Solceller pris

Vad kostar det att installera solceller? På den här sidan presenterar både solceller pris per m2 och pris per kW. Samt går igenom vad som kommer att påverka kostnaden.

Solceller pris
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Vad kostar solceller?

Priset på solpaneler och kostnader för att installera dessa varierar idag kraftigt beroende på vilken installatör du väljer. Detta beror på att efterfrågan har varit hög vilket innebär att många installatörer har höjt priserna. I vår uträkning har vi kollat på ett genomsnitt från flera kända välrenommerade installatörer samt statistik från rapporter på Energimyndigheten. I stycket nedan hittar du exempelpriset på tre olika hushåll och längre ned på sidan mer ingående statistik.

Vad kostar solceller?
Solceller för en villa kostar mellan 104 000 – 199 000 kr vid en kapacitet om 6 – 18 kW inklusive grönt avdrag. Priset påverkar av takets förutsättningar, vilka paneler hushållet väljer, val av företag för installation samt andra faktorer. 

  • Liten Villa: 104 000 kr (6 kW produktion 5920 kWh)
  • Medelstor Villa: 153 000 kr (6 kW produktion 5920 kWh)
  • Stor Villa: 198 000 kr (6 kW produktion 5920 kWh)
Liten villa

För ett mindre hushåll med ett tak som har rum för 30 m2 solpaneler är priset för att installera solceller ungefär 130 000 kr och efter grönt avdrag på cirka 104 000 kr med en kapacitet om 6 kW eller en årlig produktion om 5920 kWh.

Medelstor Villa

För ett medelstort hushåll med ett tak som har rum för 60 m2 solpaneler är priset i stället 190 000 kr och efter det gröna avdraget ca 153 000 kr. Här är kapaciteten 12 kW på solpanelerna och en estimerad årlig produktion om 11 830 kWh.

Medelstor villa

För ett stort hushåll eller en gård som har solpaneler om 90 m2 är priset 247 000 kr för solpaneler och installation. Efter det gröna avdraget är priset 198 000 kr och kapaciteten uppgår till 18 kW eller en årlig estimerad produktion om 17 320 kWh.

Tabell - solceller pris sammanställning

m2kWPrisPris efter avdrag
30 m26 kW129 000 kr104 000 kr
60 m212 kW190 000 kr153 000 kr
90 m218 kW246 000 kr198 000 kr

Priset per kvadratmeter och kW kapacitet blir lägre vid större projekt

Som det går att se i exemplen ovan är priset för att installera en 90 m2 solceller eller en kapacitet på 18 kW inte tre gånger så dyrt som att installera 6 kW solceller på ett tak som är 30 m2. Detta beror på att det finns många skalfördelar med att installera solceller. Exempelvis är installatörerna på plats och det krävs fortfarande bara en växelriktare och elmätare oavsett storlek. Detta innebär att återbetalningstiden och kostnaden per kW blir lägre desto högre kapacitet ditt hushåll, bostadsrättsförening eller företag väljer att ha på sin anläggning.

Jämför solcellspriser via Otovo - få prisförslag direkt från flera installatörer

Solceller pris per m2 (kvadratmeter)

Priset på solceller per m2 är i vår sammanställning i genomsnitt mellan 2 000 kr – 4 500 kr. I beräkningen är installation, växelriktare, moms och grönt avdrag medräknat, alltså hela kostnaden. Ett medelstort hus med plats för ca 60 m2 solpaneler kommer att kosta 2550 kr per m2 eller totalt 153 000 kr efter det gröna avdraget. Vid en liten anläggning som är ca 10 m2 kan däremot priset per m2 vara upp till 7 000 kr. Detta beror på att installationskostnaden och andra relativt fasta kostnader inte påverkas lika mycket av antalet m2 du ska installera

I tabellen och grafen nedan har vi sammanställt priset per m2 vid en installation av solceller upp till 500 m2 baserat på flera välkända installatörer. Som det går att se i tabellen blir priset lägre desto större anläggning ditt hushåll, bostadsrättsförening eller företag installerar. Över 100 m2 är däremot den marginella vinsten på att ha en större anläggning relativt låg, och efter 250 m2 har kurvan i grafen nedan nästan planat ut. Vid en stor anläggning så som på ett fält utanför en bondgård kan det dessutom krävas en uppgradering av elnätet vilket kan innebära högre kostnader.

Tabell - Solceller pris per m2

m2PrisPris efter avdragPris per m2
10 m290 000 kr72 000 kr7 200 kr
20 m2112 000 kr90 000 kr4 500 kr
30 m2129 000 kr104 000 kr3 467 kr
40 m2151 000 kr121 000 kr3 025 kr
50 m2168 000 kr135 000 kr2 700 kr
60 m2190 000 kr153 000 kr2 550 kr
70 m2207 000 kr167 000 kr2 386 kr
80 m2229 000 kr184 000 kr2 300 kr
90 m2246 000 kr198 000 kr2 200 kr
100 m2268 000 kr216 000 kr2 160 kr
200 m2463 000 kr374 000 kr1 870 kr
300 m2663 000 kr535 000 kr1 783 kr
400 m2859 000 kr692 000 kr1 730 kr
500 m21 058 000 kr853 000 kr1 706 kr
Graf solceller pris kr/m2

Solceller pris per kW

Priset på solceller per kW brukar variera mellan 8700 kr – 15 250 kr. Detta inkluderar solceller, växelriktare, installation, moms och grönt avdrag. Vid en mindre anläggning med en produktionskapacitet om cirka 2 kW kan priset per kW vara så högt som 36 500 kr eftersom installationskostnader och växelriktare står för en större del av kostnaden.

I tabellen och grafen nedan har vi sammanställt en genomsnittlig kostnad hos flera leverantörer för olika kapacitetsmängd från 2 kW upp till 98 kW. Här går det att se att priset per kW inte är linjärt, utan blir billigare för varje solpanel som du adderar.

Den marginella besparingen för att installera ytterligare kapacitet minskar däremot hela tiden och störst skillnad får du när du går från 2 till 8 kW, då mer än halveras priset per kW från 36 500 kr till 15 250 kr. Priset för solceller per kW beror på var i landet du bor, vilken installatör och solpaneler du väljer, vilket typ av tak du har, lutningen på taket, antal våningar och flertalet andra faktorer. Därför är det viktigt att tänka på att detta endast är en ungefärlig sammanställning.

Tabell - Solceller pris per kW

kWPrisPris efter avdragPris per kW
2 kW90 000 kr72 000 kr41 800 kr
4  kW112 000 kr90 000 kr26 000 kr
6  kW129 000 kr104 000 kr21 400 kr
8  kW151 000 kr121 000 kr18 500 kr
10  kW168 000 kr135 000 kr17 000 kr
12  kW190 000 kr153 000 kr15 800 kr
14  kW207 000 kr167 000 kr15 100 kr
16  kW229 000 kr184 000 kr14 400 kr
18  kW246 000 kr198 000 kr14 000 kr
20  kW268 000 kr216 000 kr13 500 kr
35 kW424 000 kr342 000 kr12 000 kr
49 kW563 000 kr454 000 kr11 500 kr
69 kW763 000 kr615 000 kr11 100 kr
78 kW859 000 kr692 000 kr11 000 kr
98 kW1 058 000 kr853 000 kr10 800 kr
Graf solceller pris kr/kw

Priset på solceller minskar med gröna avdraget

Från och med 2023 får privatpersoner som installerar solceller, solcellsbatterier samt laddningsboxar göra skatteavdrag som kallas det gröna skatteavdraget. Avdraget innebär att du får skattereduktion på kostnaderna för arbete och material. När det kommer till solceller utgår ett avdrag om 20 % av installationskostnader och material, maximalt upp till 50 000 kr. Är det två personer som äger fastigheten går det med andra ord att göra avdrag med upp till 100 000 kr. Detta avdraget är anledningen till att det inte nödvändigtvis blir mycket billigare att installera solcellerna själv.

Avdraget innebär också att du har rätt att göra avdrag på 50 % vid köp av ett batteri till din solcellsanläggning samt en växelriktare. Även laddstolpen till elbilen tar del av detta avdrag. Det är däremot viktigt att tänka på att företag och bostadsrättsföreningar ej tar del av det gröna avdraget, därför bör du som företagare eller bostadsrättsförening titta på pris före avdrag i tabellen ovan.

Jämför solcellspriser via Otovo - få prisförslag direkt från flera installatörer

Vad kostar det att installera solceller?

Många tänker antagligen att solpanelerna är den största kostnaden för att installera en solcellsanläggning på ett hushåll och som enskild post stämmer det ofta. Däremot står solpanelerna i de flesta fallen faktiskt inte ens för hälften av kostnaden utan mellan 25–35 % av den totala kostnaden. I stället står installationen, kostnaden för växelriktare, montagesystem och andra kostnader för en stor del av priset. 

Nedanför har vi specificerat närmare hur mycket olika delar av en solcellsanläggning kostar. Data baserar sig på småskaliga anläggningar med en effekt om 10 kW. Rapporten är tre år vilket innebär att kostnaderna har ökat på grund av inflationen. Därför är det rimligt att utgå från att priset på solpaneler har minskat något i förhållande till installationskostnaderna och övriga kostnader. Rapporten är från Energimyndigheten 2022 och vi har valt att avrunda siffrorna för att göra det mer lättöverskådligt.

Kostnader för installation

Kostnaden för att installera solcellerna beror på förutsättningarna på ditt tak samt marginalen entreprenören tar. Vanligtvis brukar installationen stå för mellan 30–40 % av den totala kostnaden för att solceller på taket vid en effekt av 10 kW. Kostnaden för installationen brukar däremot bli lägre i förhållande till den totala kostnaden desto större anläggningen är. I kostnaden för installationen räknar vi även med planering, försäljningskostnader och relaterade transportkostnader för installatören, även om detta brukar stå för en mindre kostnadspost.

Solpaneler och fraktkostnader

Priset för solpanelerna står för ungefär 30 % av den totala kostnaden för en anläggning med effekten 10 kW. Priset beror på vilken typ av paneler du väljer och hur effektiva de är men en ungefärlig kostnad är 3 000 kr och uppåt för paneler med en effekt på 1 kW efter det gröna avdraget. För 10 kW kan man då räkna med att solpanelerna kommer att kosta mellan 30 000 kr – 40 000 kr även om priserna skiftar snabbt beroende på efterfrågan.

Kostnaden för en växelriktare

En växelriktare är en kostnad som många glömmer när det kommer till solcellsanläggningen men en växelriktare kan kosta allt mellan 15 000 kr – 40 000 kr beroende på vad man väljer. Vid en anläggning på 5 kW kostar en växelriktare ca 20 000 kr medan den för en 8 kW anläggning ligger på 25 000 kr. Växelriktaren står för strax under 20 % av den totala kostnaden för anläggningen. Tänk på att välja en växelriktare av hög kvalité eftersom den kan bli dyr att byta ut.

Priset för montagesystem

Förutom solpaneler tillkommer även kostnader för monteringssystem. Dessa står för mellan 10 – 15 % av den totala kostnaden. Priset på monteringssystem skiljer sig bland annat beroende på hur förutsättningarna på ditt tak ser ut. På vissa typer av tak och vid vissa taklutningar är det billigare att montera solpaneler.

Övriga kringliggande kostnader

I övriga kostnader ingår annan elektronik utöver det som står beskrivet ovan, bygglov och andra kostnader. Dessa står för under 5 % och är en mindre del av den totala kostnaden. För enskilda fall kan exempelvis bygglovet stå för en större del av kostanden men generellt är det inte det.

Vad påverkar kostnaden för solceller?

Det finns många faktorer som påverkar vad priset på en solcellsanläggning kommer att bli som du som slutkonsument kan påverka, men det finns också delar som inte går att göra något åt. Nedan har vi sammanställt de största kostnaderna som påverkar ditt slutgiltiga pris för en solcellsanläggning.

Anläggningens storlek och effekt

Desto högre effekt du vill ha på din solanläggning desto högre kommer också priset att vara. Det handlar om fler eller dyrare solpaneler, installationskostnader och andra kostnader. Tänk däremot på att en högre effekt också innebär att återbetalningstiden blir kortare eftersom priset per kW blir lägre desto större anläggning du väljer att installera. Därför har en mindre anläggning ett lägre pris idag, men blir inte billigare i längden.

Valet av solpaneler

När du installerar solceller går det att välja på olika modeller. Dessa har varierande effektivitet och hållbarhet. Det vanligaste är att man väljer solpaneler som har en god effektivitet i förhållande till kostnad och hållbarhet. Genom att inte köpa de allra effektivaste panelerna får du en högre effekt för varje krona, samtidigt som solpanelerna tar en marginellt större yta. Har du däremot en begränsad yta kan en effektiv solpanel som är lite dyrare vara något att sträva mot.

Typ och lutning på taket

Den bästa lutningen för solceller är mellan 35–45 grader. Om ditt tak lutar mindre kan det krävas ställningar som ökar lutningen på solpanelerna dessa kan vara kostsamma och bidra till ett högre pris, och om lutningen är för hög blir det svårare att installera panelerna och det krävs fler skyddsåtgärder. På samma sätt spelar det roll vilket material ditt tak är gjort av. Att fästa solceller i takpannor är enklare och billigare än exempelvis papper eller plåt.

Taktypen påverkar priset på installationen av solceller eftersom svårigheten att montera solpanelerna skiljer sig. Den bästa typen av tak att installera panelerna på är tegelpannor, betongpannor eller plåt. Att installera solceller på exempelvis papptak kan kräva extraarbete när det kommer till montering. Detta är däremot generella riktlinjer och förutsättningarna kan skilja sig från mellan tak. Därför är det enklaste sättet att få reda på förutsättningar att ta in en offert.

Val av växelriktare och solcellsbatteri

Alla solcellsanläggningar har en växelriktare, det är hårdvaran som omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström som sedan kan skickas ut i elnätet eller användas av ditt hushåll. Växelriktaren brukar stå för mellan 15–20 % av totalkostnaden för anläggningen och precis som för solpaneler finns det olika alternativ att välja mellan.

Behov av optimerare och andra tillbehör

Olika solcellsanläggningar har också olika förutsättningar när det kommer till läget på solcellerna. Om solmängden skiljer sig mellan olika solpaneler, exempelvis för att ett träd eller något annat skuggar vissa paneler sänks din effektivitet på hela anläggningen. Detta beror på att anläggningen bara är så effektiv som sin svagaste panel. Om du däremot installerar optimerare för panelen går det att undvika. detta problem även om det kostar mer.

Vad kostar solceller för en villa?

Hur mycket solpaneler kostar för en villa beror på storleken på taket. På en normalstor villa får det plats mellan 30–60 m2 solpaneler vilket ger en kapacitet på ca 6 – 12kWh. Däremot skiljer sig utformningen på olika tak mycket och därför kan även mängden solpaneler variera. Exempelvis gör takfönster, skorstenar och andra detaljer att det får plats mindre solpaneler. Som tidigare nämnt kostar 30 m2 solpaneler ca 104 000 kr efter ett grönt avdrag medan 60 m2 kostar upp mot 153 000 kr.

En annan sak att tänka på när det kommer till kostnaden för solceller på en villa är att det oftast är som effektivast att endast välja att sätta solpanelerna på en sida av taket eftersom det är mer exponerat mot solen. Det allra bästa väderssträcket här i Norden är att sätta solpanelerna mot söderläge eftersom det ger flest soltimmar under dagen.

Vad kostar 50 kvm solceller?

50 kvm solceller motsvarar en medelstor villa. I vår sammanställning av flera installatörer av solceller låg priset på solceller på 168 000 kr för 50 kvm om man inkluderar det gröna avdraget som är ungefär 33 000 kr blir totalpriset istället 135 000 kr. 50 kvm solpaneler motsvarar ungefär en produktionskapacitet på 50 kW vilket innebär en årlig produktion på cirka 9800 kWh men som varierar beroende på var i landet du bor och dina förutsättningar för att ha solpaneler på ditt tak.

Vad kostar 100 kvm solceller?

100 kvm solceller motsvarar en större villa. I tabellen för kostnaden på solceller på toppen av sidan går det att se att 100 kvm solpaneler kostar cirka 258 000 kr och inklusive det gröna avdraget på 52 000 kr kostar det istället 216 000 kr. 100 kvm solpaneler motsvarar ungefär en årlig produktion om 19 500 kWh i vår sammanställning vilket på ett ungefär motsvarar vad en villa med eluppvärmning förbrukar varje år.

Jämför solcellspriser via Otovo - få prisförslag direkt från flera installatörer

Frågor & Svar

5 kW solceller kostar ungefär 110 000 kr att installera om man räknar med det gröna avdraget. 5 kW är en relativt liten anläggning vilket innebär att kostnaden för installation och andra fasta kostnader gör att det blir marginellt dyrare att installera än en större anläggning.

10 kW solpaneler kostar ungefär 135 000 kr inklusive installation vilket blir en kostnad om 13 500 kr per kW.

50 kW solceller är en relativt stor anläggning vilket kostar ungefär 550 000 -560 000 kr att installera om man räknar med det gröna avdraget. Eftersom det är en större anläggning innebär det att priset per kW är relativt lågt i förhållande till en mindre anläggning.

Att investera i solpaneler är ett klokt val för miljömedvetna individer och hushåll, samtidigt som det kan ge ekonomiska fördelar i form av minskade elkostnader och eventuell försäljning av överskottsel till elnätet. Om du funderar på att installera solpaneler och är intresserad av prissättning, kan det vara bra att förstå de ekonomiska aspekterna.

För att ta ett konkret exempel, låt oss titta på kostnaden för 50 kvadratmeter (kvm) solpaneler. Priset för solpaneler kan variera beroende på olika faktorer, inklusive kvalitet, märke och plats. I detta scenario antar vi att 50 kvm solpaneler kostar 168 000 kr före avdrag och 135 000 kr med avdrag.

Att investera i solpaneler är ett smart och hållbart val för dem som vill minska sin beroende av fossila bränslen och samtidigt spara pengar på elräkningen. Om du överväger att installera 100 kvadratmeter (kvm) solpaneler, är det viktigt att förstå kostnaden och de potentiella fördelarna.

I detta exempel tittar vi på kostnaden för 100 kvm solpaneler, som uppgår till 268 000 kr före gröna avdrag och 216 000 kr efter. Priset för solpaneler kan variera beroende på faktorer som kvalitet, märke och geografisk plats.

Ja, när du installerar solceller kan du få upp till 20 % i grönt avdrag för installationskostnader och material. Därför är det sällan billigare att installera solceller själv.

Priset för solceller är i vår sammanställning:

  1. Liten Villa: 104 000 kr (6 kW produktion 5920 kWh)
  2. Medelstor Villa: 153 000 kr (6 kW produktion 5920 kWh)
  3. Stor Villa: 198 000 kr (6 kW produktion 5920 kWh)

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: