Timpris El

Vill du undersöka om du kan spara pengar på ett elavtal med timpris? På Elavtaldirekt går vi igenom vad ett timpris innebär, vilka hushållavtalet passar för och mycket mer. Nedanför hittar  dagens spotpris.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Elavtal med timpris april 2024

1. Greenely
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 14 dagar Bindningstid: Utan Månadskostnad: 69 kr
Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner
2. Tibber

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 49 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner
3. Fortum
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 2 mån Bindningstid: Utan Månadskostnad: 39 kr
Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner
4. Skellefteå Kraft
Avtalsform: Timpris Uppsägning: Utan Bindningstid: Utan Månadskostnad: 49 kr

Fri avgift & påslag 9 mån

miljo-ikoner
5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 39 kr

100 %

Kärnkraft

miljo-ikoner
6. Telge Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 59 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner

*Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis elcertifikat och avgifter till Nord Pool

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 2 mån
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

151 kr

Vid 2 000 kWh/år

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: Utan
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 9 mån

Fri avgift

& påslag

miljo-ikoner

153 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Cheap Energy

Avtalsform: Rörligt Pris Uppsägning: 0 mån Månadskostnad: 0 kr Rabattperiod: 12 mån
Fri avgift &

Elrabatt

miljo-ikoner

154 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 59 kr
Rabattkod: PLUS24

Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner

154 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 39 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

185 kr

Vid 2 000 kWh/år

6. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

194 kr

Vid 2 000 kWh/år

7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 50 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

200 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel rörliga avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i april 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för rörliga elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats.  Priserna är exklusive nätkostnader. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Fortum

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 2 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

162 kr

Vid 2 000 kWh/år

Cheap-energy
2. Cheap Energy
Avtalsform: Fast Pris Uppsägning: 0 mån Bindningstid: 12 mån Månadskostnad: 0 kr
Inga fasta

avgifter

miljo-ikoner

182 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: Utan Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 49 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

212 kr

Vid 2 000 kWh/år

Stockholms-elbolag
4. Stockholms Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 15 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

216 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

218 kr

Vid 2 000 kWh/år

svealands-elbolag
6. Svealands Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 75 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

241 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel fast avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i april 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för fasta elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats. Eftersom vissa elleverantörer uppdaterar sina fasta elavtalspriser flera gånger inom en månad, kan det förekomma tillfällen då den angivna referenspriset inte är aktuellt. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

Vad innebär ett timpris?

Alla elhandlare köper in sin el från Nord Pool som är elmarknaden i Norden. Priset på elen från Nord Pool kallas spotpris och varierar från dag till dag och timme till timme. Det som påverkar spotpriset är dels hur mycket el som produceras, dels hur mycket el som efterfrågas av kunderna.

Spotpriset är samma för samtliga elhandlare vilket innebär att det inte finns en aktör som köper in sin el billigare än någon annan. Vid varje given timme kostar alltså spotpriset lika mycket för alla aktörer att köpa in. Den stora skillnaden i ett timavtal är med andra ord att ditt spotpris inte är ett genomsnitt utan påverkas av dig.

Timavtal

När du har ett timavtal har du möjlighet att påverka din elkostnad genom att förbruka el under billigare timmar på dygnet. Genom att exempelvis köra tvättmaskin och diskmaskin samt ladda elbilen under natten när elen vanligtvis är billigare kan du spara pengar, särskilt när elen är som dyrast.

I ett timavtal påverkas du inte vad andra elkunder gör utan elpriset baseras helt på ditt hushålls eget konsumtionsmönster. Till skillnad från ett rörligt avtal där priset baseras på ett genomsnitt under månaden för samtliga kunder hos elbolaget.

För att ha timpris måste din nätägare ha installerat en mätare som kan läsas av mer frekvent. I många fall är detta redan gjort och din elhandlare behöver endast ställa om sin mätning. I andra fall måste nätägaren byta mätaren vilket är gratis och som längst får ta tre månader.

Grafen nedan visar spotpriset timme för timme den 25 augusti 2022. I grafen går det att se att det genomsnittliga spotpriset är 483 öre/kWh vilket illustreras av den orangea linjen. Som lägst är priset under dygnet 20 öre/kWh kl 02.00 och som högst 793 öre/kWh kl 19.00 en skillnad på över 1000 %.

Vad innebär egentligen ett rörligt avtal?

I ett rörligt elavtal betalar du ett genomsnittsspotpris för hela månaden av all den el som din elhandlare har köpt in till samtliga av sina kunder i samma elområde under billigare och dyrare timmar. Du kan alltså inte själv påverka din elfaktura genom att köra tvättmaskinen eller diskmaskinen under billigare timmar utan det är endast hur mycket el som du förbrukar som kommer att påverka fakturan.

Om exempelvis samtliga av Fortums kunder med ett rörligt elavtal har förbrukat mycket el under dyrare timmar på dygnet kommer också spotpriset som Fortum har betalt att vara dyrare än genomsnittspriset på Nord Pool. Mellanskillnaden kallas hos vissa elhandlare för volympåslag och hos andra elhandlare bakas detta in i elhandlarens elpris eller inköpspris på fakturan. 

I grafen nedan kan du se ett exempel på det genomsnittliga spotpriset och spotpriset elhandlaren säljer sin el för inkluderat med volympåslag.

Vilken tid är elen som billigast?

Elpriset i Sverige beror på utbud och efterfrågan. Utbudet styrs av elproducenterna och är styrs av elkällorna. I Sverige består detta främst av vatten- och kärnkraft men också vindkraft samt en liten del värmekraft och solkraft. Vattenkraften som har en mer stabil produktion finns främst i norr och vindkraften vars produktion varierar finns i både i norr och söder. Efterfrågan styrs privatpersoner, företag och andra kunder till elbolagen. Eftersom dessa parter förbrukar mest el på dagen är det också då efterfrågan är som högst.

Vilken tid på dygnet är elen som billigast?

Elen är vanligtvis som billigast på natten när färre hushåll använder elapparater så som spis, tvättmaskin och diskmaskin. Även företag förbrukar mindre el då produktion och kontor i de flesta fallen är öppna på dagen men stängda på natten. Under dagen har elen ofta två pristoppar en på morgonen när hushållen vaknar ungefär mellan 07 – 10 och en på kvällen vid 17–19. Spotpriset är som billigast vid 01–04 på natten vilket illustreras i grafen nedanför.

Vilken tid om året är elen som billigast?

Generellt är elen som dyrast på vintern eftersom hushållen förbrukar mycket el till uppvärmning. På sommaren är elen billigare men priserna kan gå upp om det inte regnar och är vindstilla. Särskilt i de södra delarna av Sverige är priset särskilt beroende av vindkraft i och med nätbegränsningar och mindre produktion från kärnkraft.

Vilka elbolag har timavtal?

I dagsläget har de flesta större elhandlarna möjlighet att byta över elavtal till timpris. Exempelvis går det att byta till timavtal både på Fortum, Skellefteå Kraft, Vattenfall och Göteborgs Energi. Om du har en elleverantör som du är nöjd med går det i de flesta fallen att fråga om att bli timdebiterad i stället.

Det är däremot inte självklart hur man går till väga för att teckna ett timavtal hos alla elhandlare och hos många bolag behöver du först teckna ett rörligt avtal för att sedan gå över till timmätning via kundservice. Andra erbjuder timavtal men dessa går inte att teckna via webben utan även här krävs att man kontaktar kundservice.

Bolag specialiserade på timavtal

Det finns även elhandlare som är specialiserade på timavtal så som Greenely och Tibber. Hos dessa aktörer går det endast att teckna elavtal med timdebitering. För att underlätta för kunderna som väljer att ha denna typ av avtal hjälper båda bolagen dig att ställa om elförbrukningen med smarta appar och integrationer.

Exempelvis har både Greenely och Tibber integrationer med många bilmärken så att du kan ställa in smart laddning så att bilen laddas så mycket du behöver till ett så billigt elpris som möjligt. Det finns även möjlighet att ha smart uppvärmning och du har rätt värmepanna och när spotpriset är som högst varnar appen dig.

En annan fördel är att dessa bolag har el till inköpspris vilket betyder att vinsten kommer via månadsavgiften. Därmed är det även i deras intresse att hjälpa hushållet att sänka elförbrukningen och hitta så kallade ”elbovar” som förbrukar mycket energi. De flesta elbolagen tjänar mer pengar på att du förbrukar mer el via påslaget.

Hur mycket sparar jag på ett timavtal?

Hur mycket du som elkund sparar på att ha ett elavtal är upp till dig. Enligt Greenely sparar deras kunder mellan 10 – 20 % på elräkningen till elhandlaren medan Tibber skriver 13 % billigare än de största elbolagen. Om du har möjlighet att styra om din förbrukning helt kan du antagligen spara betydligt mer.

Det är viktigt att tänka på att det endast är kostnaden mot elhandlaren som blir lägre, dina nätavgifter kommer fortfarande att vara detsamma. Därför är det viktigaste du kan göra för att minska din elkostnad är också att minska elförbrukningen.

  • Det är vanligt att elbolag uppger att du kan spara mellan  10 – 20 % på timavtal.

Vem kan ha ett timpris?

Alla som har en elmätare som är kompatibel med timavtal kan ha ett timpris på sitt elavtal. Om du är osäker på hur det ser ut i ditt hushåll kan du alltid kontakta din nätägare och fråga om elmätaren klarar av ett avtal med timpris.

Nätägaren måste enligt lag byta din elmätare gratis inom 3 månader om den inte är kompatibel med ett timpris. Om du tecknar ett elavtal hos ett elbolag som endast erbjuder timavtal så kontaktar de ofta nätägaren åt dig. Fram till att det går att mäta varje timma brukar dessa elhandlare erbjuda ett vanligt rörligt elpris med ett genomsnitt för varje månad.

Borde jag ha ett timavtal 2024?

Under 2023 och i synnerhet 2022 var svängningarna i elpriset större än de någonsin har varit tidigare. På ett dygn kunde det skilja mer än 5 kr mellan den dyraste och billigaste timmen på dygnet. Detta innebar att den som har möjlighet att styra förbrukningen till billigare timmar på dygnet även hade möjligheten att spara mycket pengar på det billigare elpriset. Under denna period har timavtal varit mer populära än någonsin och aktörer som Tibber och Greenely har sett sin användarbas öka markannt.

Slutet av 2023 och början av 2024 har än sålänge kännetecknats av lägre elpriser i förhållande till föregående år vilket innebär att det inte finns samma möjligheter att utnyttja prissväningarna för att ta tillvara på timavtalet till samma grad. Därför är inte heller timavtalet lika förmånligt för den som exempelvis inte har elbil som går att påverka när den ska laddas. För en lägenhetsboende kanske därför inte timavtal spelar så stor idag medan en villaägare fortfarande kan spara pengar på avtalsformen.

Telge-energi
Telge Energi

Webbrabatt: 12 mån fri månadsavgift värde 588 kr

Fortum
Fortum

Just nu 500 kr rabatt när du tecknar elavtal online

Tibber elavtal
Tibber

El till inköpspris och ingen bindningstid.

Frågor & Svar

Timpris, timdebitering eller timavtal som det också kallas innebär att elmätaren mäts frekventare. Detta gör att du får betala det aktuella spotpriset timme för timme istället för ett genomsnitt på din faktura till elhandelsbolaget. 

Om ditt hushåll förflyttar sin förbrukning av elen till billigare timmar går det generellt att säga att timavtal är billigare. Vanligtvis brukar man prata om mellan 10–20 %. Exempelvis kan detta handla om att ladda bilen på natten och att köra diskmaskin samt tvättmaskinen under billigare timmar.

Nätägare har rätt att inte byta tillbaka till genomsnittlig elmätning. Om du undrar om detta går kan man kontakta nätägaren innan ett byte till timavtal.

Generellt går det att säga att de flesta större elbolagen erbjuder timavtal. I många fall krävs det däremot att man som kund kontaktar elbolagets kundtjänst då detta inte går att göra direkt på hemsidan. Vissa elbolag specialiserar sig helt på timavtal så som Greenely och Tibber.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: