E.ON Omdöme

E.ON räknas till en av de fem stora elproducenterna på den Svenska marknaden. Nedan finner du omdöme och erbjudande.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Om E.ON

E.ON räknas till ett av Sveriges fem stora elbolag och erbjuder ett antal olika avtal för privatpersoner. E.ON har över 1 000 000 kunder i Sverige när det kommer till el, värme och smarta energilösningar. Huvudkontoret ligger i Malmö och i Sverige finns över 2 000 medarbetare. E.ON fick i den senaste SKI mätningen i kundnöjdhet bland privatpersoner 61.8 poäng av 100 möjliga, vilket var näst lägst med ett branschgenomsnitt av 68.8 poäng.

När det kommer till E.ON i förhållande till andra elbolag och elavtal vi jämfört på sidan har E.ON under i de flesta fallen varit bland de dyrare elbolagen. Särskilt om man använder sig av jämförelsepriset. Exempelvis kostade E.ON 116 kr per månad i SE3 under juli 2024 vid en årsförbrukning av 2 000 kWh medan det billigaste avtalet på sidan från Fortum som kostade 77 kr per månad. Vissa elhandlare har dyrare elpriser eftersom de enbart erbjuder förnyelsebar energi, men detta gäller tyvärr inte E.ON.

E.ON har flera olika erbjudande med avtalsformer beroende på vad du som kund är ute efter. Det går bland annat att välja mellan fasta och rörliga avtal.

E.ON Elpriser

E.ON är både en elproducent och elhandlare vilket innebär att bolaget både producerar el som man säljer till elbörsen Nord Pool i Sverige och köper el från Nord Pool. Även om E.ON är en elproducent och elhandlare är inköpspriset för el samma som för övriga elhandlare i Sverige. Nedan hittar du E.ON:s olika avtal till privatpersoner. E.ON erbjuder både rörliga och fasta avtal, i det rörliga avtalet betalar du ett genomsnitt av inköpspriset som elhandlaren hade under månaden. 

Om du i stället väljer ett fast pris hos E.ON vet du alltid vad elpriset kommer att vara. Nackdelen är att det rörliga priset utslaget på lång tid tenderar att vara något dyrare. Fördelen är att du alltid vet vad du kommer att betala och du slipper snabba prisuppgångar. I det fasta priset finns inga utskrivna påslag utan där betalar du för priset som står skrivet. Årsavgiften är 540 kr och det finns ingen rabatt i detta.

Elavtal Fast påslag Avgift Bindningstid
Rörligt elavtal 7.5 öre/kWh inkl. moms 50 kr/mån 0 mån
Elavtal timpris 7.5 öre/kWh inkl. moms 50 kr/mån 0 mån
Fast elavtal Fast pris 50 kr/mån 4-6 mån

* Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis balanskostnad, elcertifikat, kostnad för ursprungsgarantier, avgift till nordpool, avgift till Svenska Kraftnät, avgift till eSett. Detta gäller samtliga elhandlare och är inte unikt för E.ON.

Erbjudande och Rabatter

E.ON har i skrivande stund inga rabatter för nya kunder.  Vi på Elavtaldirekt tycker att man kan förvänta sig någon typ av månadsrabatt som nykund och det vanligaste erbjudandet bland elhandlare är fri månadsavgift i ett år. Detta gäller i synnerhet när det handlar om fasta elavtal där du låser in dig som kund. Exempelvis erbjuder Fortum och Telge Energi vanligtvis fri månadsavgift i 12 månader medan Skellefteå Kraft har både öresrabatt och fri månadsavgift i 9 månader.

Påslag

E.ON:s påslag på det rörliga avtalet är 7.5 öre/kWh. Påslaget är relativt högt i förhållande till andra elbolag men det ligger inte bland de dyraste avtalen  jämför med många andra bolag på marknaden. För den som har en hög förbrukning är det särkilt viktigt att ha ett lågt påslag eftersom detta är en stor del av kostnaden som går att påverka.

Avgift och Bindningstid

E.ON:s månadsavgift för det rörliga avtalet är 50 kr/mån och i avtalet finns ingen bindningstid men en månads uppsägningstid. Samma avgift gäller förderas elavtal med timpris och det fasta elavtalet. 

Fossilfri El

All el som E.ON erbjuder till privatpersoner är fossilfri. Det är däremot inte samma som att den är förnyelsebar eftersom kärnkraft även kan ingå i elen. Om du enbart vill ha el från förnyelsebara källor krävs att du väljer ett specifikt elavtal eller väljer till exempel Telge Energi eller Bixia.

Fördelar och nackdelar

E.ON är en av Sveriges största elhandlare och elproducenter. Detta innebär att de både har kundtjänst över telefon och chatt samtidigt som du har tillgång till kundportalen. Hos E.ON kan du välja många olika avtalsformer även om inte alla står tydligt utskrivna under teckna nya elavtal på hemsidan.

Den stora nackdelen med E.ON är att elhandlaren i skrivande stund inte erbjuder någon rabatt på elavtalet för nykunder eller kunder som binder upp sig på 1 eller flera år. Detta är ovanligt och hos de flesta elhandlare får du rabatt på årsavgiften eller någon annan typ av premie för att du tecknar ett nytt avtal eller binder dig.

Fördelar

Nackdelar

Frågor & Svar

I vattenfalls rörliga avtal köper du el till inköpspris med ett volympåslag. Övriga avgifter är 4.0 öre/kWh i påslag, elcertifikat 0.32 öre/kWh samt årsavgift och moms.

Då inköpspriset inte går att påverka är det påslag och andra avgifter som är intressanta.

E.ON är ett av Sveriges största energibolag vilket innebär att du vet vad du får. Då slipper du att oroa dig över att kunna nå kundservice eller andra problem som kan uppstå hos mindre aktörer.

Vattenfalls rörliga avtal har ingen bindningstid utan endast 1 månads uppsägningstid. När det kommer till det fasta avtalet är bindningstiden den period som avtalet sträcker sig över.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: