Elleverantör

I Sverige finns det över 150 elleverantörer och det kan både vara tidskrävande och komplicerat att välja rätt. Den här sidan sammanställer all nödvändig information om elleverantörer.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Bästa elleverantören juni 2024

Den bästa elleverantören i Sverige är det bolaget som bäst täcker de behov som du som kund ställer. Med andra ord så skiljer sig svaret beroende vilken del du fokuserar på, så som pris, rabatter, kundnöjdhet, miljömärkning eller lägst påslag av inköpspris. Det är därför inte lika lätt att ta fram en lista på vilka elleverantörer som är bäst men vissa delar av ditt elavtal brukar anses viktigare än andra.

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 2 mån
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

77 kr

Vid 2 000 kWh/år

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: Utan
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 9 mån

Fri avgift

& påslag

miljo-ikoner

79 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Cheap Energy

Avtalsform: Rörligt Pris Uppsägning: 0 mån Månadskostnad: 0 kr Rabattperiod: 12 mån
Fri avgift &

Elrabatt

miljo-ikoner

86 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 59 kr
Rabattkod: PLUS24

Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner

89 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 39 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

110 kr

Vid 2 000 kWh/år

6. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

116 kr

Vid 2 000 kWh/år

7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 50 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

130 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel rörliga avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juni 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för rörliga elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats.  Priserna är exklusive nätkostnader. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Fortum

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 2 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

168 kr

Vid 2 000 kWh/år

Cheap-energy
2. Cheap Energy
Avtalsform: Fast Pris Uppsägning: 0 mån Bindningstid: 12 mån Månadskostnad: 0 kr
Inga fasta

avgifter

miljo-ikoner

195 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: Utan Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 49 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

200 kr

Vid 2 000 kWh/år

Stockholms-elbolag
4. Stockholms Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 15 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

221 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

221 kr

Vid 2 000 kWh/år

svealands-elbolag
6. Svealands Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 75 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

251 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel fast avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juni 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för fasta elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats. Eftersom vissa elleverantörer uppdaterar sina fasta elavtalspriser flera gånger inom en månad, kan det förekomma tillfällen då den angivna referenspriset inte är aktuellt. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Greenely
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 14 dagar Bindningstid: Utan Månadskostnad: 69 kr
Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner
2. Tibber

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 49 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner
3. Fortum
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 2 mån Bindningstid: Utan Månadskostnad: 39 kr
Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner
4. Skellefteå Kraft
Avtalsform: Timpris Uppsägning: Utan Bindningstid: Utan Månadskostnad: 49 kr

Fri avgift & påslag 9 mån

miljo-ikoner
5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 39 kr

100 %

Kärnkraft

miljo-ikoner
6. Telge Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 59 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner

*Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis elcertifikat och avgifter till Nord Pool

Att tänka på när du väljer elleverantör

Hos Elavtaldirekt kan du jämföra elavtal som har med de viktigaste delarna men med olika erbjudanden och fokus. Leverantörer som är populära är ofta de som sammantaget erbjuder låga priser men med bra rabatter. Det är också viktigt att bolaget är pålitliga i sin elleverans, har förnybar energi som alternativ samt miljömärkningen Bra Miljöval. I vår jämförelse av elleverantörer har vi tagit med de vi anser är mest prioriterat hos konsumenter.

Elleverantörer med bäst rabatter

I och med att samtliga bolag erbjuder samma produkt och tjänst så är rabatterna ett av de viktigaste sätten för elleverantörerna att sticka ut på marknaden. Vilken elleverantör som har bäst rabatt styrs även här av vad som du som kund prioriterar. Rabatterna som är mest populära är avdrag på fasta avgifter eller presentkort inom till exempel mat och teknikvaror. Genom att använda rabatterna kan du spara flera hundra kronor vilket i slutändan får en stor procentuell inverkan på årspriset.

  1. Fortum – 12 månader fri månadsavgift och 100% fossilfri.
  2. Skellefteå Kraft – 9 fri månadsavgift och 6 öre rabatt på påslag.
  3. Cheap Energy – Utan månadsavgift med hög påslagsrabatt.
  4. Telge Energi – 12 månader fri månadsavgift när du tecknar ett nytt elavtal.
  5. Greenely – 6 månader avgiftsfritt och el till inköpspris.

Förnybar energi allt viktigare

Ett allt större fokus på klimatförändringarna har medfört Sverige nu håller på att ställa om sin elproduktion för att minska utsläppen och gå mer mot grön el. För att konkurrera bland toppen av de bästa elleverantörerna behöver det därför finnas förnybar energi i elavtalets erbjudande. Ytterligare en viktig miljöfaktor är Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval” som innebär att det ställs hårda miljökrav på hur elen produceras.

Bindnings- och uppsägningstid

En annan viktig del för många som är på jakt efter det bästa elbolaget är bindningstider respektive uppsägningstider. Det finns avtal utan bindningstid och de som har över två års bindningstid. Samma sak gäller uppsägningstid, här varierar det från 0 dagar till sex månader. Viktigt att tänka på är dock att en viss bindningstid ofta krävs om du vill åt de bästa rabatterna från elleverantörerna.

Jämför elleverantörer

Att jämföra elleverantör är betydligt enklare än vad många tror. Processen att byta elleverantör tar oftast bara några minuter och enligt oberoende Energimarknadsinspektionen (Ei) kan du spara upp till 1 400 kr om året om du bor i en villa, eller 400 kr för dig med lägenhet. Hur mycket du kan spara beror också på vilket elavtal du har idag samt din kWh-konsumtion. För att få ut det mesta när du jämför elleverantörer är det viktigt att känna till ett par olika saker som kan få stor betydelse.

Välj avtalsform som passar din ekonomi

En annan viktig del för många som är på jakt efter den bästa elleverantören är bolagens bindningstider respektive uppsägningstider. Det finns avtal utan bindningstid och de som har över två års bindningstid. Samma sak gäller uppsägningstid, här varierar det från 0 dagar till sex månader. Viktigt att tänka på är dock att en viss bindningstid ofta krävs om du vill åt de bästa rabatterna från elleverantörerna. Det finns också ett antal olika avtalsformer där fast och rörligt elpris är de vanligast.

Fast pris

Ett avtal med fast pris hos din elleverantör innebär precis som namnet antyder att du betalar samma pris per kWh under hela avtalstiden. Fast pris tillskillnad från rörligt ger dig en trygghet i att priset inte plötsligt sticker iväg. De vanligaste bindningstiderna för ett fastprisavtal brukar vara ett, två eller tre år. Med ett fast pris slipper du de snabba upp och nedgångarna i elpriset per kWh som kan ske i ett rörligt avtal.

Rörligt pris

Denna avtalsformen följer elpriset på marknaden som sätts på elbörsen Nord Pool. Detta ökar risken för att priserna kan gå upp under bindningstiden men likväl kan priset gå ner. Historiskt är dock rörligt pris det billigaste alternativet för många kunder även om prisskillnaderna är relativt små i många fall. Elpriset du betalar är ett genomsnitt av börspriset den månaden samt elleverantörens påslag och moms. Väljer du rörligt avtal finns två alternativ: löpande och tidsbestämda. Löpande har endast uppsägningstid medans tidsbestämda avtal är bundna till en specifik elleverantör under den period du valt i avtalet.

Mixavtal

Väljer du ett mixavtal så inkluderar det en del av elen via ett fast pris och resterande via rörligt pris. Hur denna kombination ser ut beror på avtalet men ett vanligt upplägg är att elpriset är fast på vintern när förbrukningen på många villor går upp och det blir känsligare med upp och nedgångar i priset.

Timpris

Denna typ av avtal som egentligen också är ett rörligt avtal ger dig ett pris som följer utvecklingen på Nord Pool timme för timme. Priserna på el skiljer sig under dygnet där framförallt morgon och eftermiddag är lite dyrare. Om du då har möjlighet att undvika förbrukning dessa timmar kommer det att få utslag i form av en billigare elräkning.

Anvisat pris

Har du inte valt elavtal? Då har ditt elnätsföretag utsett en elleverantör åt dig. Priset du får kallas för anvisat pris eller tillsvidarepris och är ofta betydligt högre än om du väljer själv. Läs mer om anvisat pris under rubriken ”Se upp för anvisningsavtal” i denna artikel.

Se upp för anvisningsavtal

Om du aldrig gjort ett aktivt val av elavtal så är risken stor att du har ett anvisningsavtal som innefattar ett tillsvidarepris. Enligt statistik från SCB januari 2021 hade 10.3 procent ett anvisningsavtal som i många fall betalar 20 till 30 procent mer än om det gjort ett aktivt elleverantörsval. Vad som är positivt med anvisningsavtal är att det inte finns vare sig någon bindnings- eller uppsägningstid! Du kan med andra ord jämföra och byta elleverantör redan idag.

Så här uppstår ett anvisningsavtal

För att du ska få el hem till din bostad behöver du ha två typer av avtal. Det första är ett elnätsavtal, mellan dig och det företaget som äger elnätet i området där du bor. Tillskillnad från elleverantörer går det inte att ändra nätägare. Det andra avtalet är ett elhandelsavtal som är kopplat till din elleverantör. Elhandelsavtalet har du själv möjlighet att bestämma över men om du inte gör det blir du anvisad ett bolag av elnätbolaget, därav namnet anvisningsavtal.

Vad är nackdelarna med ett anvisningsavtal?

Har du ett anvisat pris (tillsvidarepris) kan du räkna med att få betala extra för din el. Anledningen är att du varken har uppsägningstid eller bindningstid och då passar istället elhandelsbolaget på att lägga på ett påslag som säkerhet. Historiskt sett har det alltid varit billigare med antingen rörligt eller bundet pris jämfört med ett tillsvidarepris.

Hur vet jag om jag har ett anvisningsavtal?

Du kan antingen kolla på din elräkning eller höra av dig till elbolaget. Många elbolag försöker dock benämna anvisningsavtalen vid namn som gör att det ser ut som ett bra eller normalt avtal. Står det tillsvidareavtal, enkelt pris eller normalpris är chansen stor att du har ett anvisningsavtal med ett dyrt tillsvidarepris.

Att byta elleverantör

När det är dags att byta elleverantör är vårt tips att du börjar med att undersöka om det finns någon bindningstid kvar i ditt nuvarande elavtal samt kolla om du har någon uppsägningstid. Väljer du att avbryta ditt nuvarande avtal i förtid får du räkna med en kostnad, hur mycket skiljer sig åt bland leverantörerna.

Hur säger man upp sitt gamla elavtal?

Nuförtiden är det ofta så att ditt nya elbolag kostnadsfritt kan hjälpa dig att säga upp ditt nuvarande avtal. Denna extra service brukar tydligt stå med när du är i processen att teckna nytt elavtal. Annars kan du enkelt kontakta, helst via mejl så det är skriftligt, din befintliga elleverantör och be om att säga upp avtalet. Det finns ingen lag som säger att du behöver säga upp avtalet via brev, e-post eller telefon, utan välj ett alternativ som passar dig.

Hitta en ny elleverantör som passar din ekonomi

Jämför olika elleverantörer, deras avtalsformer, rabatter och andra delar du vill ska finnas med hos ditt nya bolag. I vår tabell kan du enkelt läsa på om de viktigaste delarna hos några av de populäraste elleverantörerna.

Byt och teckna nytt avtal

Sista steget är att klicka dig vidare till hemsidan för den elleverantör du valt och börja processen med att teckna nytt. Det brukar max ta några minuter och här får du fylla i vilken avtalsforms du vill ha, din bostadsadress och eventuella miljötillägg som ska finnas med.

Rabatter för juni 2024

Rörligt Elavtal

Fortum
Rabatt värde 468 kr

Rörligt Elavtal

Cheap-energy
Inga fasta avgifter

Rörligt Elavtal

Skelleftea-kraft
Rabatt värde 441 kr

Fem tips när du jämför elleverantör till villa och bostadsrätt

När du ska jämföra elleverantör till ditt hus eller lägenhet finns det ett par olika delar som kan vara värt att lägga lite extra tid på att gå igenom. Här har vi gjort en lista på fem områden som kan vara viktiga att fundera på innan du väljer att byta elleverantör. 

Pris och avtalsform

För många som ska byta elleverantör är priset centralt. Kolla att bolaget har en tydlig prissättning och är transparenta med avgifter, elcertifikat och påslag. Vad ligger leverantörens fasta månadsavgiften på? Generellt så får den fasta avgiften större betydelse desto mindre el du förbrukar. Det är också viktigt att avtalsformen som du vill ha finns tillgänglig, detta då inte alla elleverantörer erbjuder samtliga avtalsalternativ.

Rabatt från elleverantören

När du ska byta elleverantör är nyteckningsrabatt en viktig aspekt. Tyvärr är det inte alla elleverantörer som erbjuder rabatter och hos de som gör kan skillnaderna vara stora. Allt från en fri månadsavgift till flera hundra kronor i rabatt eller presentkort. Eftersom du kan byta bolag efter 12 till 24 månader kan rabatterna bli väldigt fördelaktiga.

Bindningstid och uppsägningstid

Glöm inte att kolla vilken bindningstid som avtalet sträcker sig över. Väljer du lång bindningstid och sedan vill säga upp avtalet kommer du få en sluträkning på hela beloppet som återstår av bindningstiden. På liknande sätt är uppsägningstiden en slags dold bindningstid som du måste säga upp i tid för att inte behöva betala extra. Ett tips är att välja en bindningstid som ger bästa möjliga läge för nyteckningsrabatter.

Förnybar energi och miljömärkt

Elproduktion står för en stor del av världens utsläpp. Om du vill minska avtrycket på din elkonsumtion är det viktigt att välja en elleverantör som prioriterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Benämningen grön el är inte alltid så grön som företagen får det att framstå. Därför är det extra viktigt att undersöka att endast el från förnyelsebara energikällor används. Det finns också extra miljömärkningar som garanterar att elen är inte har en negativ påverkan på miljön, dessa är bland annat Bra Miljöval och EKOenergy.

Elleverantörernas kundnöjdhet

Sista tipset om du är intresserad vad andra kunder tycker om en elleverantör är att kolla på sidor som Trustpilot och Reco. En nackdel med denna typ av sidor är omdömena ofta är polariserade med antingen väldigt nöjda kunder eller väldigt missnöjda kunder. Det kan därför vara bra att komplettera med statistik från Svensk Kvalitetsindex (SKI) som varje år undersöker kundnöjdheten bland elleverantörer och elnätsägare.

Frågor & Svar

I Sverige behöver du två avtal för att få el till din bostad. Ett elnätsavtal och ett med elleverantören. Elnätsavtalet är kopplat till elnätsföretaget som äger elnätet i ditt område, och här finns det inga alternativ att välja mellan. Elleverantören som är företaget som köper in din el kan du däremot själv välja (om du inte väljer får du ett anvisat avtal). Därför är det viktigt att jämföra elleverantörer innan du tecknar tillskillnad från elnätsbolag. 

Bäst elleverantör är bolaget som passar dina behov. Om det till exempel är så att du vill ha den bästa rabatten ligger Fortum och Telge Energi bra till. Tycker du att bäst elleverantör är företaget med hög kundnöjdhet är Telge Energi ett bra val. Med andra ord skiljer sig svaret på bäst leverantör beroende på vad du tycker är viktigast i elavtalet.

Den billigaste elleverantören kan skilja sig beroende på din elkonsumtion, vilken typ av avtalsform du vill ha samt när på dygnet du använder el. Här rekommenderar vi dig att jämföra bland de olika bolagen som finns i tabellen på denna sida för att hitta den billigaste elleverantören. Vill du jämföra bland samtliga av elleverantörerna i Sverige finns bland annat omdömen om Elskling och Elpriskollen på denna hemsida.

Om du vill byta elleverantör är det viktigt att kolla om du har någon bindning- eller uppsägningstid idag. Har du inte detta eller om du har ett anvisat avtal går det alldeles utmärkt att byta elleverantör. Skulle du vilja byta elleverantör under pågående avtalsperiod behöver du ofta betala en särskild avgift. I ditt elavtal står det om du är skyldig att betala skadestånd vid byte under avtalsperioden. 

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: