Elnätsavtal

Elnätsavtalet är det avtal som du som elkund måste ha med din nätägare för att kunna få el till din adress. På den här sidan förklarar vi allt du behöver veta om elnätsavtalet.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Vad är ett elnätsavtal?

I Sverige har du som elkund två avtal, ett med elhandelsbolaget som handlar och säljer elen åt dig samt ett med nätägaren som ser till att elen transporteras genom deras elledning till din dörr. Elnätet kan i sin tur delas in i stamnätet som är övergripande, det regionala nätet samt det lokala elnätet. Det är det sistnämnda som du som kund har kontakt med.

De elnätsbolag som är verksamma i Sverige idag drivs som ett naturligt monopol fördelat lokalt utifrån de olika elområdena. Ett naturligt monopol innebär att det bara finns en aktör som sköter elledningarna i varje område eftersom det hade varit ineffektivt att ha flera elledningar till samma hus. Var de olika bolagen är verksamma regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei), vilka även avgör vilka elnätsbolag som har tillstånd att bedriva nätverksamhet i området.

Varför har du ett elnätsavtal?

Den uppdelning av elområden som finns i Sverige gjordes för att man vill få en tydlig bild över hur elproduktionen kontra efterfrågan och förbrukningen ser ut i landet. Detta för att på sikt kunna utveckla och förbättra elnätet där behovet finns, för att bättre kunna tillgodose behovet i området och därmed minska transporterna av el från norr till söder.

Elen transporteras dock fortsatt via elnätet och genom ledningarna för att du eller ditt företag ska få tillgång till elen, såväl i hemmet som på kontoret eller i företagslokalen. För detta måste du betala en avgift, vilken kallas för elnätsavgift. Det är denna avgift som utgör ditt elnätsavtal, vilket inkluderar kostnad för eltransport, drift och underhåll av elnätet.

Elnätsavtalet

Inkluderar kostnader för att elen ska transporteras till ditt hushåll. Här ingår exempelvis drift och underhåll av elnätet i ditt område.

Hur tecknar man ett elnätsavtal?

För att du ska få tillgång till att använda elnätet där du bor eller bedriver verksamhet måste du själv kontakta och teckna ett elavtal med elnätsbolag som tillhör elnätet i ditt område. För varje område finns det en reglering kring vilka bolag som är verksamma. Totalt i Sverige finns det omkring 150 elnätsbolag uppdelat på de olika områdena.

När du tecknat ett avtal med ett elhandelsbolag får du därefter betala in en så kallad elnätsavgift (som utgör ditt nätavtal). Denna avgift ska täcka de kostnader som elnätsbolaget har för att driva och underhålla områdets elnät, samt för att transportera elen via elnätet och ut till hushållen. Avgiften ska alltid vara saklig och objektiv.

Vad utgör min nätavgift?

Den nätavgift du ska betala till elnätsbolaget, för ditt elnätsavtal, består av fyra delar; en fast del, en rörlig del, en abonnemangsavgift och en överföringsavgift. Överföringsavgiften baseras på varje överförd kilowattimme (kWh), och abonnemangsavgiften baseras på omfattningen av din huvudsäkring. Den fasta och rörliga avgiften regleras av elnätsbolaget.

Hur gör man för att säga upp nätavtalet?

Beroende på vilka elnätsbolag du har i ditt elområde kan frågan om uppsägning av elnätsavtal se olika ut. En del elnätsbolag erbjuder vissa tjänster som du kan använda dig av, eller samarbetar med specifika företag som du enkelt kan kontakta för att anmäla din uppsägning.

Vill du säga upp ditt nätavtal på grund av att du ska flytta eller byta elområde finns det ofta regler kring att du x antal dagar innan flytten måste säga upp avtalet, ofta inom 1 månad. Detta gäller såväl för ditt elnätsavtal (elnätsabonnemang) som för ditt elhandelsavtal. Valde du att säga upp avtalet ansöker du på nytt om att ansluta till det aktuella elnätet för din nya adress.

Att tänka på vid uppsägning av elavtal

  • Om du har olika företag som nätägare och elleverantör måste du kontakta båda aktörerna för att göra en fullständig uppsägning
  • Har du samma företag som nätägare och leverantör av el krävs det bara att du anmäler din flytt och uppsägning hos denna part
  • Du kan själv välja om du vill byta eller ta med dig ditt elavtal till din nya adress men ej elnätsavtalet
  • Att göra en adressändring är inte tillräckligt för att du ska få tillgång till el i din nya bostad
  • Beroende på vilka villkor din nätägare kontra ditt elhandelsbolag har kan frågan om bindningstid och avgifter vid flytt se olika ut

Vilket elnätsavtal har jag?

Vilket elnätsavtal du kan teckna elavtal hos styrs av vilket område du bor eller bedriver verksamhet i. Nedan listar vi de olika elområdena som finns i Sverige, samt hur du går tillväga för att hitta vilket elnätsavtal som kan vara aktuellt för dig.

Hitta ditt elnätsbolag och elnätsavtal

För att enkelt och smidigt hitta vilket elnätsavtal du har kan du besöka Svenska kraftnäts hemsida. Där kan du använda dig av deras karta över nätområden och göra sökningar baserat på var i landet du bor för att hitta ditt aktuella elnät och nätavtal. Om du vill läsa på mer om elmarknaden kan du enkelt gå in här.

Frågor & Svar

Den nätavgift du ska betala till elnätsbolaget i ditt område består av fyra delar; en fast del, en rörlig del, en abonnemangsavgift och en överföringsavgift.

Beroende på var i landet du bor tillhör du ett visst elområde. Det är uppdelningen av dessa elområden som i sin tur reglerar vilka elnätsbolag som äger elnätet i ditt område, och därmed även vilket elnätsavtal du kan ha. Hos Svenska Kraftnät och deras karta över nätområden kan du enkelt hitta ditt nätområde och elnätsägare.

För att elnätsföretaget i ditt område ska kunna bedriva nätverksamheten måste de få betalt. Detta då företaget sköter allt vad gäller transport av elnätet, såväl som drift och underhåll av elnätet, så att du får el till ditt hushåll eller företag. Dessa kostnader betalar du genom att betala din nätavgift. Avgifterna ska dock alltid vara sakliga och objektiva.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: