Bästa elbolaget

Intresserad av att hitta det bästa elbolaget? På den här sidan listar vi 10 elbolag med erbjudanden samt bra priser och går vi igenom allt du behöver veta för att välja det bästa elbolaget april 2024.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Bästa elbolaget april 2024

Det bästa elbolaget beror på vilken förbrukning du har och hur dina behov som kund ser ut. Det har bland annat att göra med påslag, avgifter, miljö och kundnöjdhet. I listan nedanför har vi tagit fram bolag som vi tycker kvalificerar in i dessa kategorier. Vi har valt att dela in tre listor för de som vill ha ett rörligt, fast och timavtal. 

1. Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 2 mån
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 12 mån

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

151 kr

Vid 2 000 kWh/år

2. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: Utan
Månadskostnad: 49 kr
Rabattperiod: 9 mån

Fri avgift

& påslag

miljo-ikoner

153 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Cheap Energy

Avtalsform: Rörligt Pris Uppsägning: 0 mån Månadskostnad: 0 kr Rabattperiod: 12 mån
Fri avgift &

Elrabatt

miljo-ikoner

154 kr

Vid 2 000 kWh/år

4. Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 59 kr
Rabattkod: PLUS24

Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner

154 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. Bixia

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 39 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

185 kr

Vid 2 000 kWh/år

6. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

194 kr

Vid 2 000 kWh/år

7. Jämtkraft

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 14 dagar
Månadskostnad: 50 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

200 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel rörliga avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i april 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för rörliga elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats.  Priserna är exklusive nätkostnader. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Fortum

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 2 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 39 kr

Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner

162 kr

Vid 2 000 kWh/år

Cheap-energy
2. Cheap Energy
Avtalsform: Fast Pris Uppsägning: 0 mån Bindningstid: 12 mån Månadskostnad: 0 kr
Inga fasta

avgifter

miljo-ikoner

182 kr

Vid 2 000 kWh/år

3. Skellefteå Kraft

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: Utan Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 49 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

212 kr

Vid 2 000 kWh/år

Stockholms-elbolag
4. Stockholms Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 15 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

216 kr

Vid 2 000 kWh/år

5. E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägning: 1 mån
Månadskostnad: 40 kr
Rabattperiod: Saknas

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

218 kr

Vid 2 000 kWh/år

svealands-elbolag
6. Svealands Elbolag

Avtalsform: Fast Pris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 75 kr

Saknar

kampanj

miljo-ikoner

241 kr

Vid 2 000 kWh/år

Läs om prisexempel fast avtal

Referenspriserna uppdateras månatligen och den senaste uppdateringen skedde i april 2024. Dessa priser baseras på elleverantörernas jämförelsepris för fasta elavtal inom elområde SE3, vilket framgår av respektive elleverantörs webbplats. Eftersom vissa elleverantörer uppdaterar sina fasta elavtalspriser flera gånger inom en månad, kan det förekomma tillfällen då den angivna referenspriset inte är aktuellt. Det riktiga priset hittar du alltid på elleverantörens webbplats.

1. Greenely
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 14 dagar Bindningstid: Utan Månadskostnad: 69 kr
Fri avgift

6 mån

miljo-ikoner
2. Tibber

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 49 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner
3. Fortum
Avtalsform: Timpris Uppsägning: 2 mån Bindningstid: Utan Månadskostnad: 39 kr
Fri avgift

12 mån

miljo-ikoner
4. Skellefteå Kraft
Avtalsform: Timpris Uppsägning: Utan Bindningstid: Utan Månadskostnad: 49 kr

Fri avgift & påslag 9 mån

miljo-ikoner
5. Kärnfull Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: 1 mån
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 39 kr

100 %

Kärnkraft

miljo-ikoner
6. Telge Energi

Avtalsform: Timpris
Uppsägning: Utan
Bindningstid: Utan
Månadskostnad: 59 kr

Utan

Fast påslag

miljo-ikoner

*Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis elcertifikat och avgifter till Nord Pool

Vilket är det bästa elbolaget?

Det bästa elbolaget i april 2024 vid en lägre förbrukning är Fortum. Bolaget har fri månadsavgift i 12 månader, är helt fossilfritt samt erbjuder kunder att byta till timpris. Det finns också möjlighet att teckna miljöpaket för den som är intresserad.

Fem områden som definierar det bästa elbolaget

För den som letar efter det bästa elbolaget finns ett antal viktiga områden att tänka på. Det handlar bland annat om att det är viktigt att hitta ett elbolag med låga påslag och avgifter som är transparenta med kostnaderna för att få ett lågt elpris. Att välja ett elbolag med nykundsrabatter och erbjudanden kan också vara viktigt både för lägenheter och för villor. Många föredrar också att välja elbolag som producerar el från förnybara källor för att minska klimatpåverkan.

Ett annat område som har betydelse för en del är kundnöjdhet, som kan vara en bra indikator på leveranskvalitet och pålitlighet. Slutligen kan digitalisering, exempelvis appar och statistik i realtid, vara en viktig faktor för många konsumenter. I den här sektionen kommer vi att gå närmare in på dessa områdena.

1. Påslag och avgifter

Att hitta det bästa elbolaget handlar till stor del om att välja ett bolag med låga elkostnader. Som konsument har man ingen möjlighet att påverka spotpriset, som är det pris som alla elhandlare i Sverige betalar för att köpa in el, exklusive inköpsrelaterade kostnader och avgifter. Istället är det påslag och avgifter som elbolagen lägger på detta pris som påverkar slutpriset för konsumenten. Därför är det viktigt att välja ett elbolag som erbjuder låga påslag och avgifter för att få en så låg elkostnad som möjligt.

Ett bra elbolag har ett lågt påslag eftersom detta också innebär en lägre elkostnad. Detta gäller i synnerhet när det kommer till den som förbrukar mycket el, eftersom påslaget är per kWh. Det är också viktigt att bolaget är transparent med sina påslag och inte försöker att dölja något.

Elbolag bör inte heller ha en för hög avgift eftersom detta i många fall kan vara en stor del av kostnaden som du som konsument kan påverka. En avgift mellan 20-50 kr är rimlig och den kan vara något högre om det innebär att påslaget är lägre.

2. Rabatter och erbjudanden

Elmarknaden är en av de mest konkurrensutsatta branscherna som finns och för att locka nya kunder väljer många elbolag att ge rabatter till sina nya kunder. Att välja ett elbolag som erbjuder en bra rabatt är därför för många, ett bra sätt att hitta det bästa elbolaget för dem. Avdrag på månadsavgiften under ett års tid, presentkort och extrapriser är ett par av de vanligaste förekommande rabatterna. Har du en lägenhet och inte förbrukar särskilt mycket el kan detta få en stor inverkan på ditt månadspris.

  • Nyteckningsrabatt på avgiften: Denna rabatt har störst påverkan på priset vid lite lägre elförbrukning.

Om du istället ska teckna elavtal till en villa kommer rabatten fortfarande spela roll men inte i samma utsträckning. Då bör du lägga ligga mycket prioritet vid påslag och avgifter som kommer med förbrukningsmängden.

3. El från förnybara källor

Miljöfrågan är ett viktigt ämne, och det är en bra idé att ha kunskap om källan till din el om du vill minska din klimatpåverkan. Ursprungsmärkning ger information om hur din el produceras men har inte några betydande miljökrav utöver det. Miljömärkning, särskilt med Bra Miljöval, har strängare krav som innefattar att även förnybar elproduktion tar hänsyn till miljöskydd, klimatförändringar, djur- och växtliv, och mänskliga faktorer.

Skellefteå Kraft exempel på ett elbolag som 2024 enbart tillhandahåller förnybar el till sina kunder. Detta innebär att all el som dessa bolag producerar och säljer kommer från förnybara källor, vilket bidrar till att minska påverkan på miljön. Tidigare erbjöd exempelvis Telge Energi och Greenely enbart förnyelsebar el men dessa elboalg har gått över till att erbjuda endast fossilfritt som standard. Under slutet av 2023 och början av 2024 har det skett en förtjutning där färre elbolag erbjuder enbart förnyelsebar energi.

4. Kundnöjdhet

En annan faktor som kan påverka valet av elbolag är kundnöjdhet. Detta är ett lite mer generellt område och bygger på årliga undersökningar från Svenskt Kvalitetsindex och Sifo. Precis som för försäkringar eller bästa kreditkortet brukar hög kundnöjdhet gå hand i hand med leveranskvalitet och pålitlighet vilket många gånger är en bra indikator. Längre ner kan du läsa mer om bästa elbolag efter kundnöjdhet. 

Energimarknadsinspektionen erbjuder också en lista med elbolag som har många klagomål, som ibland även kallas för klagomålslistan. Att undvika elhandlare som hamnat på denna listan kan också vara ett bra sätt att få det bästa elbolaget.

5. Digitalisering

Även om det ofta är priset som spelar störst roll så har appar och andra funktioner börjat spela större roll för många konsumenter. Många av elhandlarna som marknadsför sig som modernare alternativ försöker exempelvis aktivt att minska din elförbrukning. Detta handla om statistik i realtid kring din elförbrukning och hjälp kring hur du ska minska förbrukningen.

Bästa elbolaget baserat på årsförbrukning

Vilket är det bästa elbolaget baserat på årsförbrukning?
Detta är en viktig fråga då det bästa elavtalet för dig med en lägenhet troligtvis inte är detsamma som för en villaägare. Fasta avgifter, påslag och rabatter får olika effekt beroende på din årsförbrukning.

Om du har en lägre elförbrukning kommer elbolag med låga fasta avgifter och bra rabatter passa bäst. Detta då de fasta avgifterna står för en lite större del av månadspriset. Här är framförallt Fortum, Telge Energi och Göta Energi bäst lämpade av de avtalen vi listat med låga fasta avgifter och fördelaktiga rabatter.

Rekommenderade elbolag för elkonsumtion mellan 2 000 – 10 000 kWh:

  • Fortum
  • Skellefteå Kraft
  • Telge Energi
  • Tibber

Vid en högre årsförbrukning kommer den viktigaste faktorn prismässigt att vara hur högt påslag elbolaget har. Greenely är elbolag som erbjuder ett av marknadens lägsta påslag på inköpspriset. Företaget har timprisavtal som inkluderar miljömärkningen Bra Miljöval och använder sig av en populär app där du följa din förbrukning direkt i telefonen för att på så sätt kunna styra om din förbrukning till tider med billig el.

Elbolagen med de bästa rabatterna

En av det allra viktigaste delarna när det kommer till att spara pengar när du byter elbolag är ta del av förmånliga rabatter. Det är inte alla elbolag som erbjuder rabatter och hos de som gör det skiljer sig erbjudandena sinsemellan. På Elavtaldirekt har vi valt att framhäva ett par elbolag som vi tycker har de bästa rabatterna för nya elkunder.

De bästa elbolagen under 2024 har varit Fortum, Telge Energi, Göta Energi och Skellefteå kraft baserat på låga priser och bra rabatter. Många elbolag väljer att endast ha kampanjer under perioder men samtliga av dessa elbolag har haft bra erbjuden under hela året.

Bästa elbolagen 2024 – Låga priser och erbjudanden

  1. Fortum – 470 kr rabatt fördelat på 12 månader.
  2. Skellefteå Kraft – Avgiftsfritt och 6 öre rabatt på påslaget i 9 månader.
  3. Telge Energi 12 månader fri månadsavgift när du tecknar ett nytt elavtal.
  4. Tibber – Bästa timavtal utan påslag och låg månadsavgift.

Rabatter för april 2024

Rörligt Elavtal

Fortum
Rabatt värde 468 kr

Rörligt Elavtal

Cheap-energy
Inga fasta avgifter

Rörligt Elavtal

Skelleftea-kraft
Rabatt värde 441 kr

Bästa elbolag efter kundnöjdhet

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdheten i energibranschen. Denna undersökning kan fungera som en bra markör när det kommer till en mer generell uppfattning om elhandelsbolagen. SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100, ju högre desto bättre. Under 2023 visade mätningen att genomsnittet för privatkunder bland elhandelsbolagen låg på 64.2 i kundnöjdhet, vilket är något lägre än förgående år (63.4). 

Elhandlarna som fick högst betyg i årets undersökning var GodEl 77.6, Tibber 75.3, Skellefteå Kraft 73.2, Trollhättan Energi 72.3 och Telge Energi 69.7. Lägst betyg fick Vattenfall 63.1,  E.ON 61.8 och Fortum 58.3. Då de flesta inte har någon aktiv kontakt med elhandelsbolaget förutom att betala fakturan behöver ett lågt SKI betyg inte nödvändigtvis betyda att man ska undvika elhandelsbolaget.

 

ElhandlareBetyg
GodEl77.6
Tibber75.3
Skellefteå Kraft73.2
Trollhättan Energi72.3
Telge Energi69.7
Borås Elhandel69.6
Övriga68.8
Göteborg Energi68.6
Jämtkraft68.6
Dalakraft67.9
Enkla Elbolaget67.8
Branschen64.2
Göta Energi63.9
Oskarshamn Energi63.6
Vattenfall63.1
E.ON61.8
Fortum58.3

SKI kundnöjdhet elhandel privatkunder 2023 – Källa: SKI

Vilka delar är viktigast för elhandelskunderna? 

Några frågor som togs upp som viktiga i årets studie förutom priset handlar om digitala verktyg för att kunna följa påverka sin förbrukning, samt annan nyttig information från elhandlaren. Dessutom efterfrågar kunderna bättre information för ökad förståelse kring elpriser och hur de går att påverka.

Plötsligt är el och värme inte längre något som bara kan tas för givet.

Frågor & Svar

Bäst elbolag är det elbolaget som passar din ekonomi och elkonsumtion bäst. Därför skiljer det sig från fall till fall, beroende på vilka prioriteringar du som kund har. Elbolagen som vi valt ut är Skellefteå KraftTelge Energi, Fortum och Greenely. Det är fyra elbolag som erbjuder förmånliga nykundsrabatter, förnyelsebar energi och låga priser.
Många elhandelsbolag jobbar idag hårt med att se till att deras miljöpåverkan är så liten som möjligt. Bästa elbolaget för miljön är svårt att säga men ett bra riktmärke är Naturskyddsförenings märkning ”Bra Miljöval”. El som är märkt med Bra Miljöval kommer från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Som exempel får inte vattenkraftverk torrlägga vattendrag och vindkraftverken inte upp i känsliga naturområden. Samtliga elhandelsbolag i vår jämförelse på Elavtaldirekt erbjuder el med märkningen ”Bra miljöval”. 
Elbolagen med bäst rabatter finner du enligt hos Fortum och Telge Energi. Som ny kund hos Fortum och Telge Energi får du över 500 kr i avdrag på årsavgiften. Om du är student ger Fortum en förmånlig rabatt med sitt student elavtal vilket inkluderar gratis el på sommaren.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: