Spotpris El

Se aktuellt spotpris, prognoser, elområden samt historiska sammanställningar med spotpris från 2021 och 2020. Nedanför hittar du gårdagens spotpriser.

SE1 49.63 öre/kWh
SE2 49.63 öre/kWh
SE3 85.83 öre/kWh
SE4 114.66 öre/kWh
vindkraftverk

Spotpris

Spotpris är det elpris som elhandlaren betalar i inköpspris för elen från elbörsen Nord Pool. Spotpriset uppdateras varje timme och påverkas av utbud och efterfrågan på marknaden. Under natten är exempelvis spotpriset från Nord Pool lägre eftersom efterfrågan går ned.

Det genomsnittliga spotpriset tenderar att vara säsongsberoende eftersom efterfrågan på el till uppvärmning ökar på vintern. Spotpriset kan också skilja från år till år på grund av saker som väder eller politiska beslut som påverkar produktionen. Det går inte som privatperson att påverka hur högt inköpspriset för spotpriset ska vara, det går däremot att teckna elavtal där påslaget på spotpriset är lågt alternativt välja ett timpris där du kan konsumera el under de billigaste timmarna på dygnet.

Genomsnittligt spotpris i Sverige 2021

I grafen nedanför är det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool för hela Sverige presenterat per månad 2021, 2020 och 2019. Priset är presenterat i öre per kWh och för 2021 är senaste sammanställda månad september. Tänk på att priset endast är ett genomsnitt för hela Sverige, för specifika elområdes priser hittar du längre ned på sidan.

Graf spotpriser 2021-2019

Spotpriset i olika områden

Lägre spotpris i nord

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden som var för sig har ett eget spotpris. Detta innebär att spotpriset kan vara lägre på ett ställe i landet i förhållande till ett annat vid ett och samma tillfälle. 

Generellt tenderar elpriset att vara lägre i SE1 och SE2 än SE3 och SE4 eftersom dessa täcker nordligare geografiska områden som har en lägre befolkningsmängd och en högre elproduktion på grund av vattenkraft och vindkraft. Till höger finner du en karta med de olika elområdena i Sverige.

elomraden

Nord Pools elpris

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden som var för sig har ett eget spotpris. Detta innebär att spotpriset kan vara lägre på ett ställe i landet i förhållande till ett annat vid ett och samma tillfälle. Generellt tenderar elpriset att vara lägre i SE1 och SE2 eftersom dessa täcker nordligare geografiska områden som har en lägre befolkningsmängd och en högre elproduktion på grund av vattenkraft och vindkraft. Till höger finner du en karta med de olika elområdena i Sverige.

Spotpris 2021

I tabellen nedanför hittar du det genomsnittliga spotpriset i öre för elområdena i Sverige fram till föregående månad vilket är den senast tillgängliga månaden. I 2021 har spotpriset kännetecknats av ett betydligt högre pris än föregående år med en snabb prisökning på hösten främst när det kommer till SE3 och SE4.

2021SE1SE2SE3SE4
Jan45,145,149,150,2
Feb43,643,653,654,4
Mas25,425,436,845,9
Apri26,926,933,743,2
Maj38,938,943,548,5
Juni34,834,840,373,9
Juli51,952,85969,4
Aug58,858,867,185,5
Sept56,556,591,8122,7
Okt    
Nov    
Dec    
Spotpris presenterat i öre/kWh (källa: Nord Pool)

Spotpris 2020

Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset lågt och under vissa månader var SE1 och SE2 under 10 öre/kWh. En kombination av ett våtår samtidigt som det producerades mycket vindkraft innebar en hög produktion av el. Samtidigt innebar pandemin en lägre förbrukning av energi i industrin.

2020SE1SE2SE3SE4
Jan24,524,525,027,8
Feb15,215,219,519,6
Mar9,79,715,017,3
Apr5,65,69,815,0
Maj10,110,113,514,9
Jun10,410,424,925,4
Jul8,88,89,323,7
Aug18,118,134,741,7
Sep31,431,434,937,1
Okt21,421,423,027,3
No6,66,624,135,4
Dec18,418,431,638,0
Medel15,015,022,126,9
Spotpris presenterat i öre/kWh (källa: Nord Pool)

Spotpris 2019

2019 kännetecknades av ett nedåtgående spotpris men från en historiskt hög nivå. Medelpriset för elen var ca 40 öre/kWh i större delen av landet även om SE4 stack ut något med 42 öre/kWh. Under året låg SE1 och SE2 på samma genomsnittliga pris samtliga månader. 

2019SE1SE2SE3SE4
Jan54,954,955,856,4
Feb47,447,447,748,3
Mar41,341,341,441,5
Apr41,641,641,641,8
Maj37,437,437,438,7
Jun26,026,026,029,4
Jul36,936,937,039,4
Aug39,639,639,741,5
Sep36,536,537,239,1
Okt39,339,340,745,5
Nov44,044,044,645,1
Dec36,836,837,838,5
Medel40,140,140,642,1
Spotpris presenterat i öre/kWh (källa: Nord Pool)

Hitta elavtal med lågt påslag på spotpriset

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

152 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt
500 kr
miljo-ikoner

155 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt​

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

158 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

163 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Rabatt

270 kr

miljo-ikoner

177 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

209 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

329 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Rabatt
588 kr
miljo-ikoner

387 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

405 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

408 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Rabatt

270 kr

miljo-ikoner

409 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

441 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

1213 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Mat för
500 kr
miljo-ikoner

1549 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Rabatt

270 kr

miljo-ikoner

1569 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

1601 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

1627 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

1633 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Vad påverkar spotpriset?

När det kommer till vad som påverkar spotpriset finns det många olika faktorer som spelar in. På kort sikt handlar det bland annat om temperaturen i landet, vattentillgångarna, prisutvecklingen på Kol och olja samt hur hög efterfrågan av energi det är från industrin. På lång sikt finns många av de kortsiktiga faktorerna också med så som prognoser för olja och kol samt förväntad utbud och efterfrågan på el. Även politiska beslut har en avgörande roll.

  • Prisutvecklingen på olja, kol

Prognos för spotpriset

Prognos på kort sikt

I september var spotpriserna bland de högsta någonsin i SE3 och SE4 för kunder med ett rörligt elpris. Enligt Energimarknadsbyrån handlade det bland annat om höga europeiska priser, överföringsbegränsningar i stamnätet samt begränsad produktion av vatten-och kärnkraft. Energimarknadsbyrån menar på kort sikt att priserna för SE3 och SE4 kommer att stanna på höga nivåer. Enligt Vattenfall har även bränslepriserna på olja, kol, gas och utsläppsrättigheter varit fortsatt höga. Anledningen är låga lagernivåer och en hög efterfrågan.

Prognos på lång skt

På lång sikt förutspås bland annat att priserna kommer att variera mer eftersom det inte går att hålla en lika jämn energiproduktion med helt förnyelsebar energi. Detta innebär också att elpriserna inte kommer att vara lika beroende av efterfrågan utan också till större del påverkas av utbudet. Låga priser kan komma att bli ännu lägre medan topparna är högre.

Frågor & Svar

Spotpriset är helt enkelt det pris som elhandlarna betalar för elen på elbörsen Nord Pool. Spotpriset baseras på utbud och efterfrågan vilket innebär att när exempelvis industrin använder mer el samtidigt som kraftverken producerar lägre eller samma mängd el går priserna upp och vice versa.

 

Det går inte själv att påverka vilket spotpris du kommer att ha. Det går däremot att välja ett elavtal med låga påslag för att elkostnaden ska vara så nära spotpriset som möjligt. Med ett timavtal kan du också konsumera el på timmarna under dygnet som spotpriset är som lägst.

Att spotpriset är högt kan bero på många olika faktorer. Att elpriset är så högt i SE3 och SE4 2021 beror bland annat på att bränslepriserna på kol, olja och gas är höga samt att det finns begränsningar i produktionen av vatten- och kärnkraft i Sverige.

Elhandlaren är den du köper elen av och det är denna som de flesta tänker på när de pratar om att byta elbolag. Då elnätsägaren också ofta är en elproducent och elhandlare kan detta blir något rörligt och därför tror många att de har två elbolag.

Spotpriset 2020 var historiskt lågt och i genomsnitt i hela Sverige var spotpriset över hela dygnet 19.8 öre/kWh.  I SE1 var priset 15 öre/kWh, SE2 15 öre/kWh, SE3 22 öre/kWh och SE4 28 öre/kWh.

Spotpriset 2019 var relativt högt i förhållande till närliggande år även om 2021 också är högt i sammanhanget. Genomsnittet i hela Sverige var 48 öre/kWh medan SE1 var 40 öre/kWh, SE2 40 öre/kWh, SE3 41 öre/kWh och SE4 42 öre/kWh.

Under 2018 började elpriset att öka i början av året och genomsnittet var hela landet var 46 öre/kWh. När det kommer till de olika områdena hade SE1 ett genomsnitt som var 46 öre/kWh, SE2 46 öre/kWh, SE3 46 öre/kWh och SE4 48 öre/kWh.