett rörligt elavtal.

Exempel på rörligt elpris

Ett förenklat exempel på hur elpriset räknas ut är om spotpriset i genomsnitt har varit 100 öre/kWh under en månad på Nord Pool. Elhandlarens kunder har däremot förbrukat mer el under dyrare timmar än genomsnittspriset på Nord Pool och mindre el under billigare timmar. Därför är elhandlarens genomsnittliga inköpspris till kunderna 120 öre/kWh. Ditt elpris kommer då att bli 120 öre/kWh multiplicerat med mängden el du förbrukar även om det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool är lägre och oavsett om ditt individuella elpris hade varit billigare.

Vad består det rörliga elpriset av?

Förutom det genomsnittliga spotpriset på NordPool finns det vanligtvis ett antal delar inkluderade i ett rörligt elavtal. När elhandlare skriver ut ett jämförelsepris ska alla kostnader vara inkluderade, men eftersom många av dessa kostnader inte redovisas var för sig finns det många som funderar vad som är på fakturan.

Spotpris och volymavvägning

Spotpriset är helt enkelt priset Nord Pool säljer elen för till din elhandlare. På fakturan står det vanligtvis utskrivet som spotpris, men då är det ett genomsnitt av månaden alternativt inköpspris. 

Volymavvägningen är mellanskillnaden mellan genomsnittspriset på Nord Pool och det pris din elhandlare faktiskt har fått betala för att köpa in elen till sina kunder. Anledningen till att det skiljer sig är att kunderna förbrukar mer el under dyrare timmar och mindre under billiga timmar.

Inköpskostnader (elhandelskostnader)

Dessa är kostnader som din elleverantör måste betala i samband med inköp av elen. Det kan exempelvis handla om elcertifikat, ursprungsgarantier, balanskraftavgift, förbrukningsavgift och effektreservavgift till Svenska Kraftnät. Gemensamt för dessa kostnader är att alla elhandlare betalar dem men det är sällsynt att de skrivs ut separat. I stället inkluderas de i benämningen elpris eller inköpskostnader.

Elhandlarens påslag

Inköpskostnader kan också benämnas som påslag men under denna rubrik syftar vi till den marginal som elhandlaren tar ut för att täcka sina egna kostnader och gå med vinst. Det är alltså inte inköpskostnader. Påslaget finns vanligtvis utskrivet, är samma från månad till månad och går att hitta i avtalet med elhandlaren.

Hur mycket varierar ett rörligt elavtal?

Elpriset i ett rörligt elavtal beror på utbud och efterfrågan och under senare år har det tenderat att ha högre variation än tidigare. En månad kan elpriset vara lägre och en annan kan det vara högre. Detta innebär att du som privatperson behöver ha utrymme i privatekonomin för svängningarna. Desto högre elförbrukningen ditt hushåll har desto större kan skillnaderna i utgifter bli.

Vanligtvis brukar elpriserna vara lägre på sommarhalvåret och öka på vinterhalvåret. Detta beror bland annat på att det går åt mycket energi på att värma upp fastigheter på vintern vilket innebär att efterfrågan på elen är högre. De senaste åren har även elpriset kunnat vara högt på sommarmånader, men totalkostnaden brukar fortfarande vara högst på vintern.

Stapeldiagrammet nedanför visar sammanställd spotpriset sammanställt från Nord Pool. Det lägsta spotpriset under en månad var oktober 2021 när priset var 65 öre per kWh och det högsta var september 2022 när priset var 229 öre per kWh. I spotpriset är inte moms, skatter, avgifter eller påslag inkluderade. 

Rörligt elavtal med timpris

Under 2022 var elpriserna historiskt höga vilket inneburit att intresset för timpris på elen har ökat. I ett timavtal mäter din elmätare elförbrukningen minst en gång varje timma istället för månadsvis vilket innebär att du kan få ditt eget genomsnittspris.

I ett timavtal kan du med andra ord sänka dina elkostnader genom att exempelvis köra diskmaskin och tvättmaskinen på natten då elpriserna är billigare. Om du däremot inte ändrar ditt förbrukningsmönster tillräckligt mycket kan däremot ett timavtal på elen bli dyrare än ett vanligt rörligt elavtal.

Rörliga elavtal med kampanjer juni

Telge-energi
Telge Energi

Webbrabatt: 12 mån fri månadsavgift värde 588 kr

Fortum
Fortum

Just nu 500 kr rabatt när du tecknar elavtal online

Tibber elavtal
Tibber

El till inköpspris och ingen bindningstid.

Frågor & Svar

I ett rörligt elavtal räknar elhandlaren vanligtvis ut ett genomsnittligt inköpspris för alla kunder i samma elområde. Det elpriset används även för ditt privata hushåll oavsett hur din förbrukning ser ut.

Om du tecknar ett rörligt elavtal hos en elhandlare är det inte billigare att tvätta på natten. Detta beror på att elhandlaren använder sig av ett genomsnitt för alla kunder. Om du däremot har ett timavtal är det billigare på natten.

Ett rörligt elavtal har varit billigare historiskt men ett fast elavtal passar den som inte vill ha oförtusedda utgifter.

På elavtaldirekt har vi listat rörliga elavtal med kampanjer och rabatter. Vilket som är billigast beror på din elförbrukning varje månad. 

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: