Elavtal Företag

Jämför och hitta det elbolag som passar bäst för ditt företag. På elavtaldirekt har vi samlat viktig information om att välja elavtal som företag.

Spara elkostnader och få erbjudanden
från elleverantörer

Låt elleverantörerna konkurrera om dig. Helt gratis och utan några åtaganden.

Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Jämför elavtal och elpriser för företag

Att jämföra och teckna ett elavtal som småföretagare behöver inte skilja sig speciellt mycket från att teckna ett elavtal som privatperson. I stora drag innehåller avtalen samma delar och precis som för hushållen kan du normalt teckna elavtalet direkt på elhandlarens hemsida där jämförelsepris, påslag och avgift står utskrivet. Beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom kan det vara smart att tänka över vilken avtalsform som passar bäst.

För medelstora och stora företag ser processen ofta lite annorlunda ut. Framför allt beror det på hur hög förbrukningen är samt vilka behov bolaget har. Här kan valet av elavtal få stora konsekvenser för lönsamhet och oftast kräver elhandlarna därför att du är i kontakt med en kundrådgivare när du tecknar ett elavtal.

 
Spara pengar

På att se över företagets elavtal med jämna mellanrum.

Undvik anvisat avtal

Ett anvisat elavtal kostar vanligtvis betydligt mer än ett valt.

Enkelt att göra

Ett mindre företag kan ofta teckna elavtalet på elhandlarens hemsida.

Undvik onödiga kostnader

Ett anvisat elavtal eller ett avtal som inte har blivit omförhandlat på lång tid kan kosta mycket pengar för företaget och påverka resultatet. Samtidigt är det enkelt att omförhandla det nuvarande eller teckna ett nytt elavtal. Att teckna ett nytt elavtal till företaget är därför ett enkelt sätt att spara pengar som kan användas till andra delar av verksamheten.

Skillnader att välja elavtal som företag

Den kanske största skillnaden med att jämföra och välja ett elavtal för företag är att förbrukningen normalt är högre hos ett bolag än för ett privat hushåll. Därför erbjuder många elhandlare fler avtalsformer till företag än till hushållen. Ett exempel på detta kan vara att det går att välja portföljförvaltad el.

En annan skillnad mellan företag och hushåll är att förbrukningsmönstret normalt skiljer sig mer från bransch till bransch. I vissa industrier kanske förbrukningen är samma under hela dygnet eftersom produktionen pågår 24 timmar om dygnet, medan andra endast förbrukar el under dagen.

Rådgivning vid val av elavtal

Att förbrukningsmönstret skiljer sig mycket mellan olika branscher är en av anledningarna till att du som företagare hos många elhandlare behöver kontakta en rådgivare och säljare för att få teckna ett elavtal. Mestadels handlar detta om större företag med en förbrukning som är över 100 000 kWh/år beroende på elhandlare.

Olika avtalsformer till Företaget

Som företag kan det gå att spara mycket på att välja rätt elavtal. Eftersom förbrukningen ofta är högre, erbjuder elhandlarna också rådgivning för att hjälpa till i valet av elavtal. Nedanför går vi igenom de vanligaste elavtalsformerna och varför det skiljer sig så pass mellan olika bolagsformer.

Ett timpris till företag som förbrukar el under billigare timmar

Många blandar ihop ett rörligt elavtal med ett timavtal och tror att det är samma sak vilket det inte är. Det rörliga avtalet bygger på ett genomsnittspris för månaden hos elhandlaren bland alla kunder medan ett timpris baseras på den egna förbrukningen och priset på marknaden timme för timme.

Detta innebär att bolag som bedriver sin verksamhet där hög förbrukning på kvällar, nätter och helger är vanligt när elpriset generellt är lägre ofta kan spara in mycket på att ha ett timavtal. Exempelvis kan detta handla om matbutiker där kylskåp och frysar som är påslagna dygnet runt står för en stor del av förbrukningen.

Rörligt elavtal för företag

Företag som bedriver sin verksamhet på dagtid så som de flesta kontoren och industrierna tjänar oftast inte på att välja ett timavtal. Detta beror på att förbrukningen sker under timmarna då efterfrågan på el är som högst och därmed är även elpriset högre. Genom att ha ett rörligt avtal där kostnaden för el är ett genomsnitt kan i stället verksamheter som har den här typen av förbrukning spara pengar.

Fast avtal eller portföljförvaltade

Många företag, i synnerhet branscher där förbrukningen generellt är högre värdesätter förutsägbarhet i kostnaderna för elen. Genom att välja ett fast elavtal vet du vad priset kommer vara under hela den bindningstiden vilket också innebär att det är enklare att göra prognoser. Sett över lång tid har fasta avtal varit något dyrare eftersom du betalar en riskpremie.

 

Ett alternativ till fasta avtal som vanligtvis inte finns tillgängligt för hushåll är ett portföljförvaltat avtal där experter hos elhandlarna sköter inköp och bindning av elpriset baserat på risk och prisstrategi. Målet är att priset i genomsnitt ska vara lägre än om du hade ett rörligt elpris och eftersom inköpet sker i förväg. Då prognoser och inköp sker med god framförhållning blir denna avtalsform mindre volatil när det kommer till elpriset samtidigt som du drar nyttan av fördelarna med ett rörligt avtal.

Företagets policy samt hållbarhetsprofil

Som privatperson kan du välja vilken elhandlare och elavtal som du vill, men många företag styrs av riktlinjer och miljöpolicys samt regler vid upphandlingar. Därför kan det vara bra att i förhand ta reda om det finns någon som du särskilt behöver tänka när det kommer till elavtalet.

Elavtal till företag juni 2024

Fortum
Fortum

Kampanjrabatt 588 kr – 828 kr när du tecknar avtal online

Frågor & Svar

På den här sidan har vi sammanställt många av de delar som du behöver tänka på när du väljer ett elavtal till ditt företag. Det kanske viktigaste är att du väljer ett elavtal som passar ditt företagsbehov. Exempelvis kan vissa företag gynnas av ett timavtal medan andra egentligen borde ha ett fast avtal. Då ett företag vanligtvis förbrukar mer el än ett hushåll kan man få elrådgivning från elhandlaren.

Precis som privata hushåll kan ett företag både ha ett rörligt avtal, timavtal eller ett fast avtal. Dessutom brukar det finnas portföljförvaltade avtal där företaget får hjälp att binda avtalet under vissa perioder av elhandlarens experter.

Elhandlarnas erbjudanden ändras från månad till månad och det går därför inte att säga vilket som är det billigaste elbolaget för företaget. Det kanske viktigaste för att få ett billigt elavtal till företaget är däremot att välja ett elavtal med lågt påslag och avgift.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: