Elcertifikat

I Sverige har det sedan 2011 funnits en uppdelning i fyra olika elområden. I denna text kommer vi att gå igenom hur denna uppdelning påverkar dig som konsument och hur elpriset kan variera beroende på var i landet du bor.

 
Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Vad är elcertifikat?

Sen den 1:a maj 2003 har vi i Sverige haft ett specifikt system (lag) för elcertifikat. Syftet med detta elcertifikatsystem är att stimulera och öka produktionen av el från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. De som producerar förnybar el får ekonomiskt stöd för produktionen i fråga, det då i form av dessa elcertifikat som ges ut av staten. Dessa certifikat kan sen producenterna välja att sälja vidare till kvotpliktiga till ett visst pris.

Den produktion av förnybar el som ger rätt till utbetalning av certifikat är vindkraft, solenergi, vågenergi och geotermisk energi, samt viss vattenkraft och vissa biobränslen. Den öppna marknaden är det som styr priset per elcertifikat och vad de kvotpliktiga köparna får betala för elen. Du kan läsa på mer om grön och förnyelsebar el här.

Hur fungerar elcertifikat?

Detta elcertifikatsystem som vi har fungerar som så att de som producerar el från förnybara energikällor ska få ett ekonomiskt stöd som ska främja produktionen, det i form av elcertifikat av staten. En producerad megawattimme förnyelsebar energi motsvarar ett elcertifikat från staten.

Dessa elcertifikat kan elproducenterna sen sälja vidare till så kallade kvotpliktiga, vilket (enligt lag) är elleverantörer, privata elanvändare och elintensiva företag. Det aktuella priset per elcertifikat styrs av den öppna marknaden och efterfrågan kontra tillgången mellan säljare och köpare.

Förnybara källor som kan ge rätt till elcertifikat

De förnybara energikällor som ger rätt till tilldelning av elcertifikat är vindkraft, solenergi, vågenergi och geotermisk energi, samt viss vattenkraft och vissa biobränslen.

Sedan den 1:a januari 2012 har vi en gemensam elcertifikatmarknad med Norge, med ett gemensamt mål om att öka produktionen av förnyelsebar el med 46,4 TWh innan 2030. Detta mål uppfylldes dock redan i mars 2021. Framtiden för förnybar elproduktion ser därmed lovande ut, tack vare detta elcertifikatsystem som främjar producenterna.

Anläggningar som togs i drift efter 2021 godkänns inte

Värt att nämna är dock att man har tagit ett beslut om att anläggningar som är tagna i drift efter 31 december 2021, som tillverkar el från förnybara energikällor, inte kommer att godkännas för tilldelning av certifikat. De som togs i drift innan 2021 års slut kommer bli godkända, men endast få en tilldelningsperiod på drygt 15 år då systemet utgår 2035.

Vad kostar elcertifikat?

En producerad megawattimme el från förnybara källor motsvarar ett elcertifikat från staten. När producenten sen ska sälja vidare certifikatet styrs priset av den öppna marknaden, mellan säljare och köpare. Du som kvotpliktig kan dock själv välja om du vill köpa elen på den öppna marknaden eller om du vill köpa den direkt från producenten. 

Om efterfrågan på förnybar el är hög under ett år där produktionen varit dålig kommer priset automatiskt att stiga. Dock räknas även andra faktorer in i frågan om vad det slutgiltiga priset för elcertifikatet blir;

  • Årets kvot
  • Vilket elavtal du har
  • Vilket pris företaget i fråga köpt certifikatet till

Elcertifikat pris

Priset kommer därmed att variera beroende på vilket av alla elhandelsbolag du väljer att köpa från. För företag redovisas oftast kostnaden för elcertifikat per kWh. För dig som privatperson ingår kostnaden för elcertifikat om du har ett elavtal med fast elpris, men tillkommer om du valt ett rörligt avtal. Under 2023 låg snittpriset per elcertifikat på 7,5 kr.

För att man som kvotpliktiga elhandelsföretag ska få köpa dessa certifikat krävs det dock att man kan köpa en viss andel. Det enligt bestämmelser om hur stor andel (kvot) av elförsäljningen som elcertifikat måste utgöra i förhållande till den totala mängden el som säljs till kunden.

Inköp såväl som konkret redovisning av elcertifikat i förhållande till övrig elförsäljning är därmed obligatoriskt i ett sådant läge, men kan variera beroende på kund. Det är först i samband med leveransen av el som elbolaget i fråga kan ta ut kostnaden för elcertifikaten från kunden. 

Om du är intresserad av att läsa mer om elmarknaden har vi samlat fler artiklar här.

Frågor & Svar

Det är så kallade kvotpliktiga kunder som elcertifikat kan säljas vidare till. Enligt laget utgörs kvotpliktiga av elintensiva företag, privata elanvändare och elleverantörer som levererar el till elanvändare.

År 2003, den 1 maj, infördes elcertifikatsystemet i Sverige. Sen 2012 är detta något vi har tillsammans med Norge, där vi gemensamt strävar efter att stimulera produktionen av el från förnybara energikällor för en mer hållbar framtid.

De förnybara energikällor som ger rätt till tilldelning av elcertifikat är vindkraft, solenergi, vågenergi och geotermisk energi. Även produktion av viss vattenkraft och vissa biobränslen kan ge rätt till tilldelning.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: