Elavtal till BRF

Jämför elavtal till din bostadsrättsföreningen (BRF) och sänk kostnaderna. På den här sidan har vi samlat allt du behöver veta om elavtal för föreningen.

Spara elkostnader och få erbjudanden
från elleverantörer

Låt elleverantörerna konkurrera om dig. Helt gratis och utan några åtaganden.

Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Jämför elavtal till bostadsrättsförening

Oavsett om det är en ny förening eller om det bara var ett tag sedan ni förhandlade om ert nuvarande elavtal kan det finnas mycket pengar att spara på elräkningen. Precis som för privatpersoner behöver det inte vara svårt att jämföra och teckna ett nytt elavtal för en bostadsrättsförening. 

Det är viktigt att som bostadsrättsförening göra ett val av elhandelsbolag. Gör man inte ett aktivt beslut får man annars ett anvisat avtal som i de flesta fallen är betydligt dyrare. I slutändan kan ett bättre elavtal till bostadsrättsföreningen innebära att kostnaderna för föreningen går ned och hyrorna kan hållas lägre. Därför är det viktigt att då och då se över och jämföra olika alternativ som styrelse. Det behöver inte ta mer än några minuter att se över elavtalet.

Spara pengar

På att se över bostadsrättsföreningens elavtal med jämna mellanrum

Undvik anvisat avtal

Ett anvisat elavtal kostar vanligtvis betydligt mer än ett valt.

Enkelt att göra

En mindre förening kan ofta teckna elavtalet på elhandlarens hemsida.

Fler avtalformer att välja mellan för en BRF

En bostadsrättsförening behöver el för uppvärmning och till gemensamma utrymmen så som tvättrum, trapphus och hiss. Vilket också innebär att man normalt har en högre förbrukning än enskilda hushåll. Detta betyder att det finns ett bra förhandlingsläge för bostadsrättsföreningar eftersom dessa är attraktiva kunder för elhandlarna.

I många fall går det att få tillgång till avtalsformer som inte finns tillgängliga för vanliga hushåll. Detta gäller särskilt för föreningar som har ett så kallat gemensamt elavtal där föreningen står som nätägare för alla hushåll och förbrukningen är högre. Mer om gemensamma elavtal kan du läsa om längre ner.

Portföljförvaltade avtal hos elhandlaren

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar och företag väljer att teckna ett så kallat portföljförvaltat elavtal. I ett sådant avtal sköter experter hos elhan­­­­­dlaren inköp och bindning av elpriserna utifrån en risk och prisstrategi som passar bostadsrättsföreningen.

Eftersom detta vanligtvis sker med en god framförhållning blir svängningarna i elpriset ofta lägre och förutsägbarheten bättre. Genom denna typ av avtal finns det möjlighet att få ett tryggare avtal än ett rörligt eftersom det inte blir samma pristoppar, samtidigt som föreningen inte binder elpriset på en lång sikt. Målet med portföljförvaltade elavtal är att erbjuda billigare el än om föreningen hade haft ett rörligt avtal.

Hur byter en bostadsrättsförening elavtal?

Att byta elavtal för föreningen är inte mycket svårare än att byta elavtal som privatperson. För att kunna göra bytet är det viktigt att veta hur stor bostadsrättsföreningens förbrukning är samt om det finns eventuell uppsägningstid och bindningstid på det nuvarande avtalet. Vanligtvis sker bytet av elavtal under företagssidan hos elhandlarna och kan göras direkt online.

Om det rör sig om en stor förening med en högre förbrukning kan elhandlarna ibland kräva att du tar kontakt i stället för att teckna online. Då får du oftast fylla i ett formulär och sedan blir du kontaktad av en elrådgivare/säljare från elhandlaren.  Detta gäller även företag som har en förbrukning som är över cirka 100 000 kWh/år.

Vem kan teckna nytt elavtal för Bostadsrättsföreningen?

Tänk på att vem som helst i styrelsen inte kan teckna ett nytt elavtal utan det måste vara en beslutad fimratecknare i en förening som har rätt att teckna ett avtal till BRF:en. Alla som bor i bostadsrättsföreningen har med andra ord inte rätt att sköta bytet för det gemensamma elavtalet.

Skillnad på bostadsrätt och bostadsrättsförening

Det är också viktigt att privatpersoner inte blandar ihop föreningens elavtal med sina egna. Alla hushåll i en bostadsrättsförening har rätt att byta elavtal som de vill, såvida de inte har gemensam el. Vill du teckna ett elavtal som privatperson är detta med andra ord fel sida.

Gemensam el BRF

Ett sätt för att minska de totala kostnaderna för elen i en bostadsrättsförening som har blivit allt vanligare är att skaffa gemensam el. I stället för att de enskilda hushållen ska ha ett eget nätavtal och elavtal skaffar bostadsrättsföreningen gemensamma avtal som då ersätter de enskilda elavtalen. Om föreningen väljer att byta till gemensam el kan därför inte längre hushållen byta sina egna elhandelsavtal.

Att byta till gemensam el kräver dock ett engagemang från bostadsrättsföreningens styrelse och bland annat krävs ett gemensamt stämmobeslut för godkännande samt tekniskt och ekonomiskt kunnande. Om medlemmarna vill ha kvar enskild mätning av sin elförbrukning måste nya undermätare sättas in och någon måste administrera elkostnaderna.

Vilka är fördelarna med gemensamma elavtal?

Den kanske största fördelen med att byta till gemensam el är att det endast krävs ett nätavtal även om detta behöver ha en högre kapacitet. Då nätkostnaden är en stor del i den totala elkostnaden går det därför att spara mycket pengar på detta.

En annan fördel är att föreningar ofta består av många hushåll vilket innebär att dessa får ett bra förhandlingsläge när det kommer till elavtal. Dessutom slipper varje medlem att teckna separata elavtal.

Är det dyrt att byta till gemensam el?

Att byta till gemensam el kan vara en inledes kostsam process eftersom det krävs en initial installationskostnad. Den betalar sig däremot oftast inom några år och i samband med bytet till gemensam el brukar man göra en kalkyl för att se hur länge det tar innan man har betalat tillbaka den initiala utgiften.

Elavtal till bostadsrättsföreningar juni 2024

Fortum
Fortum

Kampanjrabatt 588 kr – 828 kr när du tecknar avtal online

Frågor & Svar

Att byta elavtal till en bostadsrättsförening behöver inte vara särskilt svårt. Precis som för privata hushåll behöver föreningen undersöka uppsägnings- och bindningstid på det nuvarande avtalet.

Gemensam el innebär att föreningen tecknar ett gemenast avtal med elhandlaren och nätägaren i stället för att varje hushåll har sitt eget. Detta innebär att nätkostnaderna sänks men om föreningen fortfarande vill ha separerade kostnader för el måste man installera nya egna mätare.

Det är endast firmatecknaren som kan teckna ett nytt avtal för föreningen.

Vilket elavtal som är det bästa för bostadsrättsföreningar skiljer sig från förening till förening och beror på vilka behov man har. Vissa föreningar kanske värdesätter trygghet och då passar ett fast avtal bättre medan andra vill ha ett marknadspris.

Hos de flesta elhandlarna har BRF:er möjlighet att prata med en rådgivare för att diskutera vilken lösning som passar bäst för föreningen.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: