Binda elavtal

Genom att binda elavtalet blir dina elkostnader förutsägbara. Här går vi igenom för- och nackdelar med ett bundet elpris juli 2024 samt data från tidigare år.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
enkla-elbolaget
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Vad innebär det att binda elpriset?

Ett fast eller bundet elavtal är ett avtal där elpriset kommer att vara samma under hela avtalsperioden oavsett vad som händer på marknaden. I ett bundet elavtal har ett hushåll därför bättre kontroll över vad elpriset kommer att vara, även om det i vissa fall är dyrare än ett rörligt elavtal. På den här sidan kommer vi att gå närmare in på vanliga frågor kring att binda elavtalet.

Enligt Statistiska Centralbyrån hade 13,1 % av hushållen i Sverige valt att binda elavtal i april 2024 (senaste statistiken 2024-06-120) vilket är betydligt lägre än vad det har varit tidigare. I SE4 (Malmö) som är det sydligaste elområdet hade endast 4,7 % valt att binda elpriset och i SE3 (Stockholm och Göteborg) var siffran 14,9 %. 

Att välja ett bundet elavtal (fast elavtal) innebär att du får ett fast pris per kilowattimme, som du sedan betalar för varje månad oavsett hur högt eller lågt elpriset är under månaden. Det enda som påverkar vad din slutkostnad kommer bli är hur mycket el som ditt hushåll förbrukar. Vanligtvis väljer du att låsa elavtalet i mellan 6–36 månader beroende på avtal.

Andel-Bundna-Elavtal-Sep-2023

Bundna elavtal juli 2024

1. Fortum

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 2 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

166 kr

Vid 2 000 kWh/år

Cheap-energy
2. Cheap Energy
Avtalsform: Fast Pris Uppsägning: 0 mån Bindningstid: 12 mån Månadskostnad: 0 kr
Inga fasta

avgifter

miljo-ikoner

191 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: Utan Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 49 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

198 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Bixia

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 14 dagar
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

205 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

207 kr

Vid 2 000 kWh/år

Stockholms-elbolag
6. Stockholms Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 15 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

214 kr

Vid 2 000 kWh/år

svealands-elbolag
7. Svealands Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 75 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

241 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel fast avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juli 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för fasta elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats. Eftersom vissa elleverantörer uppdaterar sina fasta elavtalspriser flera gånger inom en månad, kan det förekomma tillfällen då den angivna referenspriset inte är aktuellt. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 2 mån
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

80 kr

Vid 2 000 kWh/år

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: Utan
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 9 mån

Fri avgift

& påslag

miljo-ikoner

81 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Enkla Elbolaget

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabatt: Relaxa elfond

Bind 12 mån

1000 kr rabatt

miljo-ikoner

94 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Cheap Energy

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 0 mån
Månadskostnad: 0 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift &

Elrabatt

miljo-ikoner

97 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 39 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

114 kr

Vid 2 000 kWh/år

6. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

119 kr

Vid 2 000 kWh/år

7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 50 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

132 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel rörliga avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juli 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för rörliga elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats.  Priserna är exklusive nätkostnader. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Greenely
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 14 dagar Bindningstid: Utan Månadskostnad: 69 kr
Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner
2. Tibber

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 49 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner
3. Fortum
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 2 mån Bindningstid: Utan Månadskostnad: 39 kr
Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner
4. Skellefteå Kraft
Avtalsform: Timpris Uppsägning: Utan Bindningstid: Utan Månadskostnad: 49 kr

Fri avgift & påslag 9 mån

miljo-ikoner
5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 39 kr

100 %

Kärnkraft

miljo-ikoner

*Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis elcertifikat och avgifter till Nord Pool

Ska man binda sitt elpris 2024?

Det korta svaret på frågan om man borde binda sitt elavtal är att det beror på om du prioriterar att inte få några oförutsedda utgifter, mot att få det lägsta möjliga priset på lång sikt men med risken att elpriset varierar kraftigt under året.  Detta beror på att när du binder ditt elavtal tar din elleverantör risken för att ditt elpris är lägre än bolagets prognoser. Denna risk innebär att elbolaget tar ut en premie och på lång sikt bidrar detta till att det rörliga elpriset tenderar att vara något lägre.

Under början av sommaren har priserna för att binda elavtal sjunkit ytterliggare i förhållande till hösten 2023 och våren 2024. Detta trotts att priserna under senare delen av 2023 fortfarande var betydligt lägre än 2022. Enligt en artikel från SVT publicerad 27 februari iår ser även förutsättningarna för lågra priser under stora delar av 2024 positiva ut. Detta kan både indikera att det går att binda elavtalet till ett relativt lågt pris samtidigt som du riskerar att betala en premie på ett lågt rörligt pris. Om du tecknar ett fast elavtal för 12 månader i mars slipper du däremot osäkerheten för vintern 2024 vilket många kan se som positivt.

Energimarknadsinspektionen och SCB

På längre sikt lönar det sig ofta att teckna ett rörligt elpris, åtminstone om man tittar på data. Enligt en undersökning från Energimarknadsinspektionen (EI) som tog fram historiska data mellan 2004 och 2022 lönade det sig inte att binda sitt elavtal vid 60 % av tiden. Enligt Energimarknadsinspektionen var det också under få tillfällen som ett bundet elavtal gav ett lägre pris än ett obundet. Mer om detta i artikeln fast eller rörligt elpris. Tittar man däremot på åren mellan 2016-2022 har ett fast elpris inneburit besparingar för det genomsnittlgia hushållet.

Om vi tittar på statistik från SCB kring genomsnittskunden i Sverige som bor i en eluppvärmd villa mellan dec 2013 och dec 2021 var medelpriset för ett låst elpris i 1 år 45.1 öre per kWh och på 3 år 43.1 öre per kWh. Ett rörligt pris däremot kostade 42.6 öre per kWh, därmed tjänade elkonsumenten i genomsnitt mindre än 1 öre på ett rörligt elpris i förhållande till ett bundet i 3 år.

Rorligt eller fast elpris

Källa bild: Energimarkandsinspektionen 2024-03-13

Tillfälligt höga utgifter med ett obundet elavtal

Under hösten 2022 var elpriserna historiskt höga vilket innebar att många som hade ett obundet elpris fick en hög elkostnad. Under få tillfällen har det skrivits så mycket i media om det höga elpriset. Även om det till vis del går att tillskriva höga elpriset till Rysslands invasion av Ukraina är det är enligt många experter en högre prisvariation under året något som vi kan förvänta oss framöver i takt med att förnyelsebara energikällor med lägre stabilitet i produktionen ökar. Att exempelvis som villaägare då välja ett bundet elavtal kan vara avgörande för att ha råd med utgifterna.

När på året ska man binda elavtal?

Enligt Energimarknadsinspektionen finns det inte heller något tydligt mönster mellan när på året du binder ditt elavtal och hur högt priset blir. Detta beror på att elhandlarna gör sina prognoser och i dessa tar de även hänsyn till variationer mellan olika årstider. Det kan med andra ord i vissa fall vara billigare att binda sitt elavtal på sommaren och i andra fall billigare att binda sitt elavtal på vintern. Om du funderar på att binda ditt hushålls elpris kan du med andra ord göra det när som helst på året.

Skiljer det sig mellan olika bundna avtal?

Att jämföra vilket elavtal du ska binda är minst lika viktigt som att jämföra obundna elavtal. I januari 2023 skilde det sig mer än 2 000 kr i månaden mellan det elavtal med högst pris och det med lägst pris, för en villaägare med en förbrukning som är 20 000 kWh om året vid 1 års bindningstid. För en lägenhetsägare med en lite lägre förbrukning handlar det snarare om cirka 200 kr i månaden.

Alternativ till att binda elpriset

För den som inte är helt säker på om den vill binda elpriset helt och hållet finns även andra alternativ. På senare år har det bland annat blivit vanligare med säsongsbundna eller expertförvaltade elavtal. 

Säsongsbundet avtal

I ett säsongsbundet avtal eller ett så kallat vinteravtal får du ett fast och tryggt elpris under årets kalla månader när elpriset kan komma att skjuta i höjden. Under sommarhalvåret får har du i stället ett rörligt avtal där ditt elpris följer marknaden. En av nackdelarna med ett säsongsbundet elavtal är att det fortfarande kan bli dyrare på vintermånaderna än resterande månader då elkostnaden i avtalet inte fördelas lika under året.

Expertförvaltat avtal

Ett expertförvaltat elavtal är också ett alternativ till ett rent bundet. Begreppet innebär att en expert bevakar elmarknaden och binder vid tillfällen då detta verkar lönsamt. Då det är många som tillsammans är med i det expertförvaltade elavtalet, kan elhandlaren använda sig av storleken på poolen för att få förmånligare inköpspriser med lägre påslag. Alla elhandlare erbjuder inte expertförvaltade elavtal.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis borde du binda ditt elavtal om du har små marginaler i din ekonomi eller värderar att ha en förutsägbar utgift varje månad. Ett rörligt avtal är däremot historiskt fördelaktigt och ett alternativ är att lägga undan en liten pott varje månad under månader då elkostnaden är låg för att ha under vinterhalvåret som marginal. Det bästa elavtalet beror helt enkelt på vilka förutsättningar och preferenser ditt hushåll har.

Frågor & Svar

Om du tycker det är viktigare att alltid veta vad dina utgifter kommer att bli varje månad bör du binda ditt elavtal. Historiskt har det däremot varit några öre billigare att ha ett rörligt avtal. I en jämförelse av genomsnittskunden i Sverige skiljer det sig dock inte många öre mellan fasta- och rörliga elavtal.

Om du binder ditt elavtal under en längre tid brukar elhandlarna erbjuda ett något lägre pris. Dessutom slipper du att hålla koll på ditt elavtal. Vi på Elavtaldirekt tycker däremot att det är fördelaktigt att binda Elavtalet kortare än så eftersom man då kan ta del av erbjudanden från olika elhandlare oftare.

Energimarknadsinspektionen menar att det inte finns något mönster när på året det är bäst att binda sitt elpris. Det beror på att elbolagen tar med detta i sina beräkningar när de sätter fasta priser.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: