Binda elavtal

Genom att binda elavtalet blir dina elkostnader förutsägbara. Här går vi igenom för- och nackdelar med ett bundet elpris samt data från tidigare år.

Vindkraftverk
Fortum
Göta-Energi
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Vad innebär det att binda elpriset?

Ett fast eller bundet elavtal är ett avtal där elpriset kommer vara samma under hela avtalsperioden oavsett vad som händer på marknaden. I ett bundet elavtal har ett hushåll därför bättre kontroll över vad elpriset kommer att vara, även om det i vissa fall är dyrare än ett rörligt elavtal. På sidan kommer vi att gå närmare in på frågor kring att binda elavtalet.

Enligt Statistiska Centralbyrån hade 20,7 % av hushållen i Sverige valt att binda elavtal i december 2022. I SE4 (Malmö) som är det sydligaste elområdet hade endast 10,6% valt att binda elpriset och i SE3 (Stockholm och Göteborg) var siffran 22,7 %. 

Att välja ett bundet elavtal innebär att du får ett fast pris per kilowattimme, som du sedan betalar för varje månad oavsett hur högt eller lågt elpriset är under månaden. Det enda som påverkar vad din slutkostnad kommer bli är hur mycket el som ditt hushåll förbrukar. Vanligtvis väljer du att låsa elavtalet i mellan 6–36 månader beroende på avtal.

Ska man binda sitt elpris 2023?

Det korta svaret på frågan om man borde binda sitt elavtal är att det beror på om du prioriterar att inte få några oförutsedda utgifter, mot att få det lägsta möjliga priset på lång sikt men med risken för att elpriset varierar kraftigt under året.  Detta beror på att när du binder ditt elavtal tar din elleverantör risken för att ditt elpris är lägre än bolagets prognoser. Denna risk innebär att elbolaget tar ut en premie och på lång sikt bidrar detta till att det rörliga elpriset tenderar att vara något lägre.

Under 2022 har utbudet av fasta elavtal minskat kraftigt, särskilt i södra Sverige. Då riskerna för att erbjuda fasta elavtal blivit betydligt högre. Exempelvis har kunder på E.ON som är en av de största aktörerna i Sverige möjligheten binda sitt elavtal endast 1 år eftersom det är svårt att förutspå längre tid framåt. Volatiliteten i priserna innebär också att kunder får betala en ovanligt hög riskpremie för att teckna ett fast elavtal.  Detta har inneburit att färre valt att teckna ett fast elavtal. I början av 2023 har priserna för fasta elavtal minskat något men är fortfarande på höga nivåer. Många elbolag erbjuder fortfarande bara att binda 1 år i taget.

Energimarknadsinspektionen och SCB

På längre sikt lönar det sig ofta att teckna ett rörligt elpris, åtminstone om man tittar på data. Enligt en undersökning från Energimarknadsinspektionen (EI) som tog fram historiska data mellan 2004 och 2018 lönade det sig inte att binda sitt elavtal. Enligt Energimarknadsinspektionen var det också under få tillfällen som ett bundet elavtal gav ett lägre pris än ett obundet. Mer om detta i artikeln fast eller rörligt elpris

Om vi tittar på statistik från SCB kring genomsnittskunden i Sverige som bor i en eluppvärmd villa mellan dec 2013 och dec 2021 var medelpriset för ett låst elpris i 1 år 45.1 öre per kWh och på 3 år 43.1 öre per kWh. Ett rörligt pris däremot kostade 42.6 öre per kWh, därmed tjänade elkonsumenten i genomsnitt mindre än 1 öre på ett rörligt elpris i förhållande till ett bundet i 3 år.

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Kampanj

värde 468 kr

miljo-ikoner

203 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

2. Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

208 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 495 kr

miljo-ikoner

212 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

4. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

217 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Rabattkod

3 mån fri

230 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

6. Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

6 mån fri

miljo-ikoner

240 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

7. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 14  dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr 

Kampanj
saknas
miljo-ikoner

251 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

jämtkraft-logo
8. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 14  dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 50 kr 

Kampanj
saknas
miljo-ikoner

283 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

271 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

304 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i februari och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån.

Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms*. Då spotpriset i september varierade ovanligt mycket mellan toppar och bottnar, har vi valt att addera ett genomsnittligt volympåslag på timpriset. Detta för att undvika ett onaturligt billigt jämförelsepris.

1. Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

507 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

2. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Kampanj

värde 468 kr

miljo-ikoner

507 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: Obunden
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 630 kr

miljo-ikoner

514 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

4. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Rabattkod

3 mån fri

533 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt