Fast eller rörligt elavtal?

När du byter elavtal är en av de viktigaste besluten om det ska vara fast eller rörligt. På den här sidan går vi igenom fördelarna och nackdelarna med båda typerna av avtal. 

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Välja fast eller rörligt elpris?

I Sverige köper elhandlarna in sin el från elbörsen Nord Pool. Priset på denna el kallas spotpris och prissättningen sker timvis baserat på utbud och efterfrågan. Utbudet ökar om det produceras mycket el, vilket påverkas av bland annat väder, råvarukostnader för olja och kol, valuta och på lång sikt även politiska beslut. Efterfrågan i sin tur påverkas av hur mycket vi som kunder konsumerar vilket till viss del beror på tid på dygnet, temperatur och industrins elproduktion. 

Eftersom både utbudet och efterfrågan påverkas av faktorer som vi inte kan förutspå med säkerhet går det inte heller att på förväg säga att fast eller rörligt elpris kommer att vara bättre.

 • Fast avtal: För den som vill slippa oväntade utgifter och ha samma kostnader per kWh.
 • Rörligt avtal: Följer marknadspriset och har historiskt varit något billigare.

Nedanför presenteras för- och nackdelarna med att ha ett fast elpris respektive ett rörligt elpris. Vi går också igenom de olika alternativen inom dessa kategorier så som timpris och längden på det fasta elpriset.

I Sverige hade 56 procent av kunderna i juli 2022 ett rörligt elavtal och 24 procent ett fast avtal, resterande hade antingen ett anvisat avtal eller någon annan form av elavtal (källa SCB)

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 2 mån
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

77 kr

Vid 2 000 kWh/år

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: Utan
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 9 mån

Fri avgift

& påslag

miljo-ikoner

79 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Cheap Energy

Avtalsform: Rörligt Pris Uppsägning: 0 mån Månadskostnad: 0 kr Rabattperiod: 12 mån
Fri avgift &

Elrabatt

miljo-ikoner

86 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 59 kr
Rabattkod: PLUS24

Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner

89 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 39 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

110 kr

Vid 2 000 kWh/år

6. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

116 kr

Vid 2 000 kWh/år

7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 50 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

130 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel rörliga avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juni 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för rörliga elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats.  Priserna är exklusive nätkostnader. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Fortum

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 2 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

168 kr

Vid 2 000 kWh/år

Cheap-energy
2. Cheap Energy
Avtalsform: Fast Pris Uppsägning: 0 mån Bindningstid: 12 mån Månadskostnad: 0 kr
Inga fasta

avgifter

miljo-ikoner

195 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: Utan Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 49 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

200 kr

Vid 2 000 kWh/år

Stockholms-elbolag
4. Stockholms Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 15 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

221 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

221 kr

Vid 2 000 kWh/år

svealands-elbolag
6. Svealands Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 75 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

251 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel fast avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i juni 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för fasta elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats. Eftersom vissa elleverantörer uppdaterar sina fasta elavtalspriser flera gånger inom en månad, kan det förekomma tillfällen då den angivna referenspriset inte är aktuellt. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Greenely
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 14 dagar Bindningstid: Utan Månadskostnad: 69 kr
Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner
2. Tibber

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 49 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner
3. Fortum
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 2 mån Bindningstid: Utan Månadskostnad: 39 kr
Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner
4. Skellefteå Kraft
Avtalsform: Timpris Uppsägning: Utan Bindningstid: Utan Månadskostnad: 49 kr

Fri avgift & påslag 9 mån

miljo-ikoner
5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 39 kr

100 %

Kärnkraft

miljo-ikoner
6. Telge Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 59 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner

*Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis elcertifikat och avgifter till Nord Pool

Fast elpris

På samma sätt som du kan binda räntan på ett lån, går det också att binda elavtal till en bestämd period. Vilket fast elpris kunden får baseras på elhandlarnas prognoser om hur inköpspriset från Nord Pool kommer att se ut i framtiden. Då prognoserna bygger på elhandlarnas bästa tillgängliga data och därefter prissätts från detta är det svårt att göra ett klipp genom att på förväg förutspå att det kommer att bli ett bättre fast elpris än rörligt. 

För den som har små ekonomiska marginaler, eller värdesätter tryggheten i att veta vad månadskostnaden för el kommer att vara, är ett fast elpris antagligen det bättre alternativet. Det har också under perioder de senaste åren varit billigare att ha ett fast elpris även om det är vanligare att det rörliga priset är billigare. 

Detta beror på att du betalar för den risk som elbolaget tar om inköpspriset blir dyrare än det fasta elpriset som du har tecknat med en liten extra marginal. Under andra halvan av 2021 och större delen av 2022 var däremot elpriserna historiskt höga vilket innebar att den som hade ett fast elpris kunde spara mycket pengar förutsatt att du tecknat ett längre avtal innan denna perioden.

Fördelar

 • Tryggheten med att priset kommer att vara samma under hela den fasta perioden
 • Under perioder har elpriset varit billigare med ett fast avtal
 • Du slipper elpristopparna som antagligen kommer att vara frekventare framöver
 
Nackdelar
 • Du betalar för att elhandlaren tar risken att inköpspriset för el går upp mer än prognostiserat
 • Historiskt sett har det varit billigare att ha ett rörligt avtal 
 

Rörligt elpris

Om du har ett rörligt elpris följer detta elhandlarens inköpspris på Nordpool. Ett rörligt avtal ändrar sig vanligtvis inte med elbörsens pris dagligen utan är ett genomsnitt för vad inköpspriset på el har varit under den föregående månaden för elhandlaren. Det går med andra ord inte att säga vad ditt rörliga elpris kommer att vara för dig som konsument förrän månaden efter när du får fakturan. I det priset ingår vanligtvis också en volymavvägning vilket är ett viktat medelvärde av priset av elhandlarens inköpta el för samtliga kunder och timmar. Antagligen förbrukar inte kunderna lika mycket el på natten när priset är billigare och därför skulle ett medelpris rakt av vara olönsamt för elhandlaren. 

Fördelen med ett rörligt elpris är att du inte riskerar att betala ett betydligt högre spotpris än marknadspriset, även om elhandlarnas påslag kan skilja sig åt. Under 2019 och 2020 kunde den som hade ett rörligt elpris spara mycket pengar eftersom det fasta elpriset var högre än det rörliga. En annan fördel är att du slipper att betala för att elbolaget tar risken som ett fast pris innebär.

Fördelar

 • Du betalar aldrig högre än marknadspriset (bortsett från volymavvägningen)
 • Historiskt har det varit något billigare med rörliga elpriser
 
Nackdelar
 • Elpriset kan höjas snabbt
 • Tryggheten i att ha en fast månadskostnad för el försvinner
 • På vintern brukar det rörliga elpriset skjuta i höjden

Timpris

Timpris på el är ett alternativ som har blivit vanligare under senare år och är en typ av rörligt elpris. Till skillnad från ett vanligt rörligt elpris som baseras på genomsnittspriset på Nord Pool månaden innan så följer timpriset precis som det låter, varje timma på Nord Pool. Fördelen är då att du slipper att betala genomsnittspriset utan själv kan välja att konsumera el när elpriset är billigare. Exempelvis kan ditt hushåll ladda bilen under natten när elpriset är som lägst. Nackdelen är att du bör undvika att konsumera el under vissa timmar på dygnet när priset är som högst och du behöver vara mer uppmärksam på detta. Många aktörer som erbjuder timpris har smarta appar och andra funktioner för att du enkelt ska kunna följa timpriserna och varnar när det är ett högt pris.

Fördelar

 • Möjlighet till ett betydligt lägre elpris om du aktivt väljer när på dygnet du ska konsumera din el.

   

Nackdelar
 • Du betalar mer om du konsumerar el under dyrare timmar på dygnet.
 • I många fall behöver du göra justeringar i din elmätare vilket elbolaget ofta står ofta för.

Har fast eller rörligt elpris lönat sig historiskt?

SCB har sammanställt statistik med olika medelvärden om vad genomsnittskunden har betalat för rörliga avtal, fast avtal 1 år, fast avtal 2 år, fast avtal 3 år samt anvisat avtal. Nedanför har vi på Elavtaldirekt sammanställt denna data i grafer för att få en överblick i hur de olika avtalsformerna skiljer sig i pris historiskt.

Fast och rörligt pris för en lägenhet

Rörligt och fast elpris 2013-2021 Graf

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) lägenhet 2 000 kWh/år. Datum: Dec 2013- Dec 2021

I grafen ovanför går det att följa medelpriset för en lägenhet med förbrukningen 2 000 kWh per månad sedan slutet av 2013. Det finns fyra linjer som markerar rörligt pris, fast pris 1 år, fast pris 3 år och anvisat pris. Den första slutsatsen vi kan dra är att det rörliga priset varierar kraftigare och kan snabbt öka och minska.

Under perioden 2014–2015 var medelpriset billigare för kunder som hade ett rörligt elavtal framför ett fast. Mellan 2017–2019 var det i de flesta fallen billigare att ha ett fast avtal, i synnerhet bundet på 3 år. Under större delen av 2020 låg det rörliga elavtalet betydligt lägre i pris än det fasta elavtalet. 2021 har däremot varit ett år där det lönat sig att ha ett bundet elavtal om man bor i lägenhet. I slutet av året sköt elpriserna i höjden till historiskt höga nivåer vilket innebar att det fasta elavtalet låg på en betydligt lägre nivå.

Rörligt och fast elpris 2013-2021 Graf genomsnitt

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Villa med eluppvärmning 2 000 kWh/år. Datum: Dec 2013- Dec 2021

Om vi i stället tittar på genomsnittet av medelpriserna under hela denna period så var det rörliga priset ett öre dyrare än det bundna i tre år medan det fasta var lite dyrare. Det viktigaste är att faktiskt välja ett avtal eftersom du annars får ett anvisat som har varit över 20 öre dyrare än det billigaste elavtalet.

Fast och rörligt pris för en villa

Rörligt och fast elpris villa 2013-2021 Graf

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Villa med eluppvärmning 20 000 kWh/år. Datum: Dec 2013- Dec 2021

 I grafen ovanför går det att följa medelpriset för en villa med förbrukningen 20 000 kWh per månad sedan slutet av 2013. Det finns fyra linjer som markerar rörligt pris, fast pris 1 år, fast pris 3 år och anvisat pris. Den första slutsatsen vi kan dra är att det rörliga priset varierar kraftigare och kan snabbt öka och minska precis som vid lägenheter. Under perioden 2014–2015 var medelpriset billigare för kunder som hade ett rörligt elavtal framför ett fast. 

Mellan 2017–2019 var det i de flesta fallen billigare att ha ett fast avtal, i synnerhet bundet på 3 år. Sedan 2020 har medelpriset för kunder med rörligt nästan alltid legat lägre. I slutet av 2021 har däremot elpriset för det rörliga elavtalet skjutit i höjden vilket beror på bland annat frusna älvar och hög efterfrågan från Europa. Dessa priser har varit på en historisk hög nivå och den som hade ett fast elavtal hade i december i genomsnitt nästan halva priset av den som hade ett rörligt elavtal. Den stora skillnaden mellan lägenheter och villor är att medelpriset i snitt ligger betydligt lägre för genomsnittskunden i villor och detta gap ökar ju högre förbrukning kunden har. 

Rörligt och fast elpris villa 2013-2021 Graf genomsnitt

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Villa med eluppvärmning 20 000 kWh/år. Datum: Dec 2013- Dec 2021

Om vi i stället tittar på genomsnittet av medelpriserna under denna period var rörligt pris mellan 1–3 öre billigare än det fasta avtalet. Likt lägenhet är det viktigaste i detta sammanhang att inte ha ett anvisat avtal eftersom detta är nästan 20 öre dyrare än det billigaste alternativet.

Bäst erbjudanden denna månad

Rabatter för juni 2024

Rörligt Elavtal

Fortum
Rabatt värde 468 kr

Rörligt Elavtal

Cheap-energy
Inga fasta avgifter

Rörligt Elavtal

Skelleftea-kraft
Rabatt värde 441 kr

Sammanfattning

För den som värdesätter att veta vad månadskostnaden kommer att bli för elen och vill ha en stabil kostnad är ett fast avtal fördelaktigt. Detta är i genomsnitt inte mer än några öre dyrare än ett rörligt elavtal och under de senaste åren har det varit billigare att binda under 3 år.

För den som istället vill ha det elavtalet som historiskt har varit billigast är det rörliga avtalet antagligen bättre. Detta kan dock skjuta i höjden under perioder och fluktuerar mellan olika månader på året. Om du planerar att ha ett rörligt elavtal under en lång tid kommer det däremot sannolikt att bli billigare eftersom perioderna av låga fasta elpriser slås ut i längden.

Rörligt och fast elavtal, prognos framöver
Många elbolag har flaggat för att elpriserna kan komma att variera mer än vad det har gjort historiskt. Detta beror bland annat på övergången till förnyelsebara el källor vilket innebär att elproduktionen kan komma att variera mer. Det är däremot tveksamt om det går att göra några klipp genom att välja ett fast elavtal eftersom elhandlarna redan har tagit detta i beaktning och därför prissatt de fasta elavtalen baserat på detta.

 

Frågor & Svar

Generellt sätt om man tittar på flera års sikt går det att säga att det rörliga priset i genomsnitt har varit några öre billigare än det fasta priset. Beroende på vilken period man tittar på kan det skilja sig mycket mellan ett fast och rörligt elpris och det är inte alltid det rörliga som är billigast. Mellan 2020 och 2021 har det rörliga oftast legat något lägre vilket resulterat i billig el för konsumenterna

Med ett fast elpris ökar elkostnaderna endast beroende på hur mycket el du förbrukar. Du betalar lika mycket per kWh oavsett hur mycket el du förbrukar under hela tiden ditt fasta avtal pågår. I ett rörligt elavtal följer ditt elpris inköpspriset för el vilket påverkas av utbud och efterfrågan. Detta gör att det kan bli större svängningar i ditt elpris. 

Elleverantören är den du köper elen av och det är denna som de flesta tänker på när de pratar om att byta elbolag. Då elnätsägaren också ofta är en elproducent och elhandlare kan detta blir något rörligt och därför tror många att de har två elbolag.

Till skillnad från ett vanligt kWh-pris så baseras timpris precis som det låter på elbörsen Nord Pools pris just den timma som du förbrukar elen. I ett vanligt elavtal så betalar du det genomsnittliga priset för månaden innan med volymavvägning inräknat.

Om man tittar på genomsnittet under flera år så brukar inte det fasta och rörliga elpriset skilja sig speciellt mycket. Under kortare perioder kan dock det rörliga elpriset röra sig både upp och ned i synnerhet under olika säsonger på året. I april 2020 skilde det sig mer än 20 öre mellan det genomsnittliga rörliga och fasta elpriset hos en typkund i elområde 3. 

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: