Stockholms Elbolag omdöme

Stockholms Elbolag riktar in sig på att erbjuda så billig el som möjligt. I omdömet nedan kommer vi titta närmare på elbolaget.

Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Om Stockholms Elbolag

Stockholms elbolag är ett relativt nytt företag på elmarknaden i Sverige. Det är ett privatägt svenskt bolag av den mindre storleken, som agerar elhandlare och elleverantör till sina konsumenter. Deras främsta fokus är att sälja så billig el som möjligt, där de även vill kunna erbjuda sina kunder möjligheten att välja ett mer miljövänligt alternativ med fossilfri el.

"Stockholms Elbolag är ett helsvenskt oberoende elbolag med kontor i Stockholm och Skåne."

I vårt omdöme nedan går vi igenom allt du vill veta om Stockholms elbolag. Vi listar deras elpriser, om det finns några rabatter eller tillgängliga erbjudanden, för- och nackdelar, företagserbjudanden, samt vanliga frågor och svar.

Stockholms Elbolag elpriser

Stockholms Elbolag har en mängd olika alternativ att välja mellan. För privatpersoner går det att välja både timpris, rörligt pris eller fast pris mellan 3 mån och 10 år. Att välja ett fast pris som är 5 och 10 år är antagligen inte något att rekommendera eftersom tidshorisonten är för lång för att göra goda uppskattningar.

ElavtalPåslagAvgiftBunden
Rörligt elavtal15.9 öre/kWh (8.9 öre rabatt)40 kr/mån0 mån
Elavtal timpris15.9 öre/kWh (14.9 öre rabatt)40 kr/mån0 mån
Fast elavtalFast elpris40 kr/mån3 mån – 10 år

* Utöver fast påslag tillkommer inköpskostnader som varierar från månad till månad, exempelvis balanskostnad, elcertifikat, kostnad för ursprungsgarantier, avgift till nordpool, avgift till Svenska Kraftnät, avgift till eSett. Detta gäller samtliga elhandlare och är inte unikt för Stockholms Elbolag.

Erbjudande och Rabatter

Vid första anblick av Stockholms elbolags hemsida får vi intrycket av att de inte erbjuder några rabatter eller andra förmånliga erbjudanden till sina kunder. Det då inget sådant anges eller finns att hitta någonstans på sajten. Med tanke på att det är vanligt att elhandlare idag erbjuder någon form av rabatt framför allt till nya konsumenter kändes detta något snålt.

Om man däremot går vidare till sektionen för deras elavtal antyder de något annat. Där nämns det nämligen, under ”rörligt pris”, att de har en rabatt för rörliga avtal som gäller i 12 månader för nya kunder. Vad denna rabatt innebär eller hur man går tillväga för att aktivera den anges dock inte. Förmodligen görs någon form av avdrag i slutet av avtalsteckningen.   

Påslag

Stockholms Elbolag har ett högt påslag i förhållande till många andra elbolag på marknaden. Påslaget är 15.9 öre både på det rörliga avtalet och timpriset, ett normalt påslag brukar vara mellan från 4-10 öre per kWh. 

Avgift och bindningstid

När det kommer till avgift är Stockholms Elbolag även här billiga. Avgiften är 40 kr per månad vilket blir 480 kr om året och även om det är vanligt att elhandlare erbjuder fria månadsavgifter om du tecknar ett nytt elavtal föredrar vi en låg avgift från början.

Fossilfri el

Som en oberoende svensk elleverantör är Stockholms elbolag själva tydliga med att de brinner för att bevara den svenska elproduktionen och försäljningen inom Sverige, där de vill vara med och bidra till en långsiktig svensk satsning och visa vägen till en grönare framtid. Så mycket mer om vad deras svenska satsningar och gröna ambitioner innebär finns det dock inte att hitta någonstans på sajten. Däremot blir det väldigt tydligt när du ska teckna ett elavtal hos dem, då du där kan välja om du vill få 100% fossilfri el.

En varningsflagga är dock att Stockholms elbolag är ett av de svartlistade elbolagen i Sverige, vilket de har gjort sedan oktober 2019. Under dessa år har bolaget fått en hel del klagomål, bland annat gällande avsaknad om att påminna om att avtalet är på väg att löpa ut, felaktiga fakturor, kraftiga prishöjningar efter en viss period, osv.

Stockholms-elbolag

Pris

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: 40 kr

Hög rabatt


Ikoner-mix

Fördelar och nackdelar

Den kanske största fördelen med Stockholms Elbolag är att man erbjuder elavtal som har ett lågt påslag och en låg avgift, detta är detta är antagligen en av de viktigaste faktorerna för konsumenter. Du som kund kan hitta ett elavtal som passar dig och kan snabbt och enkelt på deras hemsida se över vilket elpris just du skulle landa på baserat på boendesituation och behov. 

Den främsta nackdelen med Stockholms elbolag är att de under flera års tid varit med på den svarta listan i Sverige. Detta innebär dessvärre att bolaget fått många klagomål, bland annat gällande prishöjningar efter en viss avtalsperiod.

Trots att de främst marknadsför sig som ett svenskt, oberoende elbolag som kan erbjuda väldigt billiga elpriser är detta alltså inte en garanti då man väljer att teckna ett längre avtal hos dem. Vi anser också att en nackdel är att det inte finns någon mer information om den rabatt som de påstår sig erbjuda nya kunder som tecknar rörliga avtal.

Fördelar

Nackdelar

Stockholms Elbolag företag

Stockholms elbolag erbjuder elavtal till såväl privatpersoner som företag. Oavsett om du vill teckna ett avtal för privatperson eller företag ser processen densamma ut, precis som dina olika valmöjligheter och alternativ. Det vill säga, även för företagsavtal finns både rörliga och fasta priser med varierande avtalslängd, möjligheten att välja fossilfri el, osv.

Vi skulle dock önska att de hade en egen sektion för företagsavtal där de listade mer ingående vad de innebär att vara företagskund hos bolaget, samt om det finns några specifika förmåner eller erbjudanden att ta del av – vilket det ofta gör. Enligt de själva finns det dock inget som inte går att lösa då de är flexibla och lösningsorienterade. 

Frågor & Svar

Oavsett vilken typ av elavtal du väljer att teckna hos Stockholms elbolag gäller 0 månaders bindningstid. Det vill säga, de har ingen bindningstid och du kan därmed avsluta avtalet när det passar dig. Tänk dock på att uppsägningstiden på 1 månad gäller för såväl fasta som rörliga avtal.

Det finns flera olika alternativ av elavtal att välja mellan hos Stockholms elbolag. Du väljer först om du vill teckna ett avtal med ett rörligt eller fast pris. För rörliga priser kan du välja mellan timpris och månadspris. För fasta priser kan du välja en avtalslängd på 3 mån, 6 mån, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år eller 10 år.

Stockholms elbolag är en oberoende svensk elleverantör. De i sin tur köper in el från nordpool, vars elproduktion anpassas efter den del i landet du bor i. 

Om du väljer att teckna tjänsten samfaktura innebär det att du endast behöver betala en enda faktura med ett belopp varje månad, där de samlat din nätavgift och elförbrukning. På så sätt slipper du hålla koll på flera papper och betala olika fakturor.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: