Elbolag

Är du intresserad av byta till ett bättre elbolag? På denna sida har vi gått igenom hur den svenska elbolagsmarknaden ser ut idag sedan omregleringen 1996. 

vindkraftverk

Marknaden för svenska elbolag

Sedan 1996 är den svenska elmarknaden avreglerad vilket ger en konkurrensutsatt marknaden gällande handel och produktion. Elnätsverksamheten är däremot ett reglerat så kallat naturligt monopol. När tvånget på att ha en särskild timmätare för att få byta elhandelsföretag avskaffades i början av 1999 blev elmarknaden dessutom betydligt mer lättillgänglig för småkunder. I skrivande stund (2022) finns över 140 olika elbolag, ofta benämnt som elhandelsföretag eller elhandlare, i Sverige. Denna siffra justeras dock med jämna mellanrum i och med att nya elbolag registreras och andra läggs ner. 

Få hushåll byter elbolag

Elhandelsföretagen sätter sina egna priser vilket skapar prisskillnader även om de i själva verket handlar om samma el köpt hos Nord Pool (elbörsen i Norden). Trots skillnaderna byter endast drygt 500 000 hushållskunder elbolag varje år enligt Konkurrensverket. Denna siffra motsvarar 10 procent av Sveriges hushåll. Sedan tillkommer ytterligare runt 25 procent som väljer att omförhandla sina befintliga avtal. Det betyder att två tredjedelar av hushållen i Sverige är kvar i löpande och många fall ofördelaktiga avtal. Dessutom erbjuder många elbolag bra rabatter andra fördelar om du väljer dem. 

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Kampanj

värde 420 kr

miljo-ikoner

291 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: Obunden
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 405 kr

miljo-ikoner

293 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 90 dagar
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

294 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt​

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

296 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

301 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

304 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

331 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i Juni och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

704 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: Obunden
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 405 kr

miljo-ikoner

716 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

720 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Kampanj

värde 540 kr

miljo-ikoner

743 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

753 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

481 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

761 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i juni och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

2743 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: Obunden
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 405 kr

miljo-ikoner

2830 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

2876 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 540 kr

miljo-ikoner

2896 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

1882 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

2910 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

2979 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i juni och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Fortum

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 12 mån
Uppsägningstid: 14 dagar

Kampanj

värde 420 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

521 kr

5 000 kWh

1302 kr

20 000 kWh

5181 kr

12 mån

Fast avtal

E.ON

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 12 mån
Uppsägningstid: 30 dagar

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

616 kr

5 000 kWh

1466 kr

20 000 kWh

5716

12 mån

Fast avtal

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 12 mån
Uppsägningstid: Utan

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

700 kr

5 000 kWh

1682 kr

20 000 kWh

6593 kr

12 mån

Fast avtal

Fortum

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 36 mån
Uppsägningstid: 14 dagar

Kampanj

värde 420 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

336 kr

5 000 kWh

840 kr

20 000 kWh

3336 kr

36 mån

Fast avtal

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 36 mån
Uppsägningstid: Utan

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

492 kr

5 000 kWh

1162 kr

20 000 kWh

4514 kr

36 mån

Fast avtal

Vattenfall

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 36 mån
Uppsägningstid: 1 mån

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

336 kr

5 000 kWh

791 kr

20 000 kWh

3 145 kr

36 mån

Fast avtal

Vattenfall

Avtalsform: Fast avtal
Bindningstid: 12 mån
Uppsägningstid: 1 mån

Kampanj

värde 500 kr

miljo-ikoner

Fast månadspris ink avgift

2 000 kWh

318 kr

5 000 kWh

691 kr

20 000 kWh

2 702 kr

12 mån

Fast avtal

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i juni och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Svenska elbolag sedan omregleringen

Mycket har hänt sedan omregleringen 1996 på elhandelsmarknaden. Då fanns cirka 220 elhandelsföretag varav många i kommunalt ägande med endast lokala intressen. Andra valde att slå sig samman för att skapa bättre konkurrensfördelar. Många av dessa elbolag köptes relativt snabbt upp stora aktörer såsom, Vattenfall (statligt ägt) E.ON och Fortum. Under början av 2000-talet stod denna trio för som mest över 60 procent av elmarknaden i Sverige. 

Nya elhandlare skapar konkurrens och bättre villkor

Konkurrensen har på senare tid ökat i och med att allt fler nya elhandlare etablerat sig på elhandelsmarknaden. De nya elbolagen specialiserar sig endast på elhandel tillskillnad från till exempel Vattenfall och E.ON som äger både elnät och olika typer av kraftproduktionsanläggningar som kärnkraftverk, vattenkraftverk och vindkraftverk. I och med de nya aktörernas intåg på elmarknaden har den tidigare nämnda trion nu endast 45 procent av marknaden.

Elbolag i din stad

Om du är på jakt efter att byta elbolag behöver du vanligtvis inte oroa dig över att ett specifikt elhandelsbolag endast levererar el till en speciell stad eller område. Anledningen är att de flesta bolagen säljer el till privatpersoner och hushåll runt om i hela landet. Det går med andra ord bra att byta till Upplands Energi även om du bor i Stockholm eller Göteborg. 

Vad är skillnaden på elbolag och elnätsbolag?

Glöm dock inte att det är skillnad på elbolag och elnätsbolag. Du behöver utöver elhandelsbolaget teckna ett avtal med ditt elnätsbolag, företaget som har hand om elnätet på din ort, även kallat nätägaren.

Vanligaste elbolagen i Sverige

Vilka är de största elhandelsbolagen i Sverige? Svaret på den frågan är att efter omregleringen under 1990-talet har en och samma trio presumerat på topplistan. Enligt en sammanställning av Insights placerar sig Fortum med 900 000 kunder högst upp bland elbolagen 2020, tätt följt av Vattenfall med 874 000 och E.ON med 700 000 kunder.  

Tidigare var statligt ägda Vattenfall störst på marknaden men sedan ett par år tillbaka är gick Fortum om som Sveriges största elhandelsbolag. I Norden har elbolaget sammanlagt cirka 2,3 miljoner kunder.

Topplista med Sveriges 10 största elbolag

 1. Fortum* 900 000
 2. Vattenfall 874 000
 3. Eon 700 000
 4. Jämtkraft 285 000
 5. Göteborg Energi 280 000
 6. Bixia* 215 000
 7. Skellefteå Kraft* 181 000
 8. Telge Energi 179 000
 9. GodEl 130 000
 10. Mälarenergi 127 000

*Dessa bolag har inte velat uppge sitt kundantal. Angiven siffra bygger på beräkningar av Insights.

Rabatter - augusti 2022

telge-energi

Telge Energi

Webbrabatt: 12 mån fri avgift värde 588 kr

Fortum

Fortum

Webbrabatt: 470 kr rabatt fördelat på 12 mån

Skelleftea-kraft

Skellefteå Kraft

Avgiftsfritt och 6 öre rabatt på påslaget i 9 månader

Lista med alla registrerade elbolag

Är du intresserad över vilka elhandelsbolag det finns i Sverige? Här har vi samlat en lista med samtliga bolag under 2021.

Om du är ute efter kontaktuppgifter till elbolagen rekommenderar vi att besöka Elpriskollen. Vi har även gjort en jämförelse med bäst elbolagen.

220 Energi

7H Kraft
Affärsverken
Ale El
Alingsås Energi
Alltid
Almnäs Elhandel
Arvika Kraft
Bengtsfors Energi
BestEl
Billinge Energi
Bixia
Bjäre Kraft
Bodens Energi
Boo Energi
Borlänge Energi
Borås Elhandel
Bright
Brittedals Energi
Bromölla El
C4 Energi
Cheap Energy AB
Dala Kraft
E.on
Eksjö Energi
Elitkraft
Elverket
Enefit
Energibolaget i Sverige
Enkla Elbolaget
Eskilstuna Energi
ETC el
Falkenberg Energi
Falu Energi och Vatten
Finspångs Tekniska Verk
Fortum
Fyrfasen Energi
GEAB
Gislaved Energi
GNP Energy
GodEl
Greenely
Grästorps Energi
Gävle Energi
Göta Energi
Göteborg Energi
Habo Energi
Hallstaviks Elverk
Hamra Kraft
Hedemora
Helsinge Elhandel
Hem
Herrljunga Kraft
Hjo Energi
Hudya
Härnösand Energi och Miljö
Härryda Energi
Höganäs Energi
Jukkasjärvi Energi
Jämtkraft
Jönköping Energi
Kalmar Energi
Karlshamn Energi
Karlskoga Energi
Karlstads Energi
Keab
Kinnekulle Energi
Kraftringen
Kristinehamns Energi
Kungälv Energi
Kviinge El
Kvänum Energi
Landskrona Energi
Lerum Energi
LEVA Lysekils Energi
Linde Energi
Ljungby Energi
Ljusdal Energi
Luleå Energi
Lumo Energi
Lunds Energi
Mellersta Skånes Kraft
Mälarenergi
Mölndal Energi
Njudung Energi
Nordic Green Energy
Norrtälje Energi
Nossebro Energi
Nybro Energi
Nyköping Vattenkraft
Näckåns Energi
Närkes Kils Energi
OK-Q8
Olseröds Elektriska
Oskarshamn Energi
PiteEnergi
Rödeby Energi
Sala-Heby Energi
Selab
SEVAB
Sjogerstads Energi
Skellefteå Kraft
Skurupskraft
SkyllbergsKraft
Skånska Energi
Sollentuna Elhandel
Spotty
Stockholms Elbolag
Storuman Energi
Sundsvall Energi
Svea Solar
Svealands Elbolag
Svensk Kraftförvaltning
Svensk NaturEnergi
SverigesEnergi
Söderhamn Nära
Södra Hallands Kraft
Sölvesborgs Energi
Telge Energi
Telinet
Tibber
Tibro Energi
Tidaholms Energi
Tranås Energi
Trelleborgs Energi
Trollhättan Energi
Töre Energi
Uddevalla Energi
Umeå Energi
Upplands Energi
Utellus
Vaggeryds Energi
Vallebygdens Energi
Varberg Energi
Varbergsortens Elkraft
Vattenfall
VB Energi
Viggafors Kraft
Vimmerby Energi
VänerEnergi
Värnamo Energi
Västervik Miljö och Energi
Werel

Klagomålsinformation från Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Precis som för vilken annan produkt eller tjänst kan tvister och klagomål uppstå. Innan du väljer elbolag kan det vara bra att gå igenom listan med klagomålsinformation från Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Här samlas information om vilka företag som fått flest klagomål de senaste 12 månaderna. För att komma med på listan behöver antalet klagomål ha överstigit en fastställd miniminivå. 

Trots att det finns över 150 elhandlare i Sverige så inkommer relativt få klagomål sett till antal kunder. Vad brukar klagomålen för elbolagen gälla? Det kan vara allt från vilseledande marknadsföring till felaktigheter i faktureringen. Andra återkommande inslag är telefonsäljare som anses vara påstridiga eller uppge fel information för till exempel bindningstid.

Vad krävs för att hamna på listan?

Först och främst är klagomålen som inkommit till Energimarknadsbyrån tvister som inte lyckats lösa via företagens kundtjänst utan krävt hjälp hos byrån. Ärendet undersöks och i vissa fall kan det också vara så att det inte finns grund för klagomålen.

Syftet med listan är att hjälpa personer som ska välja elavtal att göra ett mer informerat val och så långt som möjligt undvika konsumentproblem.

Energimarknadsbyrån
Klagomalslista-energimarknadsbyran

Frågor & Svar

Det är enklare än någonsin att byta elbolag och i de flesta fallen hjälper även ditt nya elbolag med allt i samband med bytet. Några olika punkter som kan vara viktig att tänka på när du byter elbolag är:

 • Vilken uppsägningstid och bindningstid har du i dagsläget
  Kolla uppsägningstiden och bindningstiden på ditt nuvarande bolag så att du inte råkar ut för att teckna ett nytt innan tiden på ditt nuvarande är ute. 
 • Jämför olika elbolag
  Se till att jämföra olika elbolag då det är stor skillnad mellan priserna som de erbjuder. För den som bor i en villa med elvärme kan det skilja tusenlappar på det dyraste och billigaste avtalet
 • Välj den avtalsform som passar dig
  För den som vill ha en fast månadskostnad utan överraskningar är ett fast elavtal det bästa. Du betalar fortfarande när din elkonsumtion ökar men du slipper upp och nedgångar i priset för elen. Ett rörligt elavtal följer marknaden och har varit något billigare på lång sikt. Här kan det både ske säsongsvariationer och snabba uppgångar i priset. 

Om du är osäker på vilket elbolag som är tecknat till ditt boende brukar den enklaste metoden vara att gå via bankens kontoutdrag för att identifiera bolaget. Det kan också vara så att det skickats ut pappersfakturor där elbolaget tydligt står aviserat. 

Är du nyinflyttad och står utan vare sig fakturor och transaktionshistorik från elbolaget? Då kan det vara bra att börja med att kolla vilket elnätsföretag som är kopplat till hushållet. I många fall kan det vara så att du har ett anvisat elavtal vilket betyder att elnätsföretaget har valt elbolag åt dig. Då får du oftast betydligt högre elkostnader och är något du enkelt kan ändra på genom att välja ett nytt elbolag.

Det finns elbolag som säljer el till inköpspriser men vanligtvis finns någon typ av påslag fortfarande med. Ett exempel på detta är elcertifikat som alla elhandlare till viss del måste betala för när de köper förnyelsebar energi. När ett elbolag marknadsför el till inköpspris menar det ofta med detta inräknat och månadsavgiften tenderar att vara högre. 

Många elbolag erbjuder faktiskt el helt utan månadsavgift. Detta gäller vanligtvis det första året under avtalstiden och anledningen är att du som konsument ska välja just det elbolaget. Detta innebär också att det är extra fördelaktigt att byta mellan olika elbolag.