Bästa elbolaget

Det finns idag över 150 elhandelsföretag i Sverige. Bäst elbolag är en bedömning som beror på ens individuella elförbrukning och ekonomi.

vindkraftverk
Fortum
Göta-Energi
Telge-Energi
Greenly
Vattenfall
E-on

Bästa elbolaget september 2021

Det bästa elbolaget beror på vilken förbrukning du har och hur dina behov som kund ser ut. Det har bland annat att göra med påslag, avgifter, miljö och kundnöjdhet. I listan nedanför har vi tagit fram fyra bolag som vi tycker kvalificerar in i dessa kategorierna. 

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

139 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

140 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

145 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall

Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

500 kr

miljo-ikoner

159 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E-on

E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

181 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt
500 kr
miljo-ikoner

185 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt​

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

296 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

360 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

363 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall
Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

500 kr

miljo-ikoner

365 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E-on
E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

387 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Rabatt
588 kr
miljo-ikoner

390 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Greenely

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabatt

414 kr

miljo-ikoner

1079 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Vattenfall
Vattenfall

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

500 kr

miljo-ikoner

1391 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

E-on
E.ON

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 45 kr

Presentkort

250 kr

miljo-ikoner

1413 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 3 mån
Bindningstid:  12 mån
Månadskostnad: 69 kr 

Mat för
500 kr
miljo-ikoner

1433 kr

/mån inkl. avgift ej rabatt

Fortum

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 35 kr

Rabatt

500 kr

miljo-ikoner

1447 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Rabatt

588 kr

miljo-ikoner

1450 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal Aug och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spottpris tillsammans med påslag och moms.

Fem områden som definierar det bästa elbolaget

1. Påslag och avgifter

Den kanske allra viktigaste delen när det kommer till att  hitta det bästa elbolaget är ett låg elkostnad. Eftersom att du som konsument inte kan påverka spotpriset vilket är det pris samtliga elhandlare i Sverige betalar för att köpa in el, är det istället påslag och avgifter på detta som spelar störst roll. 

Ett bra elbolag har ett lågt påslag eftersom att detta också innebär en lägre elkostnad. I synnerhet när det kommer till den som förbrukar mycket el, eftersom att påslaget är per kWh. Det är också viktigt att bolaget är transparent med sina påslag och inte försöker att dölja något. 

Elbolag bör inte heller ha en för hög avgift eftersom att detta i många fall kan vara en stor del av kostnaden som du som konsument kan påverka. En avgift mellan 20-50 kr är rimlig och den kan vara något högre om det innebär att påslaget är lägre.

2. Rabatter

För att locka nya kunder väljer vissa elbolag att ge rabatter till sina nya kunder. Att välja en elhandlare med bra rabatt brukar därför vara en prioriterad faktor för den som letar nytt elbolag. Avdrag på månadsavgiften, presentkort och extrapriser är ett par av de vanligaste förekommande rabatterna. Har du en lägenhet och inte förbrukar särskilt mycket el kan rabatterna få en stor inverkan på ditt månadspris. 

  • Nyteckningsrabatt: Denna rabatt har störst påverkan på priset vid lite lägre elförbrukning.

Om du istället ska teckna avtal till en villa kommer rabatten fortfarande spela roll men inte i samma utsträckning. Då bör du lägga ligga mycket prioritet vid påslag och avgifter som kommer med förbrukningsmängden.

3. El från förnybara källor

Miljöfrågan är mer aktuell än någonsin, vill du minska din klimatpåverkan är det bra att ha koll på vad din el kommer ifrån. Ursprungsmärkning visar hur din el produceras men ställer inga större miljökrav utöver detta. Miljömärkning med Bra Miljöval i spetsen ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. 

Telge Energi och Greenely är två exempel på elbolag som endast köper in och säljer miljömärkt el medans andra bolag erbjuder miljömärkt el som ett tillval. Då kan du både få ett lågt pris utan att tumma på klimat- och miljöpåverkan för din elförbrukning.

4. Kundnöjdhet

En annan faktor som kan påverka valet av elbolag är kundnöjdhet. Detta är ett lite mer generellt område och bygger på årliga undersökningar från Svenskt Kvalitetsindex och Sifo. Hög kundnöjdhet brukar gå hand i hand med leveranskvalitet och pålitlighet vilket många gånger är en bra indikator. Längre ner kan du läsa mer om bästa elbolag efter kundnöjdhet. 

5. Digitalisering

Även om det ofta är priset som spelar störst roll så har appar och andra funktioner börjat spela större roll för många konsumenter. Många av elhandlarna som marknadsför sig som modernare alternativ försöker exempelvis aktivt att minska din elförbrukning. Detta handla om statistik i realtid kring din elförbrukning och hjälp kring hur du ska minska förbrukningen.

Bästa elbolaget baserat på årsförbrukning

Vilket är det bästa elbolaget baserat på årsförbrukning?
Detta är en viktig fråga då det bästa elbolaget för dig med en lägenhet troligtvis inte är detsamma som för en villaägare. Fasta avgifter, påslag och rabatter får olika effekt beroende på din årsförbrukning.

Om du har en lägre elförbrukning kommer elbolag med låga fasta avgifter och bra rabatter passa bäst. Detta då de fasta avgifterna står för en lite större del av månadspriset. Här är framförallt Fortum, Telge Energi och Göta Energi bäst lämpade av de avtalen vi listat med låga fasta avgifter och fördelaktiga rabatter.

Rekommenderade elbolag för elkonsumtion mellan 2 000 – 10 000 kWh:

  • Fortum
  • Telge Energi
  • Göta Energi

Vid en högre årsförbrukning kommer den viktigaste faktorn prismässigt att vara hur högt påslag elbolaget har. Greenely är elbolag som erbjuder ett av marknadens lägsta påslag på inköpspriset. Företaget har timprisavtal som inkluderar miljömärkningen Bra Miljöval och använder sig av en populär app där du följa din förbrukning direkt i telefonen för att på så sätt kunna styra om din förbrukning till tider med billig el.

Elbolagen med de bästa rabatterna

En av det allra viktigaste delarna när det kommer till att spara pengar när du byter elbolag är ta del av förmånliga rabatter. Det är inte alla elbolag som erbjuder rabatter och hos de som gör det skiljer sig erbjudandena sinsemellan. På Elavtaldirekt har vi valt att framhäva ett par elbolag som vi tycker har de bästa rabatterna för nya elkunder. 

  1. Fortum – 500 kr rabatt till nya kunder som tecknar elavtalet via webbtjänsten.
  2. Telge Energi 12 månader fri månadsavgift när du tecknar ett nytt elavtal.
  3. Greenly – 6 månader avgiftsfritt och el till inköpspris.
  4. Göta Energi – 500 kr att köpa matvaror för och ett av marknadens lägsta påslag.

Rabatter - september 2021

Telge-energi

Telge Energi

Webbrabatt: 12 mån fri månadsavgift värde 588 kr

Fortum

Fortum

Just nu 500 kr rabatt när du tecknar elavtal online

Gota-energi

Göta Energi

500 kr att handla mat för om du tecknar online.

Bästa elbolag efter kundnöjdhet

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdheten i energibranschen. Denna undersökning kan fungera som en bra markör när det kommer till en mer generell uppfattning om elhandelsbolagen. SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100, ju högre desto bättre. Under 2020 visade mätningen att genomsnittet låg på 66,8 i kundnöjdhet, vilket är en marginell minskning från förra året.

Högst i toppen låg Upplands Energi (74,9) och Karlstads Energi (74,9) följt av Jönköping Energi (73,7). Ett annat bolag med hög kundnöjdhet var Telge Energi (72,4) som vi har tagit med i vår jämförelse av bäst elbolag. Vilket bolag placerade sig längst ner? Statligt ägda Vattenfall (61,7) lyckades knipa den föga smickrande bottenplaceringen. 

ski-kundnojdhet-elbolag

Konsumenternas Energimarknadsbyrå gör också varje år en lista över bolagen med flest klagomål i förhållande till antalet kunder. Här hamnar bland annat Stockholms elbolag högst upp. Vi rekommenderar alltid att ta en snabb titt på klagomålslistan innan man tecknar elavtal.

Vilka delar är viktigast för elhandelskunderna? 

senaste rapporten säger Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex, att alla delar är viktigt. Tidigare år har nöjdhet och lojalitet påverkats av enskilda element såsom image och service, men så är det inte längre. Nu är det basala funktionerna som leveranskvalitet och pålitlighet som åter blivit viktiga kundkrav.

Allt är viktigt och inget kan lämnas åt slumpen. Så skulle man enkelt kunna sammanfatta årets undersökning av energibranschen. Tidigare år har nöjdhet och lojalitet påverkats av enskilda element såsom image och service, men så är det inte längre.

Johan Parmler - VD, Svenskt Kvalitetsindex

Frågor & Svar

Bäst elbolag är det elbolaget som passar din ekonomi och elkonsumtion bäst. Därför skiljer det sig från fall till fall, beroende på vilka prioriteringar du som kund har. Elbolagen som vi valt ut är Fortum, Telge Energi, Göta Energi och Greenely. Det är fyra elbolag som erbjuder förmånliga nykundsrabatter, förnyelsebar energi och låga priser. 

Många elhandelsbolag jobbar idag hårt med att se till att deras miljöpåverkan är så liten som möjligt. Bästa elbolaget för miljön är svårt att säga men ett bra riktmärke är Naturskyddsförenings märkning ”Bra Miljöval”. El som är märkt med Bra Miljöval kommer från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Som exempel får inte vattenkraftverk torrlägga vattendrag och vindkraftverken inte upp i känsliga naturområden. Samtliga elhandelsbolag i vår jämförelse på Elavtaldirekt erbjuder el med märkningen ”Bra miljöval”. 

 

Elbolagen med bäst rabatter finner du enligt hos Fortum och Telge Energi. Som ny kund hos Fortum och Telge Energi får du över 500 kr i avdrag på årsavgiften. Om du är student ger Fortum en förmånlig rabatt med sitt student elavtal vilket inkluderar gratis el på sommaren.