Elbolag

Är du intresserad av byta till ett bättre elbolag? På denna sida har vi gått igenom hur den svenska elbolagsmarknaden ser ut idag sedan omregleringen 1996. 

Vindkraftverk

Marknaden för svenska elbolag

Sedan 1996 är den svenska elmarknaden avreglerad vilket ger en konkurrensutsatt marknaden gällande handel och produktion. Elnätsverksamheten är däremot ett reglerat så kallat naturligt monopol. När tvånget på att ha en särskild timmätare för att få byta elhandelsföretag avskaffades i början av 1999 blev elmarknaden dessutom betydligt mer lättillgänglig för småkunder. I skrivande stund (2022) finns över 140 olika elbolag, ofta benämnt som elhandelsföretag eller elhandlare, i Sverige. Denna siffra justeras dock med jämna mellanrum i och med att nya elbolag registreras och andra läggs ner.

Få hushåll byter elbolag

Elhandelsföretagen sätter sina egna priser vilket skapar prisskillnader även om de i själva verket handlar om samma el köpt hos Nord Pool (elbörsen i Norden). Trots skillnaderna byter endast drygt 500 000 hushållskunder elbolag varje år enligt Konkurrensverket. Denna siffra motsvarar 10 procent av Sveriges hushåll. Sedan tillkommer ytterligare runt 25 procent som väljer att omförhandla sina befintliga avtal. Det betyder att två tredjedelar av hushållen i Sverige är kvar i löpande och många fall ofördelaktiga avtal. Dessutom erbjuder många elbolag bra rabatter andra fördelar om du väljer dem. 

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Kampanj

värde 468 kr

miljo-ikoner

113 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 495 kr

miljo-ikoner

119 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

3. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

124 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

4. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Rabattkod

6 mån fri

Ikoner-mix

139 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

5. Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

6 mån fri

miljo-ikoner

143 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

6. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 14  dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr 

Kampanj
saknas
miljo-ikoner

161 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

jämtkraft-logo
7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 14  dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 50 kr 

Kampanj
saknas
miljo-ikoner

169 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

271 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

304 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i maj och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån.

Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms*. Då spotpriset i september varierade ovanligt mycket mellan toppar och bottnar, har vi valt att addera ett genomsnittligt volympåslag på timpriset. Detta för att undvika ett onaturligt billigt jämförelsepris.

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Kampanj

värde 468 kr

miljo-ikoner

282 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: Obunden
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 630 kr

miljo-ikoner

296 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

3. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

310 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

4. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Rabattkod

6 mån fri

Ikoner-mix

312 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

5. Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

6 mån fri

miljo-ikoner

318 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

6. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 14  dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr 

Kampanj

saknas

miljo-ikoner

343 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

jämtkraft-logo
7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 14  dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 50 kr 

Kampanj

saknas

miljo-ikoner

348 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

616 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

481 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i maj och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån.

Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms*. Då spotpriset i september varierade ovanligt mycket mellan toppar och bottnar, har vi valt att addera ett genomsnittligt volympåslag på timpriset. Detta för att undvika ett onaturligt billigt jämförelsepris.

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr

Kampanj

värde 848 kr

miljo-ikoner

1104 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: Obunden
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 45 kr 

Kampanj

värde 1305 kr

miljo-ikoner

1109 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

3. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr

Rabattkod
6 mån fri
Ikoner-mix

1037 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

4. Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod
6 mån fri
miljo-ikoner

1145 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

5. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

1240 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

jämtkraft-logo
6. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 14  dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 50 kr 

Kampanj
saknas
miljo-ikoner

1244 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

7. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 14  dag
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 39 kr 

Kampanj
saknas
miljo-ikoner

1257 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Saknar

Kampanj

miljo-ikoner

2319 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Kampanj

värde 270 kr

miljo-ikoner

1882 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i maj och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån.

Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms*. Då spotpriset i september varierade ovanligt mycket mellan toppar och bottnar, har vi valt att addera ett genomsnittligt volympåslag på timpriset. Detta för att undvika ett onaturligt billigt jämförelsepris.

Svenska elbolag sedan omregleringen

Mycket har hänt sedan omregleringen 1996 på elhandelsmarknaden. Då fanns cirka 220 elhandelsföretag varav många i kommunalt ägande med endast lokala intressen. Andra valde att slå sig samman för att skapa bättre konkurrensfördelar. Många av dessa elbolag köptes relativt snabbt upp stora aktörer såsom, Vattenfall (statligt ägt) E.ON och Fortum. Under början av 2000-talet stod denna trio för som mest över 60 procent av elmarknaden i Sverige.

Nya elhandlare skapar konkurrens och bättre villkor

Mycket har hänt sedan omregleringen 1996 på elhandelsmarknaden. Då fanns cirka 220 elhandelsföretag varav många i kommunalt ägande med endast lokala intressen. Andra valde att slå sig samman för att skapa bättre konkurrensfördelar. Många av dessa elbolag köptes relativt snabbt upp stora aktörer såsom, Vattenfall (statligt ägt) E.ON och Fortum. Under början av 2000-talet stod denna trio för som mest över 60 procent av elmarknaden i Sverige.

Elbolag i din stad

Om du är på jakt efter att byta elbolag behöver du vanligtvis inte oroa dig över att ett specifikt elhandelsbolag endast levererar el till en speciell stad eller område. Anledningen är att de flesta bolagen säljer el till privatpersoner och hushåll runt om i hela landet. Det går med andra ord bra att byta till Upplands Energi även om du bor i Stockholm eller Göteborg.

Vad är skillnaden på elbolag och elnätsbolag?

Om du är på jakt efter att byta elbolag behöver du vanligtvis inte oroa dig över att ett specifikt elhandelsbolag endast levererar el till en speciell stad eller område. Anledningen är att de flesta bolagen säljer el till privatpersoner och hushåll runt om i hela landet. Det går med andra ord bra att byta till Upplands Energi även om du bor i Stockholm eller Göteborg.

Vanligaste elbolagen i Sverige

Vilka är de största elhandelsbolagen i Sverige? Svaret på den frågan är att efter omregleringen under 1990-talet har en och samma trio presumerat på topplistan. Enligt en sammanställning av Insights placerar sig Fortum med 900 000 kunder högst upp bland elbolagen 2020, tätt följt av Vattenfall med 874 000 och E.ON med 700 000 kunder.  

Tidigare var statligt ägda Vattenfall störst på marknaden men sedan ett par år tillbaka är gick Fortum om som Sveriges största elhandelsbolag. I Norden har elbolaget sammanlagt cirka 2,3 miljoner kunder.

Topplista med Sveriges 10 största elbolag

 1. Fortum* 900 000
 2. Vattenfall 874 000
 3. Eon 700 000
 4. Jämtkraft 285 000
 5. Göteborg Energi 280 000
 6. Bixia* 215 000
 7. Skellefteå Kraft* 181 000
 8. Telge Energi 179 000
 9. GodEl 130 000
 10. Mälarenergi 127 000

*Dessa bolag har inte velat uppge sitt kundantal. Angiven siffra bygger på beräkningar av Insights.

Rabatter - september 2023

Fortum

Fortum senioravtal 55+

Webbrabatt: 594 kr rabatt fördelat på 12 mån

Cheap-energy

Cheap Energy kampanj

Få 10,10 öre/kWh rabatt första 12 månaderna

Skelleftea-kraft

Skellefteå Kraft kampanjavtal

Avgiftsfritt och 6 öre rabatt på påslaget i 9 månader

Lista med alla registrerade elbolag

Är du intresserad över vilka elhandelsbolag det finns i Sverige? Här har vi samlat en lista med samtliga bolag under 2021.

Om du är ute efter kontaktuppgifter till elbolagen rekommenderar vi att besöka Elpriskollen. Vi har även gjort en jämförelse med bäst elbolagen.

220 EnergiEnkla ElbolagetJämtkraftNyköping VattenkraftTelinet
7H KraftEskilstuna EnergiJönköping EnergiNäckåns EnergiTibber
AffärsverkenETC elKalmar EnergiNärkes Kils EnergiTibro Energi
Ale ElFalkenberg EnergiKarlshamn EnergiOK-Q8Tidaholms Energi
Alingsås EnergiFalu Energi och VattenKarlskoga EnergiOlseröds ElektriskaTranås Energi
AlltidFinspångs Tekniska VerkKarlstads EnergiOskarshamn EnergiTrelleborgs Energi
Almnäs ElhandelFortumKeabPiteEnergiTrollhättan Energi
Arvika KraftFyrfasen EnergiKinnekulle EnergiRödeby EnergiTöre Energi
Bengtsfors EnergiGEABKraftringenSala-Heby EnergiUddevalla Energi
BestElGislaved EnergiKristinehamns EnergiSelabUmeå Energi
Billinge EnergiGNP EnergyKungälv EnergiSEVABUpplands Energi
BixiaGodElKviinge ElSjogerstads EnergiUtellus
Bjäre KraftGreenelyKvänum EnergiSkellefteå KraftVaggeryds Energi
Bodens EnergiGrästorps EnergiLandskrona EnergiSkurupskraftVallebygdens Energi
Boo EnergiGävle EnergiLerum EnergiSkyllbergsKraftVarberg Energi
Borlänge EnergiGöta EnergiLEVA Lysekils EnergiSkånska EnergiVarbergsortens Elkraft
Borås ElhandelGöteborg EnergiLinde EnergiSollentuna ElhandelVattenfall
BrightHabo EnergiLjungby EnergiSpottyVB Energi
Brittedals EnergiHallstaviks ElverkLjusdal EnergiStockholms ElbolagViggafors Kraft
Bromölla ElHamra KraftLuleå EnergiStoruman EnergiVimmerby Energi
C4 EnergiHedemoraLumo EnergiSundsvall EnergiVänerEnergi
Cheap Energy ABHelsinge ElhandelLunds EnergiSvea SolarVärnamo Energi
Dala KraftHemMellersta Skånes KraftSvealands ElbolagVästervik Miljö och Energi
DoGood ELHerrljunga KraftMälarenergiSvensk Kraftförvaltning
E.onHjo EnergiMölndal EnergiSvensk NaturEnergi
Eksjö EnergiHudyaNjudung EnergiSverigesEnergi
ElitkraftHärnösand Energi och MiljöNordic Green EnergySöderhamn Nära
ElverketHärryda EnergiNorrtälje EnergiSödra Hallands Kraft
EnefitHöganäs EnergiNossebro EnergiSölvesborgs Energi
Energibolaget i SverigeJukkasjärvi EnergiNybro EnergiTelge Energi

Klagomålsinformation från Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Precis som för vilken annan produkt eller tjänst kan tvister och klagomål uppstå. Innan du väljer elbolag kan det vara bra att gå igenom listan med klagomålsinformation från Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Här samlas information om vilka företag som fått flest klagomål de senaste 12 månaderna. För att komma med på listan behöver antalet klagomål ha överstigit en fastställd miniminivå. 

Trots att det finns över 150 elhandlare i Sverige så inkommer relativt få klagomål sett till antal kunder. Vad brukar klagomålen för elbolagen gälla? Det kan vara allt från vilseledande marknadsföring till felaktigheter i faktureringen. Andra återkommande inslag är telefonsäljare som anses vara påstridiga eller uppge fel information för till exempel bindningstid.

Vad krävs för att hamna på listan?

Först och främst är klagomålen som inkommit till Energimarknadsbyrån tvister som inte lyckats lösa via företagens kundtjänst utan krävt hjälp hos byrån. Ärendet undersöks och i vissa fall kan det också vara så att det inte finns grund för klagomålen.

Syftet med listan är att hjälpa personer som ska välja elavtal att göra ett mer informerat val och så långt som möjligt undvika konsumentproblem.

Klagomalslista-energimarknadsbyran

Frågor & Svar

Det är enklare än någonsin att byta elbolag och i de flesta fallen hjälper även ditt nya elbolag med allt i samband med bytet. Några olika punkter som kan vara viktig att tänka på när du byter elbolag är:

 • Vilken uppsägningstid och bindningstid har du i dagsläget
  Kolla uppsägningstiden och bindningstiden på ditt nuvarande bolag så att du inte råkar ut för att teckna ett nytt innan tiden på ditt nuvarande är ute.
 • Jämför olika elbolag
  Se till att jämföra olika elbolag då det är stor skillnad mellan priserna som de erbjuder. För den som bor i en villa med elvärme kan det skilja tusenlappar på det dyraste och billigaste avtalet.
 • Välj den avtalsform som passar dig
  För den som vill ha en fast månadskostnad utan överraskningar är ett fast elavtal det bästa. Du betalar fortfarande när din elkonsumtion ökar men du slipper upp och nedgångar i priset för elen. Ett rörligt elavtal följer marknaden och har varit något billigare på lång sikt. Här kan det både ske säsongsvariationer och snabba uppgångar i priset.
Om du är osäker på vilket elbolag som är tecknat till ditt boende brukar den enklaste metoden vara att gå via bankens kontoutdrag för att identifiera bolaget. Det kan också vara så att det skickats ut pappersfakturor där elbolaget tydligt står aviserat.  Är du nyinflyttad och står utan vare sig fakturor och transaktionshistorik från elbolaget? Då kan det vara bra att börja med att kolla vilket elnätsföretag som är kopplat till hushållet. I många fall kan det vara så att du har ett anvisat elavtal vilket betyder att elnätsföretaget har valt elbolag åt dig. Då får du oftast betydligt högre elkostnader och är något du enkelt kan ändra på genom att välja ett nytt elbolag.

Det finns elbolag som säljer el till inköpspriser men vanligtvis finns någon typ av påslag fortfarande med. Ett exempel på detta är elcertifikat som alla elhandlare till viss del måste betala för när de köper förnyelsebar energi. När ett elbolag marknadsför el till inköpspris menar det ofta med detta inräknat och månadsavgiften tenderar att vara högre. 

Många elbolag erbjuder faktiskt el helt utan månadsavgift. Detta gäller vanligtvis det första året under avtalstiden och anledningen är att du som konsument ska välja just det elbolaget. Detta innebär också att det är extra fördelaktigt att byta mellan olika elbolag.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: